Konferencja Energetyczna EuroPOWER

9-10 listopada 2016, Warszawa
Konferencja Energetyczna EuroPOWER
Organizator: MMC POLSKA

W programie m.in.:

Energia polskiej gospodarki. Nowe otwarcie. Priorytetowe kierunki rozwoju gospodarczego:

 • Nowa strategia polityki gospodarczej i polityki energetycznej Polski do 2030 roku i na dalsze lata
 • Kierunki rozwoju nowoczesnej energetyki w Polsce, źródła jej finansowania, rekomendacje technologiczne oraz zasady funkcjonowania
 • Bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo surowcowe
 • Gospodarcze programy krajowe versus plany rozwoju przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego. Oddziaływanie państwa poprzez system zamówień
 • EkoEfektywność energetyczna priorytetem pokoleń

Innowacje i nowe technologie w sektorze energii:

 • Konkurencyjność a innowacyjność w energetyce
 • Ryzyko jakie za sobą niesie wprowadzanie nowych technologii i ich mitygacja
 • Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
 • Transformacja polskiej gospodarki na niskoemisyjną – szansa czy zagrożenie?
 • Internet of Thing’s w Energetyce – czy IoT już zmienia sektor energetyczny?
 • Nowe technologie w branży elektroenergetycznej (wytwarzanie, przesył, dystrybucja, magazynowanie)
 • Sposoby finansowego wsparcia rozwoju nowych technologii – nowy model finansowy

Nowy kształt sektora energii – nowe wyzwania biznesowe:

 • Ile Państwa, a ile rynku w polskiej gospodarce?
 • Czy w energetyce rzeczywiście mamy do czynienia z rynkiem, czy nadmiarem regulacji i nadzoru?
 • Nowy model nadzoru właścicielskiego po likwidacji MSP
 • Relacje międzybranżowe pomiędzy górnictwem a energetyką
 • Konsolidacja sektora paliwowego – czy jest to możliwe?
 • Priorytety i narzędzia polityki klimatyczno-energetycznej UE versus oczekiwania, możliwości i perspektywy rozwoju polskich przedsiębiorstw energetycznych

Unia energetyczna w Unii Europejskiej:

 • Stan urzeczywistniania koncepcji Unii Energetycznej i kierunki jej rozwoju. Co nam zostało z polskiej koncepcji Unii Energetycznej opartej na własnych zasobach, wspólnych działaniach i solidarności?
 • Konferencja Klimatyczna w Paryżu (COP 21) versus polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej i jej szczegółowe regulacje adresowane do firm objętych EU ETS
 • Bezpieczeństwo energetyczne (dywersyfikacja kierunków zaopatrzenia w surowce energetyczne)

Jednolity europejski rynek energii elektrycznej oraz gazu a budowa konkurencyjnego rynku sektora energii w Polsce:

 • Inwestycje w aktywa wytwórcze i infrastrukturę techniczną
 • Połączenia transgraniczne
 • Zasady taryfowania
 • Pozycja odbiorców na rynku energii
 • Rzeczywiste zmiany i tendencje zmian na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i komfortu odbiorcy
 • Poprawa konkurencyjności i efektywności polskiej gospodarki

Polska energia tu i teraz:

 • Czy grozi nam blackout?
 • W poszukiwaniu energii przyszłości
 • Jak kształtować pożądany miks energetyczny
 • Wielkoskalowa energetyka a ruch prosumencki
 • Prawo wyboru konsumenta/odbiorcy końcowego
 • Energetyka i odbiorcy typu smart
 • Wirtualne elektrownie – digital grid, odnowienie mocy wytwórczych, energetyka prosumencka
 • Energetyka w chmurze