Kongres Polska Chemia 2021

16 czerwca, WYDARZENIE ONLINE
Kongres Polska Chemia 2021
Organizator: Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Największe wydarzenie polskiego przemysłu ponownie w formule TV online! Cały europejski przemysł żyje dwoma hasłami – Europejskim Zielonym Ładem i pandemią COVID-19. Wyzwania, które są przed nami, przestały być mglistą wizją, stając się zadaniem „na wczoraj”, i albo zdamy sobie z tego sprawę, albo już dziś możemy powoli zamykać nasz krajowy przemysł. Uczestnicy tegorocznego VIII Kongresu Polska Chemia, organizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, zmierzą się z potężnymi zagadnieniami. Najwyższy czas odpowiedzieć na pytania o przyszłość chemii, jej realną rolę w otaczającym świecie i tym, którą ze ścieżek wybrać, by z transformacji, w której jest obecnie cała Europa, wyjść z tarczą, a nie na tarczy.

Jaka będzie przyszłość chemii?
Czy zielone trendy zwiastują zmierzch sektora chemicznego?
Jaka ma być chemia przyszłości i jakie jest jej znaczenie w zielonej transformacji?
W co inwestować? Wodór czy OZE? GOZ a może recykling chemiczny?
Wirtualne systemy dające realne bezpieczeństwo? Digitalizacja, optymalizacja=monetyzacja?
Czy istnieje (naprawdę) przyjazny środowisku transport?

To tylko nieliczne z pytań, które padną już 16 czerwca 2021 r. w nowoczesnym studio telewizyjnym, skąd wyemitowany zostanie całodzienny program biznesowo-branżowy.

Bez chemii nie ma przyszłości. Nie ma rozwoju technologicznego, ochrony środowiska naturalnego, rozwoju medycyny, nowych odkryć naukowych, zmiany naszych przyzwyczajeń konsumenckich. Nowoczesny, przyjazny, zielony świat nie będzie istniał bez chemii. Brzmi przewrotnie? Być może, ale już niejednokrotnie pokazaliśmy, że wiemy, co robimy i o czym mówimy. Potwierdzenie tego widać także w tegorocznym zakresie tematycznym i pytaniach, na które odpowiadać będą zaproszeni do debaty eksperci, ludzie nauki, politycy, prezesi i członkowie zarządów największych przedsiębiorstw sektora chemicznego. Wydarzenie, podobnie jak w zeszłym roku, zostało podzielone na trzy bloki – Zielona Transformacja, Bezpieczeństwo i Konkurencyjność Polskiej Chemii oraz Rozwój i Postęp Cywilizacyjny. Wśród obszarów tematycznych pojawią się m.in. takie kwestie, jak strategiczność i konkurencyjność sektora, rewolucja wodorowa, monetyzacja GOZ-u, zrównoważoność produktów chemicznych, zielony transport, cały obszar bezpieczeństwa, w tym żywnościowe, jak również chemia 4.0.Wspólnym mianownikiem wszystkich rozmów dotyczących #chemia(dla)przyszłości będzie jednak Green Deal.

Wśród najważniejszych obszarów i pytań, które padną 16 czerwca 2021 r. na wydarzeniu PIPC znajdą się:

1. STRATEGICZNI CZY NIEZBĘDNI

Jaką rolę odgrywa Polska Chemia – sektor, który tworzy ponad 320 tys. miejsc pracy, ma prawie 20% udziału w przemyśle i dostarcza produkty ratujące ludzkie zdrowie i życie w czasie pandemii COVID-19? Czy branża chemiczna potrzebuje formalnego uznania za strategiczną czy, nie zważając na „tytuły”, nadal ma brać na siebie ogromną odpowiedzialność za przyszłość krajowej gospodarki? Co jest ważniejsze dla naszej przyszłości?

