Forum Nowoczesnej Produkcji

8-9 listopada, Warszawa
Forum Nowoczesnej Produkcji
Organizator: MMC Polska

Po raz czwarty w dniach 8-9 listopada 2017 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie spotkają się eksperci produkcji i nowych technologii, przedstawiciele zarządów największych spółek oraz reprezentanci administracji centralnej podczas Forum Nowoczesnej Produkcji.

Podczas dwóch dni Forum pojawią się tematy związane z m.in.: robotyzacją i optymalizacją produkcji, przemysłowym IoT, digital twins, smart factory, wdrażaniem innowacji.

W tym roku konferencji po raz pierwszy będzie towarzyszyć innowacyjna formuła okrągłych stołów tzw. roundtables, która umożliwia interakcję między uczestnikami, pozwala wymienić myśli i doświadczenia oraz nawiązać nowe kontakty.