Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej spółek z o.o. i SA

17-18 marca, Warszawa
Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej spółek z o.o. i SA
Kategoria: ,
Organizator: Langas Group
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

Nowoczesne biuro, wykorzystując międzynarodowe standardy pracy, skracając procesy logistyki informacji, kluczowe zasady obsługi klienta wewnętrznego, połączone z fachową wiedzą prawną, potrafi odciążyć pracę organów zarządczych w bardzo dużym stopniu, by mogły skupić się tylko i wyłącznie na realizacji strategii i celów organizacji. Przekazujemy na Państwa ręce projekt, jakim jest Forum Biura Zarządu. To platforma wymiany doświadczeń i najważniejsze coroczne spotkanie praktyków obsługi organów spółki oraz wybitnych osobowości z dziedziny prawa i legislacji, wiodących kancelarii prawnych.  Dzięki Państwa aktywności przygotowaliśmy program, oparty na pozakodeksowych rozwiązaniach, najbardziej istotnych i budzących kontrowersje zagadnieniach z obszaru funkcjonowania Biura Zarządu i Rad Nadzorczych oraz case studies umożliwiające benchmark rozwiązań. Program, to 100% praktyki, efektywnych rozwiązań i najwyższych rynkowych standardów.

CO NOWEGO W IX EDYCJI FORUM?

Wystąpienia praktyków z firm takich jak: Oknoplast Sp. z o.o., Orange Polska S.A.,  TVN S.A.,  Poczta Polska S.A., którzy podzielą się swą unikatową wiedzą i doświadczeniem we wdrażaniu śmiałych projektów.

Prelekcje prawników reprezentujących wiodące polskie kancelarie, aktywnych uczestników przemian legislacyjnych, autorów komentarzy prawnych i uczestników środowiska opiniotwórczego w zakresie szeroko pojętego prawa spółek.

W trakcie Forum przygotowaliśmy praktyczne formy przekazu: law in book vs law in action – spotkanie prawa z praktyką rynku, prezentacje najlepszych rozwiązań w zakresie organizowania procesów wewnętrznych w spółce, business case study – analizy i benchmark, panele dyskusyjne – jako forma wymiany tzw. best practice.

Dowiesz się, jak realizować nałożone na spółkę kluczowe wskaźniki efektywności, a jednocześnie znaleźć możliwość budowania własnej drogi rozwoju i kreowania nowych rozwiązań.

Poznasz pozakodeksowe praktyki rozwiązywania, najistotniejszych problemów w działalności Biura Zarządu i Rad Nadzorczych.

Kontakt: Joanna Sitkowska- Kępka / Project Manager / j.sitkowska@langas.pl

Więcej na: http://langas.pl/szkolenie/132/forum_biura_zarzadu_i_rady_nadzorczej_spolek_z_o.o._i_s.a