NAFTA-GAZ-CHEMIA 2021

10 czerwca, WYDARZENIE ONLINE
NAFTA-GAZ-CHEMIA 2021
Organizator: ZTW SA

➡ Program konferencji: naftaigaz.ztw.pl/index.php?page=program

➡ Rejestracja i formularz zgłoszeniowy: naftaigaz.ztw.pl/uploads/FORMULARZE%20ZG%C5%81OSZENIOWE%20NAFTA-GAZ-CHEMIA%202021.pdf

Partnerzy NAFTA-GAZ-CHEMIA 2021:

Strategiczny Partner konferencji: PERN SA

Partnerzy konferencji: PKN Orlen S.A. i GAZ-SYSTEM SA

Partner Sesji konferencji: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Tematy obrad to:
● Perspektywy energetyki jądrowej Polski
● Suwerenność energetyczna w nowych realiach
● Europejski Zielony Ład w Polsce
● Nowy model polskiego rynku nafty i gazu
● Kto przejmie aktywa LOTOSU?
● Czy bezpieczeństwo energetyczne musi kosztować?
● Jakie są perspektywy europejskiego przemysłu rafineryjnego?
● Jakie inwestycje potrzebne są sektorowi nafty?
● Fundamenty transformacji energetycznej. Jak zapewnić bezpieczeństwo systemu
● Dywersyfikacja źródeł i kierunki dostaw gazu
● Jak LNG zmieni tradycyjny model biznesu na rynku paliw?
● Czy nastąpi trwałe zaostrzenie konkurencji między dostawcami gazu?
● Perspektywy finansowania nowych inwestycji w gazownictwie
● Czy Polska rozwodzi się z rosyjskim gazem?
● Gaz paliwem docelowym czy przejściowym dla polskiej gospodarki?
● Wodór- jakie technologie i strategia?