2. ZIELONA TRANSFORMACJA PRZEMYSŁU (CHEMICZNEGO)

Jaka jest prawdziwa rola przemysłu chemicznego w skutecznym przejściu Europy przez zieloną transformację? Czy możliwe jest pogodzenie ambitnych celów EZŁ z codziennym funkcjonowaniem przemysłu chemicznego? Stoimy przed największym, od czasów Planu Marshalla, planem odbudowy i przebudowy europejskiego przemysłu. Czy to ostatni moment, by zrozumieć rolę, jaką chemia odgrywa? I wziąć odpowiedzialność za własny rozwój? Jaką rolę w transformacji powinna odgrywać administracja?

3. INWESTYCJE – ODWAGA BIZNESOWA CZY BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA

W co inwestować w niepewnych czasach, w których teraz funkcjonujemy? Czy podążać za zielonymi trendami czy inwestować w rozwiązania, które dotychczas dawały wysokie stopy zwrotu? Czy rozwój w kierunkach opłacanych musi wykluczać się w przypadku chemii z kierunkami eko? Skąd pozyskiwać dodatkowe finansowanie?

4. GOSPODARKA WODOROWA

Czy wodór to najważniejsze „H” w alfabecie krajowej gospodarki czy (tylko) kolejny tymczasowy trend? Czy potężne inwestycje w najbardziej rozpowszechniony we wszechświecie pierwiastek chemiczny i zarazem najczystsze paliwo świata naprawdę mają głęboki sens środowiskowy i biznesowy? Czy przemysł może i powinien inwestować w tak (u)lotną substancję? Jaką rolę Polska, trzeci europejski producent wodoru, powinna odegrać w zmianie postrzegania alternatywnych źródeł energii?

5. GOZ – JAK IDEE PRZEKUĆ W BIZNES

Czy kilka lat po ogłoszeniu europejskich założeń nowego modelu gospodarczego jesteśmy gotowi na jego realne wprowadzenie? Co zmieniło się w podejściu naszych partnerów biznesowych? Czemu administracja i część odbiorców nadal obawia się recyklingu chemicznego? Jak przekuć unijne strategie na realne zyski?

6. CZYSTY TRANSPORT

Niskoemisyjny transport – kolejny trend konsumencki czy jedyna droga TSL (transport-spedycja-logistyka) do uniknięcia potężnych kosztów środowiskowych? Jak rozwiązania, które nadal są dopracowywane w sferze B2C i bywają zawodne, przełożyć na konkurencyjne i bezawaryjne B2B? Czy stać nas na utrzymanie dotychczasowych rozwiązań?

7. ZRÓWNOWAŻONA CHEMIA

Czy przemysł, który jest elementem krytycznym do osiągnięcia zeroemisyjnych celów w niecałe trzy dekady, może być jeszcze bardziej zrównoważony? Jak mamy konkurować biznesowo z resztą świata, skoro tylko my – Europejczycy, jesteśmy obciążani coraz większymi kosztami i ograniczani coraz bardziej restrykcyjnymi regulacjami? Jak walczyć z mitami i czarnym PR-em, który sprawia, że chemia nie jest postrzegana jako jeden z najbardziej doregulowanych, innowacyjnych sektorów, bez których nie byłoby rozwoju całego społeczeństwa?

8. 4.0 – NASZA TERAŹNIEJSZOŚĆ

Jak technologie przyszłości przekładają się na codzienne funkcjonowanie? Bezpieczeństwo, optymalizacja procesów, a może wygoda są największymi wartościami, które będziemy czerpać z przeniesienia biznesu w świat czwartej rewolucji przemysłowej? Jak ostatnie kilkanaście miesięcy zmieniło nasze podejście i znaczenie rozwiązań chmurowych? Czy nauczymy się korzystać z ich potencjału w pełni?

REJESTRACJA: www.kongrespolskachemia.pl/rejestracja

STRONA WYDARZENIA: www.kongrespolskachemia.pl/