XXI Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

22 - 23 lutego 2021, Warszawa
XXI Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL
Organizator: Europejskie Centrum Biznesu

Rok 2021 będzie dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych zmian związanych zarówno z otoczeniem legislacyjnym, implementacją europejskiego zielonego ładu, zapewnieniem bezpieczeństwa operacyjnego spółek strategicznych, przygotowaniem sektora do dużych inwestycji w OZE, gaz i wodór.

Program najbliższej edycji Kongresu tradycyjnie obejmie zagadnienia, które staną się okazją do wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami: największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, Rządu, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu.

Eksperci omówią kwestie kondycji i perspektyw dla sektora elektroenergetycznego i gazowego oraz szans na rozwój elektromobilności, offshore i kogeneracji, budowania potencjału OZE, a także coraz silniejszego wpływu legislacji i sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo energetyczne.

➡ Szczegółowe informacje oraz relacja z poprzedniej edycji Kongresu dostępna jest na stronie: www.powerpol.pl