Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES Paliwa, Chemia, Gaz

28 czerwca 2017, Warszawa
Organizator: Europejskie Centrum Biznesu
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

Celem kongresu jest przeprowadzenie dyskusji ukierunkowanej na zabezpieczenie polskiej gospodarki, a w szczególności strategicznych sektorów pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz polityki UE. Rozwój i innowacyjność jako niekwestionowane elementy budowy przewagi konkurencyjnej na przykładzie przemysłu chemicznego, energetycznego, gazowego jako najważniejszych obszarów infrastruktury krytycznej, nadal będą towarzyszyć przewidzianym debatom.

Program:

  1. Sesja inauguracyjna: Polski rynek energii, petrochemii oraz gazu na etapie intensywnych zmian
  2. Sesja I: Nowe priorytety i cele sektora gazowego i paliwowego do 2020 roku
  3. Sesja II: Chemia – wsparciem dla sektora gazowego i paliwowego
  4. Podsumowanie: Projekty innowacyjne i rozwojowe (case study)