VII Kongres Polska Chemia

16 września, WYDARZENIE ONLINE
VII Kongres Polska Chemia
Organizator: Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Polska Izba Przemysłu Chemicznego serdecznie zaprasza do udziału w Kongresie Polska Chemia 2020, który w tym roku odbędzie się w nowej formule online. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a rejestracja odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie www.kongrespolskachemia.pl

W tym roku ze względu na pandemię VII Kongres Polska Chemia przybiera nową formułę – programu telewizyjnego transmitowanego „na żywo”! Co roku Kongres zaskakuje uczestników jakimś nowym elementem, dlatego tym razem, mając na uwadze wyjątkową sytuację, zaskakujemy taką formułą. Kongres Polska Chemia w formie programu telewizyjnego „na żywo” to coś, czego jeszcze nie było! – mówi dr inż. Tomasz Zieliński, prezes zarządu PIPC

W programie Kongresu przewidziane są wywiady, debaty i rozmowy z udziałem szefów najważniejszych podmiotów działających w branży, przedstawicieli administracji, licznych ekspertów.

Tematyka  skupiać się będzie wokół trzech obszarów tematycznych – gospodarka, środowisko, człowiek – a także oscylować wokół zagadnień, które są obecnie najważniejsze dla sektora chemicznego i całego przemysłu, mając na uwadze wpływ pandemii. Poruszone zostanie wiele dodatkowych kwestii m.in.: inwestycje, innowacje, kadry, transport i dystrybucję, technologie 4.0.

Całość wydarzenia będzie transmitowana m.in. poprzez odświeżoną i specjalnie dostosowaną do tegorocznej formy wydarzenia stronę internetową Kongresu. Tu także znajdą Państwo nową formułę stoisk partnerskich, tzw. wirtualne stoiska.

baner

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA VII KONGRESU POLSKA CHEMIA

PRZEMYSŁ W CZASIE PANDEMII
Jaki jest wpływ COVID-19 na polski przemysł – zwłaszcza na przemysł chemiczny? Omówienie obecnej  sytuacji w sektorze, zagrożeń, potrzeb i aktualnych priorytetów. Jakie nastąpiły zmiany, przemodelowania strategii i modeli biznesowych? Jak wygląda funkcjonowanie w nowej rzeczywistości? Ocena sytuacji, wnioski i perspektywy na przyszłość.

INNOWACJE I KLUCZOWE INWESTYCJE
Co napędza innowacje? Czy regulacje są głównym motywatorem rozwoju branży i wprowadzania innowacji? Rola i miejsce innowacji w dobie pandemii. Czy innowacje będą skutecznym narzędziem odpowiedzi dla przyszłych wymagań unijnych? Czego potrzebuje branża, aby tworzyć nowe technologie, procesy, inwestycje? Największe inwestycje Polskiej Chemii.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Ludzie kluczowym elementem innowacyjnego przemysłu. Współpraca nauka-przemysł, ocena sytuacji, aktualne potrzeby i możliwości. Czy rozwój centrów badawczych może być zagrożeniem dla Instytutów Badawczych? Czy innowacyjna myśl techniczna jest skutecznie chroniona? Jak kształtować współpracę nauka-przemysł aby móc sięgać po unijne fundusze?

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD
Nowe zielone wymagania. Jak sprostać ambitnym celom klimatycznym stawianym przez UE? Nowe strategie przemysłowe,  zielona i cyfrowa transformacja. Priorytety polskiego przemysłu w obliczu Europejskiego Zielonego Ładu. Zielony Ład zagrożeniem, wyzwaniem czy szansą dla Polskiej Chemii? Diagnoza – oczekiwania kontra rzeczywistość. Istota zachowania konkurencyjności Polskiej Chemii na poziomie globalnym. Kluczowe potrzeby branży we wdrażaniu elementów Zielonego Ładu.

LOGISTYKA W CHEMII
Wpływ COVID-19 na cały system transportu i dystrybucji. Powiązania w łańcuchu produktowym. Logistyka w obliczu nowych wyzwań regulacyjnych. Zielony i zrównoważony transport.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA
Jakie są kluczowe trendy kształtujące politykę środowiskową? Oczekiwania i wyzwania dla branży chemicznej. Czy krajowe regulacje odzwierciedlają unijne ambicje? Redukcja oddziaływania na środowisko – dobre praktyki branży. Gospodarka obiegu zamkniętego i racjonalne wykorzystanie zasobów. Znaczenie zrównoważonego rozwoju dla branży.

ZIELONE INWESTYCJE
Transformacja energetyczna – jakie są możliwości  Polskiej Chemii? Efektywność energetyczna, zielona energia, nowe surowce – koniecznością czy trendem? Zielone technologie i inwestycje – potrzeby, źródła i możliwości finansowania.

CHEMIA 4.0
Narzędzia 4.0 codziennością czy przyszłością Polskiej Chemii? Wpływ pandemii na rozwój i implementację rozwiązań 4.0. Bezpieczeństwo procesowe i ochrona pracowników – znaczenie automatyzacji i digitalizacji.