Webinar: Metoda A3 w procesie rozwiązywania problemów

17 grudnia, godz. 10:00 - 11:00, WYDARZENIE ONLINE
Webinar: Metoda A3 w procesie rozwiązywania problemów

Metoda A3, zwana też kartą A3, służy do osiągania ambitnych celów każdej organizacji, zarówno celów krótkoterminowych jak i strategicznych. Wyzwala innowacje.

Równolegle z procesem osiągania celów i wprowadzanie niezbędnych do tego zmian, A3 łączy organizację w jedną całość. Jest doskonałą metodą intelektualnego rozwoju pracowników oraz rozwoju ich kompetencji. Zapewnia urzeczywistnienie zasady: „Dobre myślenie, dobry produkt”.

Także, trudno byłoby znaleźć lepsze narzędzie mentoringu i komunikacji, niż metoda A3. Dzięki metodzie A3 można odkryć i uruchomić ogromne rezerwy, wymierne w pieniądzach, które ma każda firma. Jest to ważne w dobie „Covid_19” i będzie bardzo ważne w dobie „Post-Covid_19”.

❗➡ Logika i wspierająca ją struktura karty A3 powoduje, że wnioski i działania, do których ona doprowadza mają charakter konieczny (pewny), tzn. nie da się ich podważyć ani obalić żadną metodą. Daje to dużą przewidywalność i jest oparciem dla odważnych działań rozwojowych.

Zapraszamy na webinar wprowadzający do szkolenia z metody A3, które odbędzie się w 21.01.2021.

Webinar poprowadzi Marek Jagielski

Zapisy: szkolenia@polskiprzemysl.com.pl