III Kongres Elektryki Polskiej

2-3 kwietnia 2019, Warszawa
Organizator: Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

Główne cele III Kongresu to:

  1. Sformułowanie diagnozy i prognozy rozwoju polskiego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki oraz dziedzin pokrewnych w perspektywie do 2040 r.
  2. Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i współpracy różnych podmiotów branżowych w zakresie rozwoju polskiej elektryki i przemysłu elektrotechnicznego.
  3. Budowanie wspólnego lobby w zakresie rozwoju krajowego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki.
  4. Prezentacja wyników badań naukowych dotyczących historii polskiej i światowej elektryki oraz 100-letniego dorobku i osiągnięć SEP.
  5. Popularyzacja wybranych sylwetek polskich elektryków, w tym członków SEP, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój kraju, elektryki i SEP.

Sekcje tematyczne III Kongresu:

  1. Przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka
  2. Inżynieria elektryczna w transporcie
  3. Elektronika, telekomunikacja i informatyka
  4. Kształcenie kadry elektryków oraz rola stowarzyszeń w tym procesie
  5. Historia elektryki i Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

Link do wydarzenia: www.3kep.sep.com.pl

Rejestracja: http://www.3kep.sep.com.pl/register.php