Project Management Start

22-23 sierpień, Warszawa
Project Management Start
Organizator: Langas Group
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

Adresatami tego szkolenia są: zarządzający firmami, kierownicy projektów oraz osoby, które chcą wybrać swoją ścieżkę kariery związaną z zarządzaniem projektami, ale nie wiedzą od czego zacząć.

 

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą potrafili :

  • Stworzyć plan projektu
  • Zarządzać z unikaniem złej wielozadaniowości
  • Wybrać odpowiednią metodykę zarządzania projektem w zależności od specyfiki projektu
  • Stosować odpowiednie narzędzia do specyficznych zadań

 

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą wiedzieli:

  • Jakie są mocne i słabe strony różnych metodyk i podejść zarządzania projektami
  • W jakich przypadkach stosować konkretną metodykę
  • Jak w pełni wykorzystać mocne strony danej metodyki zarządzania projektami
  • Jak zminimalizować wpływ słabych stron danej metodyki zarządzania projektami