Certyfikowany Audytor Lean w Magazynie i Intralogistyce

22 października, Wrocław
Certyfikowany Audytor Lean w Magazynie i Intralogistyce
Organizator: Langas Group
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

Program

LEAN MANAGEMENT W MAGAZYNIE:

 • Dlaczego w procesach magazynowy i/lub logistycznych można oraz  trzeba wdrażać kulturę Lean?
 • Jakie korzyści odniesiemy wdrażając założenia Lean w w/w procesach?
 • Eliminacja marnotrawstwa w procesach magazynowych z wykorzystaniem narzędzi lean management.
 • Standaryzacja pracy i wdrażanie 5S w obszarze transportu i magazynów.
 • Dostawy JIT (Just In Time) i JIS (Just In Seguence) w transporcie wewnętrznym i zewnętrznym.
 • Zastosowanie supermarketów w magazynie.

„WALIZKA NARZĘDZIOWA LEAN” W INTRALOGISTYCE:

 • Mierzenie, standaryzacja oraz optymalizacja pracy w intralogistyce
 • Narzędzia rozwiązywania problemów
 • Wyznaczanie kluczowych wskaźników w intralogistyce: inwentaryzacja cykliczna (IRA), produktywność (LP) oraz przestoje (break downs)

AUDYTOR JAKO LIDER KAIZEN

 • Zasady audytowania doskonałości w procesach magazynowych i/lub logistycznych.
 • Jak poprawnie zdefiniować audyt ?
 • Jakie są zasady  audytowania w odniesieniu do audytora?
 • Jakie są zasady audytowania w odniesieniu do procesu audytu.
 • Metodyka i technika skutecznego audytowania.
 • Jakie są wymagania, którym powinni odpowiadać audytorzy?
 • Wiedza i umiejętności audytorów – sposoby pozyskiwania, edukacja i ciągłe doskonalenie.

 

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI ORAZ AUDYT

 • Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Rozładunku Materiału.
 • Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Sprawdzania.
 • Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Lokowania.
 • Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Magazynowania i Inwentaryzacji.
 • Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Pobrania.
 • Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Dostawy do Klienta.

PODSUMOWANIE AUDYTU

 • Radar doskonałości oraz interpretowanie wyniku.
 • Wskazywanie obszarów do doskonalenia.
 • Activity Based Costing – parowanie wyniku audytu z doskonałością kosztową.