IV Ogólnopolski Szczyt Energetyczno-Gospodarczy GDAŃSK 2016

20-21 kwietnia, Gdańsk
IV Ogólnopolski Szczyt Energetyczno-Gospodarczy GDAŃSK 2016
Organizator: Europejskie Centrum Biznesu
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

Europejskie Centrum Biznesu przy współpracy i pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańsk pragną zaprosić do udziału w IV Ogólnopolskim Szczycie Energetyczno-Gospodarczym GDAŃSK 2016, który odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia br. w Gdańsku. Temat przewodni spotkania brzmi:

„Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki”

Podczas IV edycji OSE Gdańsk 2016 przedstawiciele kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo gospodarcze i energetyczne kraju, politycy i ekonomiści podejmą debatę nad przyszłością i bezpieczeństwem polskiej gospodarki, a w szczególności strategicznych sektorów pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz polityki UE. Dodatkowo w tegorocznej edycji duży nacisk będzie położony na rozwój i innowacyjność jako niekwestionowane elementy budowy przewagi konkurencyjnej na przykładzie przemysłu chemicznego i infrastruktury.

Tematyka rozwoju została nieprzypadkowo wybrana na temat przewodni tegorocznej edycji Szczytu. Rewitalizacja narodowego potencjału gospodarczego jest priorytetem polityki Rządu oraz poszczególnych resortów, a tym samym tematem przewodnim zapewniającym niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję. Uniezależnienie gospodarcze i energetyczne, pewność zaopatrzenia w surowce, stabilność relacji międzynarodowych to tematy przewodnie, które zostaną poruszone w poszczególnych panelach.

Szczegółowe informacje: www.osegdansk.pl

Program oraz szczegółowe informacje na temat Szczytu:

www.osegdansk.pl e-mail: info@ecb.biz.pl tel. +48 081 747 65 10