CEE Manufacturing & Logistics Awards

13 czerwca 2019, Warszawa
CEE Manufacturing & Logistics Awards
Organizator: Europa Property
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

CEO Manufacturing Magazine i wiodący magazyn poświęcony nieruchomościom komercyjnym EuropaProperty.com zapraszają do Warszawy dnia 13 czerwca 2019 r. na VII edycję Manufacturing & Logistic Awards.

Coroczne spotkanie jest idealną okazją do wsparcia i nagrodzenia sukcesów we wszystkich gałęziach branży produkcyjnej. Tego flagowego dla przemysłu oraz produkcji wydarzenia nie można przegapić. Swoje uczestnictwo na rok 2019 już potwierdziło ponad 200 członków wyższej kadry zarządzającej branży produkcyjnej, przemysłu, finansów, logistyki, nieruchomości, HR, bankierów, a także innych branż.

Wybrane firmy będą konkurować o osiągnięcia biznesowe w zakresie produkcji i logistyki w 2018 r., w tym produkcję, dostawców, operatorów logistycznych, firmy deweloperskie, profesjonalistów z branży oraz doskonałość w zakresie przywództwa.

Nagrody przyznawane są przez niezależny elitarny zespół specjalistów z branży z wiodących firm sektora produkcyjnego. Aby zapewnić maksymalną obiektywność i przejrzystość ostatecznych wyników, procedura oceniania jest nadzorowana przez EY – jedną z wiodących organizacji świadczących profesjonalne usługi na świecie.

Kategorie i kryteria przyznawania nagród:

  • W siódmej edycji omówionych zostanie pięć najważniejszych kategorii w produkcji: innowacje produkcyjne, doskonałość w zarządzaniu produkcją, technologie informacyjne dla produkcji, zrównoważony rozwój i środowisko, a także biznes i nauka.
  • Poza produkcją wręczone zostaną nagrody w kategorii dostawców i usług profesjonalnych: nagrody te wyróżniają doskonałość w usługach doradczych i outsourcingowych, innowacyjnych produktach i systemach informatycznych dostarczanych firmom produkcyjnym.
  • Nagroda główna dla Prezesa Roku Produkcji: ta nagroda wyróżnia najlepszą firmę produkcyjną w regionie CEE. Nagroda wyraźnie podkreśla osiągnięte sukcesy w produkcji, potwierdza wyjątkowe osiągnięcia firmy.

Doroczna Gala Wręczenia Nagród zostanie poprzedzona szczytem Manufacturing Strategy Summit (MSS), który będzie okazją do debaty na temat kluczowych czynników napędzających sektor produkcji i logistyki. Jest to forum wysokiego szczebla obejmujące prezentacje, debaty panelowe, grupy dyskusyjne i warsztaty poświęcone regionalnej i globalnej działalności produkcyjnej.

Oprócz możliwości spotkania i nawiązania kontaktów z wiodącymi graczami na rynku, w ramach Manufacturing Strategy Summit szczegółowo przeanalizowane zostaną trendy inwestycji produkcyjnych w Polsce, Czechach, na Węgrzech, Słowacji, Ukrainie i Bałtyku.

Strona wydarzenia: www.manufacturingawards.eu