ExpoWELDING Międzynarodowe Targi Spawalnicze

18-20 października 2016, Sosnowiec
ExpoWELDING Międzynarodowe Targi Spawalnicze
Organizator: Expo Silesia
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

ZAKRES TEMATYCZNY TARGÓW ExpoWELDING:

 • Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania metodą MIG/MAG;
 • Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania metodą TIG;
 • Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania ręcznego elektrodą otuloną;
 • Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania łukiem krytym;
 • Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania plazmowego;
 • Urządzenia do spawania wiązkami o wysokiej energii (laserowego, elektronowego);
 • Urządzenia do cięcia laserowego;
 • Maszyny do cięcia plazmowego i gazowego sterowane numerycznie;
 • Inne urządzenia i osprzęt do cięcia plazmowego;
 • Inne urządzenia i osprzęt do cięcia oraz spawania gazowego;
 • Urządzenia i osprzęt do zgrzewania;
 • Urządzenia do zgrzewania łukowego kołków;
 • Urządzenia i osprzęt do lutowania;
 • Urządzenia kontrolno-pomiarowe i sterujące dla spawalnictwa;
 • Urządzenia do spajania tworzyw sztucznych;
 • Roboty spawalnicze, specjalizowane stanowiska;
 • Urządzenia do mechanizacji i automatyzacji prac spawalniczych;
 • Urządzenia do natryskiwania;
 • Urządzenia i sprzęt BHP oraz ochrony środowiska;
 • Urządzenia, sprzęt, materiały i programy komputerowe do badań nieniszczących i niszczących złączy spajanych;
 • Urządzenia do obróbki cieplnej, mechanicznej, elektrochemicznej oraz do pomiaru i rejestracji temperatur;
 • Urządzenia do stabilizacji wibracyjnej konstrukcji spawanych;
 • Urządzenia do przygotowania elementów do spawania;
 • Materiały dodatkowe do spawania i lutowania: elektrody, druty, topniki do spawania łukiem krytym, pręty i proszki metalowe, materiały do lutowania;
 • Gazy spawalnicze, w tym mieszanki osłonowe;
 • Płyny i pasty trawiące, środki antyadhezyjne, markery, kredki, itp.;
 • Podkładki spawalnicze;
 • Blachy, w tym bimetalowe trudnościeralne, profile, rury, itp.;
 • Inne materiały;
 • Programy komputerowe wspomagające prace spawalnicze;
 • Szkolenie spawaczy i personelu nadzoru spawalniczego;
 • Certyfikacja personelu, wyrobów spawalniczych i systemów jakości;
 • Kwalifikowanie zakładów wykonujących konstrukcje spawane;
 • Nadzór i kontrola;
 • Usługi specjalistyczne (np. cięcie laserowe, plazmowe, regeneracja, serwis urządzeń, itp.);
 • Usługi szkoleniowe, bankowe, ubezpieczeniowe, audytorskie, certyfikacyjne;
 • Instytucje branżowe;
 • Wydawnictwa specjalistyczne.