II Recykling Metali Nieżelaznych RECYKLING

20-22 września 2016, Kielce
II Recykling Metali Nieżelaznych RECYKLING
Organizator: Targi Kielce
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

Zakres branżowy targów RECYKLING:

 • rozdział i przygotowanie do przerobu surowców wtórnych, odpadów, złomów i innych,
 • przerób metodami piro- i hydrometalurgicznymi,
 • urządzenia do przetwórstwa i recyklingu metali kolorowych,
 • urządzenia peryferyjne i akcesoria,
 • maszyny, urządzenia i środki transportu,
 • zakłady metalurgiczne,
 • odlewnie,
 • nowe technologie i nowe produkty,
 • gospodarowanie odpadami,
 • ochrona środowiska,
 • energetyka procesów, odzysk ciepła,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa,
 • organizacja i ekonomika recyklingu,
 • badania i rozwój,
 • usługi.