I Forum Menedżerów Zakupów

17-18 marca, Warszawa
I Forum Menedżerów Zakupów
Organizator: Langas Group
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

„…Działy zakupów średnich i dużych firm na świecie, zarządzają średnio kapitałem sławiącym 55% wydatków firmy…” Profesjonalne zarządzanie zakupami w Polsce zaczęło być postrzegane jako proces, który rozpoczyna się w momencie zapotrzebowania, a strategie wykorzystywane w zarządzaniu nimi  stanowią narzędzie profesjonalizujące ten obszar. Wychodzimy z inicjatywą zgromadzenia strategicznego grona profesjonalistów, którzy podzielą się swoim doświadczeniem i zainspirują w doskonaleniu zarówno strategii zakupowych jak i rozwoju działu, który współtworzą. Korzystając z rekomendacji uczestników szkoleń z zakresu zakupów oraz negocjacji zakupowych przygotowaliśmy program oparty na międzynarodowych standardach, benchmarku rozwiązań, analizie przypadków oraz rekomendacjach praktyków Działów Zakupów.

Celem konferencji jest:

– wspieranie operacyjnej części zarządzania zakupami, tak aby w jak największym stopniu przyczyniały się do realizacji strategii firmy,
– inspirowanie innowacyjnymi rozwiązaniami powodującymi wzrostu konkurencyjności firmy,
– identyfikacja światowych trendów  i przełożenie ich na praktykę i polskie warunki rynkowe,
– poszukiwanie nowych obszarów optymalizacji i tworzenie wartości dodanej dla klienta.

W trakcie forum m.in:

– poznasz międzynarodowe standardy zarządzania zakupami w zaawansowanych technologicznie i rozwojowo międzynarodowych korporacjach do wykorzystania w dużych i średnich spółkach,
– dowiesz się, jak brać czynny udział  w kreowaniu wartości dodanej dla biznesu,
– poznasz najnowsze trendy w strategiach działów zakupów w Polsce i Europie,
– dowiesz się co wyróżnia nowatorską i korzystną dla firmy  politykę  zakupową,
– poznasz nowoczesne narzędzia i metodyki  zarządzania relacjami z dostawcami,
– zainspirujesz się dobrymi praktykami  i schematami działania w zakresie zarządzania ryzykiem w zakupach.
Uczestnictwo w Forum będzie stanowiło nie tylko wymierną korzyść dla firmy, ale również dla każdego z Państwa z osobna. Dajemy Państwu możliwość wymiany doświadczeń poprzez koncentrację na interakcji i zapewniamy wysoki poziom merytoryczny programu. Na zakończenie I dnia Forum zapraszamy Państwa na koktajl networkingowy, podczas którego w doborowym towarzystwie będą mieli Państwo okazję wymienić informacje i zdobyć inspiracje na kolejne działania.
Kontakt: Melania Laszewska /Project Manager / m.laszewska@langas.pl