Metrologia optyczna 3D w procesach formowania

22 kwietnia, Poznań
Metrologia optyczna 3D w procesach formowania
Organizator: Lenso

W procesach formowania metrologia 3D wspiera i przyspiesza prawie wszystkie obszary: od określania zachowania się materiału, poprzez wytwarzanie narzędzi, do kontroli produkcji i analizy trendów w produkcji seryjnej.

Platforma spotkań branżowych – Forum Wiedzy o Kształtowaniu Wyrobów Metalowych ma stanowić platformę do wymiany wiedzy w zakresie obróbki metali i metrologii optycznej.

Prezentacje na żywo – Mają za zadanie zobrazować praktyczne zastosowanie, takie jak np. analizy trendów w czasie rzeczywistym lub wykorzystanie metrologii optycznej w produkcji narzędzi.

Rozmowy eksperckie – Mają na celu przedstawienie zastosowania funkcji oprogramowania GOM na podstawie przykładów z codziennej praktyki oraz prezentacje najnowszych osiągnięć metrologii 3D.

Prezentacje – Zostaną wygłoszone w dwóch blokach. Pierwszy będzie wprowadzeniem do metrologii optycznej, a w drugim przedstawione zostaną zaawansowane aplikacje m.in. wirtualne mocowanie części (virtual clamping).

Strona informacyjna: www.gom.com/knowledge-day/pl/

Rejestracja: form.jotform.com/200160905935350