XIX Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL 2019

14-15 stycznia, Warszawa
XIX Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL 2019
Organizator: Europejskie Centrum Biznesu

Hasło przewodnie: „Rok 2019: Zrównoważony rozwój polskiej energetyki”

Rok 2019 jest dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych zmian związanych zarówno z otoczeniem legislacyjnym, optymalizacją procesów wytwarzania, zapewnieniem bezpieczeństwa operacyjnego spółek strategicznych, przygotowaniem nowych inwestycji jak i nowymi priorytetami rządowej polityki energetycznej w zakresie zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej, ochrony środowiska, elektromobilności, OZE oraz czystości powietrza.

Kongres jest okazją do wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu.

W tym gronie chcemy poruszyć kwestie kondycji i perspektyw dla sektora elektroenergetycznego i gazowego oraz szans na rozwój elektromobilności i kogeneracji, budowania rynku mocy, a także coraz silniejszego wpływu legislacji i sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo energetyczne.

Program kongresu: www.powerpol.pl/program/

Rejestracja: www.powerpol.pl/rejestracja/