EKOTECH / Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

1-2 marca, Kielce
EKOTECH / Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Organizator: Targi Kielce

Zakres branżowy targów

1.Gospodarowanie odpadami

– Odzysk (wykorzystanie) odpadów,
– Unieszkodliwianie odpadów
– Zbieranie odpadów
– Transport odpadów
– Segregacja odpadów
– Obróbka odpadów
– Składowanie odpadów
– Gospodarka odpadami komunalnymi

2.Wspomaganie gospodarki odpadami (badania, analizy, projektowanie, realizacja inwestycji)
3.Wyroby dla gospodarki odpadowej

– Uszczelnienia składowiska i powierzchni terenu
– Wyposażenie składowisk
– Wyposażenie sortowni odpadów
– Urządzenia do unieszkodliwiania odpadów
– Kompostowanie odpadów
– Separatory, obróbka osadów ściekowych
– Urządzenia do zmniejszania objętości odpadów
– Pojemniki na odpady
– Urządzenia do transportu, usuwania odpadów

4.Urządzenia do utrzymania czystości ulic, budynków i pomieszczeń
5.Sprzęt do pielęgnacji zieleni
6.Systemy i urządzenia do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych
7.Ekspozycja sprzętu i pojazdów dla sektora gospodarki komunalnej