Webinar: NX MECHATRONICS CONCEPT DESIGNER

10 grudnia, godz. 11:00, WYDARZENIE ONLINE
Webinar: NX MECHATRONICS CONCEPT DESIGNER
Organizator: CAMdivision

NX Mechatronics czyli połączenie projektu mechanicznego maszyny z automatyką.

Na spotkanie online będą składać się następujące tematy:

Powiązanie zdefiniowanych wymagań z projektem mechatronicznym
Uwzględnienie w projekcie czynności wykonywanych manualnie na maszynie
Symulacja maszyny odpowiadająca rzeczywistej logice pracy
Projektowanie dowolnych zdarzeń, w tym „awaryjnych”
Powiązania z zewnętrznym programem sterującym symulacją np. TIA Portal

—> REJESTRACJA

❗➡ Chcesz dowiedzieć się więcej w tym temacie? polskiprzemysl.com.pl/automatyzacja-i-robotyka/jak-zaprojektowac-linie-produkcyjna/