Digitalizacja, robotyzacja & business intelligence w controllingu

3-4 grudnia, Poznań
Digitalizacja, robotyzacja & business intelligence w controllingu
Organizator: International Association of Controllers (ICV)

Wydarzenie kierowane jest do:

 • Członków zarządu,
 • Dyrektorów Zarządzających (CEO),
 • Dyrektorów i kierowników działów operacyjnych,
 • Członków rad nadzorczych,
 • Controllerów i finansistów,
 • Dyrektorów Finansowych (CFO),
 • Głównych Księgowych,
 • Analityków.

Główne tematy kongresu:

 • Business intelligence (BI),
 • Advanced Analytics,
 • Big Data,
 • Digitization,
 • Robotic Process Automation (RPA),
 • Reporting and dashboards,
 • Storytelling and visualization.

Wydarzenie to jest organizowane przy współudziale Akademii Controllingu Sp. z o.o., która jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce i partnerem Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów – ICV (Internationaler Controller Verein).

Dodatkowe informacje:
Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV) integruje ponad 6 000 członków i jest największą organizacją controllingową w Europie. Posiada reprezentantów w ponad 30 krajach. Działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) zorganizowana jest wokół grup roboczych. Członkowie spotykają się regularnie, kilka razy w roku, w ramach prac ponad 60 Regionalnych Grup Roboczych w Polsce i Europie. Spotkania te są platformą wymiany wiedzy, doświadczeń oraz kontaktów. Ponadto w ICV działa 14 eksperckich, 7 sektorowych oraz kilka tematycznych (POLSKA) grup roboczych, w pracach których uczestniczą czołowi praktycy, konsultanci oraz naukowcy.

Członkowie w ramach przynależności do Stowarzyszenia otrzymują dostęp do wyczerpujących informacji, do najnowszych trendów i osiągnięć z obszaru controllingu oraz do nowoczesnego know-how, bazującego na uznanych teoriach, jak i realnych doświadczeniach.

Udział w Kongresie weźmie ponad 250 specjalistów z zakresu controllingu i finansów, ale także z branży sprzedaży, zarządzania przedsiębiorstwem i zaawansowanych technologii.