VSM – Mapowanie Strumienia Wartości (ang. Value Stream Mapping)

29 kwietnia, godzina 9:00 - 15:00, szkolenie online
VSM – Mapowanie Strumienia Wartości (ang. Value Stream Mapping)

Szkolenie: VSM – Mapowanie Strumienia Wartości (ang. Value Stream Mapping)

Miejsce szkolenia: interaktywne szkolenie online

Czas trwania: 6 godzin szkoleniowych + przerwy
Efekt szkolenia: w efekcie szkolenia uczestnicy nabędą wstępnej umiejętności mapowania strumieni wartości stanu obecnego oraz dokonywania pomiarów i obliczeń 3ch głównych miar strumienia wartości. W razie potrzeby, uczestnicy uzyskają też niezbędną pomoc doradczą w ramach 30 minut bezpłatnych konsultacji z prowadzącym szkolenie.

Mapowanie strumieni wartości jest metodą przejścia od kultury silosowej (pionowej) zarządzania firmą do kultury strumieni wartości, od których zależy zharmonizowanie wartości dostarczanej klientom z zyskiem i płynnością dostawcy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Poczytaj tutaj: polskiprzemysl.com.pl/lean-management-w-produkcji/mapa-strumienia-wartosci-vsm/

Metodologia szkolenia: wstęp teoretyczny, case studies, ćwiczenia indywidualne
Poziom szkolenia: podstawowy

Osoba prowadząca szkolenie: Marek Jagielski
Grupa docelowa: osoby zainteresowane wykorzystaniem metody VSM w zarządzaniu w celu przełomowej poprawy wyników firmy
Cena szkolenia: 490 PLN/netto (do ceny należy doliczyć 23% VAT)

REJESTRACJA/Kontakt w sprawie szkolenia: szkolenia@polskiprzemysl.com.pl

Ramowy program szkolenia:

  • Czym jest VSM i czym różni się od mapowania procesów
  • Czym są strumienie wartości i jak je zdefiniować
  • Wykonanie mapy stanu obecnego wybranego strumienia wartości (przykład)
  • Główne miary (wskaźniki) strumienia wartości (QCD)
  • Zbieranie danych i obliczanie wskaźników
  • Wnioski wynikające z aktualnej wartości wskaźników dla opracowania mapy stanu przyszłego, gwarantującej pożądaną poprawę wyników biznesowych

DODATKOWO !!!!! 30 minut bezpłatnych konsultacji on-line po szkoleniu

baner-doskonalosc-operacyjna-1306x200