Nowoczesne narzędzia i technologie do zarządzania produkcją

28 listopada, Warszawa
Nowoczesne narzędzia i technologie do zarządzania produkcją
Organizator: Polski Instytut Rozwoju Biznesu

Konkurencyjność odzwierciedla potencjał firmy – zasoby, umiejętności i zdolności zapewniające przewagę nad innymi podmiotami działającymi w tym samym sektorze. W realiach współczesnej globalnej gospodarki konkurencyjność staje się jednym z ważniejszych wyznaczników i zarazem perspektyw oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, a także jest postrzegana jako determinanta rozwoju.

Wstęp wolny, wymagana REJESTRACJA
Strona wydarzenia: www.pirbinstytut.pl/index.php/nowoczesne-narzedzia-i-technologie-do-zarzadzania-produkcja-28-11-2018

W programie:
– dr hab. inż. Izabela Kutschenreiter-Praszkiewicz – prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Katedra Inżynierii Produkcji
„Planowanie produktu i procesu produkcyjnego wyrobu innowacyjnego”
Spośród wielu rodzajów badań podejmowanych w celu skutecznego planowania produktu i procesu produkcyjnego wyrobu innowacyjnego w przedsiębiorstwach na szczególną uwagę zasługują te, które wpływają na kształtowanie oferowanego wyrobu pod kątem wymagań klienta. Istnieje wiele sposobów udoskonalania istniejących rozwiązań prowadzących do satysfakcji klienta. Przykładem jest zastosowanie metody QFD do identyfikacji wymagań klienta i określenia korelacji między wymaganiami klienta a cechami technicznymi wyrobu oraz modularyzacja w budowie maszyn, będąca jest jednym z rozwiązań, które przy niewielkich kosztach pozwala na dostosowanie wyrobów do indywidualnych wymagań klienta. Zróżnicowanie preferencji klientów powoduje wprowadzanie nowych konstrukcji wyrobów mających na celu minimalizację kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości.

– Rafał Osmoła – Partner zarządzający, ASD Consulting
”Wykorzystanie robotów planistycznych w erze Industry 4.0″

- Maciej Kubiak – Adwokat, Wspólnik, LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy
”Internet rzeczy oraz wdrażanie nowych technologii – wyzwania i ryzyka, przed którymi stają producenci i twórcy inteligentnych urządzeń”

– Noemi Chudzik LL.M. – Partner Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni Sp. p.
”Planowane zmiany w prawie pracy i ich wpływ na działalność firm produkcyjnych.”

– Bartosz Paczyński – Prezes Zarządu, Content Hero
”Skuteczny Content Marketing w promocji branży przemysłowej.”

– Piotr Gańczyk – Apleona HSG Sp. z o.o.- temat w trakcie opracowania

Tematyka konferencji:
1. Informatyczne systemy do zarządzania produkcją:
– systemy CMMS, EAM- zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa i utrzymaniem ruchu
– systemy ERP – planowanie zasobów przedsiębiorstwa
– systemy SCADA, BMS, RMS i HMI – element nadzorowania procesów
– systemy informatyczne klasy MES – efektywne zarządzanie produkcją
– systemy APS – kluczowy element budowania przewagi nad konkurencją
– utrzymanie ruchu
– mobilne systemy zarządzania przedsiębiorstwem
– narzędzia klasy SFC – łatwy dostęp do szczegółowych informacji na temat działania – maszyn oraz efektywności pracowników
– systemy WMS – nowoczesna obsługa procesów logistycznych
– EDI (elektroniczny obieg dokumentów) – niższe koszty administracyjne, podniesienie jakości współpracy i koordynacji działań
– narzędzia klasy Business Intelligence – analiza i ocena efektywności produkcji
– monitoring i systemy kontroli dostępu
2. Problematyka powiązań produkcji z jakością, logistyką, prawem oraz softwarem
3. Trendy i instrumenty z zakresu zarządzania, organizacji i funkcjonowania systemów produkcyjnych
4. Produktywność i efektywność systemów – Lean Manufacturing
5. Optymalizacja kosztów produkcji i logistyki
6. Planowanie i sterowanie produkcją
7. Marketing przemysłowy

Grupa docelowa:
Przedstawiciele zakładów przemysłowych i produkcyjnych, w szczególności:

  • Dyrektorzy i kierownicy ds. technicznych
  • Dyrektorzy, kierownicy i mistrzowie produkcji
  • Kierownicy i inżynierowie Utrzymania Ruchu
  • Dyrektorzy, kierownicy i specjaliści ds. zakupów
  • Właściciele firm, dyrektorzy wykonawczy zakładów produkcyjnych
  • Dyrektorzy zarządzający
  • Dyrektorzy i kierownicy ds. logistyki
  • Szefowie departamentów informatyki
  • Kierownicy planowania produkcji i dostaw
  • Inżynierowie ds.jakości

Organizator zapewnia uczestnikom: certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z ekspertami.

Kontakt z organizatorem:
Dorota Iwanicka
tel: +48 691 571 598
e-mail: dorota.iwanicka@pirbinstytut.pl