Kaizen & Lean Management Start

25-26 października, Kraków
Kaizen & Lean Management Start
Organizator: Langas Group
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

Szkolenie adresowane jest do

 • liderów zespołów produkcyjnych,
 • team liderzy, kierownicy produkcji,
 • kierownicy zmiany, kierownicy jakości,
 • kierownicy logistyki,
 • kierownicy działów utrzymania ruchu,
 • inżynierowie produkcji,
 • inżynierowie procesu,
 • inżynierowie ds. Lean,
 • pracownicy działów jakości i komórek odpowiadających za optymalizację procesów

 

Korzyści jakie otrzymasz zapisując się na szkolenie:

 • Praktyczna wiedza z zakresu wdrażania w organizacji kultury ciągłego doskonalenia, w szczególności takich narzędzi jak 5S czy JIT
 • Praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania organizacji do zmiany w kierunku Kaizen
 • Zainspirowanie do poszukiwania i wypracowania własnych rozwiązań dot. ciągłego doskonalenia