CHEM-SAFETY-EXPO Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa Chemicznego

18-20 kwietnia, Kielce
CHEM-SAFETY-EXPO Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa Chemicznego
Organizator: ICCSS / Targi Kielce

Wiodące wydarzenia, które wchodzą w program  CHEMSS  2016:

Seminarium nt. oceny wpływu inwestycji na środowisko. Będzie to pierwsze w Polsce spotkanie inwestorów z przemysłu, samorządów, administracji, i wybitnych ekspertów ds. ochrony środowiska i biznesu. Seminarium przedstawi wpływ inwestycji na środowisko w połączeniu z oceną ekonomiczną korzyści środowiskowych i społecznych związanych z wybranymi technologiami. Zostanie zaprezentowane konsorcjum ICENIL, pierwszy tego typu polski podmiot, który zajmie się wdrażaniem ekologicznych technologii energetycznych oraz zmniejszeniem ryzyka skażeń chemicznych, wynikających ze złego zarządzania substancjami toksycznymi i odpadami przez zakłady przemysłowe.

Forum „Cyber-bezpieczeństwo i niezawodność przemysłowych systemów kontroli” to polsko-amerykańskie spotkanie pod egidą Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego USA oraz Urzędu Dozoru Technicznego, adresowane do przedstawicieli kadry zarządzającej, specjalistów przemysłowego IT i cyberbezpieczeństwa, oraz specjalistów ds. systemów sterowania. Celem Forum jest prezentacja najnowszych rozwiązań i trendów w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn i systemów sterowania w przemyśle, zwłaszcza w energetyce i procesach chemicznych, oraz wymiana wiedzy i doświadczeń.

Ukraińskie Forum Bezpieczeństwa Chemicznego omówi stan bezpieczeństwa chemicznego na Ukrainie i  podejmie temat rozwoju obszaru bezpieczeństwa, tranzytu niebezpiecznych towarów na granicy polsko-ukraińskiej. Przedstawi również perspektywy udziału polskich przedsiębiorstw we wdrażaniu międzynarodowego programu bezpieczeństwa chemicznego na Ukrainie, który ma stworzyć podwaliny systemu ratownictwa i reagowania kryzysowego oraz ochrony infrastruktury krytycznej na terytorium Ukrainy, zgodnie ze standardami UE.

Afrykańskie Forum Bezpieczeństwa Chemicznego zajmie się omówieniem potrzeb Afryki, ofertę polskich i międzynarodowych firm w rozwoju bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego, łącznie z możliwościami zawarcia kontraktów i umów o współpracy.

W ramach  Dialogu Chińskiego, liczna delegacja chińska przedstawi politykę i potrzeby Chin w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego. Polscy uczestnicy będą mogli przedstawić swój potencjał. Dialog Chiński będzie nowatorską formą łączenia potencjału polskich producentów z potrzebami chińskimi w ramach programu Lokalna Odpowiedzialność i Świadomość w Bezpieczeństwie Chemicznym. Program ten jest rozwijany w Chinach we współpracy z Chińską Federację Przemysłu Naftowego i Chemicznego, największą organizacją przemysłową w Chinach.

Forum technologii podwójnego przeznaczenia zademonstruje potencjał i doświadczenia  polskich i międzynarodowych producentów techniki wojskowej i cywilnej w rozwoju i produkcji sprzętu ochronnego i podwójnego przeznaczenia. Dzisiaj obiekty przemysłowe i instalacje infrastruktury krytycznej chroni się jak obiekty wojskowe. Sektor obronny powinien aktywnie rozwijać cywilna produkcję, opracowywać i wdrażać systemy bezpieczeństwa i ochrony przemysłu. Obok korzyści dla bezpieczeństwa i dochodów, pozwoli to rozwijać innowacyjność w sektorze obronnym.