Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie – MARG 2016

15-17 czerwca 2016, Wisła
Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie – MARG 2016
Organizator: Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

Konferencja poświęcona problematyce mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji w górnictwie – MARG 2016. To już trzecia edycja spotkania, które stanowi kontynuację realizowanego od 2009 roku cyklu konferencji „Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego”. W tym roku konferencja organizowana jest przez: Akademię Górniczo-Hutniczą, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., Politechnikę Wrocławską, „Klub Paragraf 34” Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego oraz Cert Partner.

Konferencja MARG tworzy warunki dla wielopłaszczyznowej prezentacji osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie maszyn i urządzeń pracujących w zakładach górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii  bezpieczeństwa ich eksploatacji. Stanowi forum dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami jednostek naukowych, badawczych, urzędów nadzoru technicznego, a w szczególności producentami i użytkownikami maszyn i urządzeń górniczych.

Celem przewodnim spotkania jest podkreślanie roli i rozwoju automatyzacji i robotyzacji w górnictwie, zwłaszcza w kontekście postępów osiąganych w tej dziedzinie w innych branżach.

Tematyka konferencji koncentruje się na następujących zagadnieniach:

  • Budowa i eksploatacja maszyn
  • Automatyka, robotyka i informatyka w górnictwie
  • Górnictwo podziemne i odkrywkowe
  • Bezpieczeństwo w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego i odkrywkowego
  • Elektrotechnika w górnictwie
  • Transport poziomy i pionowy
  • Przeróbka mechaniczna kopalin

 

Konferencja staje się miejscem, gdzie możemy spoglądać w przyszłość obserwując i kreując trendy i rozwój nowoczesnych przedsiębiorstw górniczych w Polsce, jak również na świecie. Dbamy o to, aby Konferencja była miejscem, w którym od określania istniejących barier w górnictwie ważniejsze jest przedstawianie rozwiązań pozwalających na ich przekraczanie – określają ideę przewodnią konferencji jej Organizatorzy.

Szczegółowe informacje na temat spotkania wraz z formularzami zgłoszeń dostępne są na www.cbidgp.pl