Impact’17 – w stronę gospodarki 4.0

31 maja - 1 czerwca, Kraków
Organizator: Fundacja Impact
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

Wydarzenie poświęcone Economy 4.0 Industry 4.0 startup, fintech, insurtech, healthtech, 4IR, IoT, mobility, commercialization, open data, digitalization.

Dyskusje odbędą się w ramach 12 ścieżek tematycznych:

 1. industry 4.0: w jaki sposób digitalizacja procesów produkcji stworzy przestrzeń do rozwoju bardziej dostępnego, elastycznego i efektywnego przemysłu.
 2. mobility: ekonomia i automatyzacja rewolucji w zakresie e-transportu.
 3. fintech & e-commerce: przeanalizujemy najlepsze światowe trendy w zakresie regulacji finansowych, technologie służące większemu bezpieczeństwu, oraz zaprezentujemy najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa oraz jak banki z ustrukturyzowaną pozycją na rynku nadają ton tym przeobrażeniom.
 4. biotechnology & digital health:  jakie czynniki będą odgrywały kluczową rolę w kształtowaniu systemu opieki zdrowotnej, a także jakie zmiany są niezbędne aby przyspieszyć modernizację sektora. Wśród głównych tematów pojawią się: robotyka medyczna, telemedycyna, zastosowanie nowoczesnych technologii w leczeniu rzadkich chorób, medycyna spersonalizowana.
 5. energy & resources: poszukiwanie możliwości na styku zrównoważonej gospodarki i potrzeb energetycznych
 6. foodtech & agritech: od laboratorium naukowego do Internetu rzeczy – jak szybki postęp w zakresie produkcji żywności i rolnictwa może wpływać na zdrowie ludzi.
 7. creative industries
 8. digital state: spotkanie e-państwa i e-obywatela w cyfrowej przyszłości.
 9. techcity: rewolucja inteligentnych miast.
 10. investments: transformacja cyfrowa ma również ogromne znaczenie dla inwestorów. Jakie branże będą dla nich szczególnie interesujące w najbliższych latach w regionie CEE? W jakiej formie przeprowadzać inwestycje? CVC czy VC – kto jest lepszym inwestorem z perspektywy startupów?
 11. entrepreneurship: zwiększanie efektywności działalności gospodarczej.
 12. science to business: przewodnim wątkiem ścieżki science to business będzie dwojaki wkład środowiska akademickiego w rozwój gospodarki: po pierwsze poprzez transfer technologii – uczelnie jako kolebka innowacji, po drugie poprzez transfer wiedzy – rola uniwersytetów w kształceniu kompetencji przyszłych pracowników.