Certyfikowany Production Manager

13-14 lipca, Sopot
Certyfikowany Production Manager
Organizator: Langas Group
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

Szkolenie adresowane jest do:

  • plant managerów
  • dyrektorów produkcji
  • kierowników produkcji
  • kierowników działów i zespołów
  • osób odpowiedzialnych za ciągłe doskonalenie

Podczas szkolenia dowiesz się:

  • Jak ograniczyć liczbę konfliktów wśród pracowników produkcyjnych?
  • Jak właściwie przekazywać informację zwrotną?
  • Jak odpowiednio komunikować się z pracownikami, podwładnymi i przełożonymi?
  • Jak poprawić dialog w przedsiębiorstwie?
  • Jak obniżyć poziom napięcia w zespole poprzez usuwanie jego źródeł?