Automatyzacja i robotyzacja przemysłu – II konferencja specjalistyczna

13 czerwca 2019, Olsztyn
Automatyzacja i robotyzacja przemysłu – II konferencja specjalistyczna
Organizator: Grupa WM i Alnea

Konferencja kierowana jest do firm z branży produkcyjnej i usługowej z potencjałem automatyzacyjnym. Właściciele, prezesi, dyrektorowie firm, członkowie zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla (dyrektor operacyjny, dyrektor rozwoju, dyrektor produkcji, dyrektor techniczny), inżynierowie i przedstawiciele firm o profilu produkcyjnym, kierownicy produkcji, utrzymania ruchu, planowania produkcji, pracownicy działów inwestycyjnych i finansowych.

Organizatorzy przygotowali szereg seminariów i wykładów, które usystematyzują najważniejsze informacje dotyczące przyszłości przemysłu, wyliczania stopy zwrotu inwestycji, norm prawnych regulujących rynek inwestycji czy kanałów pozyskiwania środków finansowych.

W trakcie konferencji odbędą się pokazy robotów i stanowisk automatycznych, a także zaproszeni goście będą mieli możliwość uczestnictwa w debacie specjalistycznej z szeregiem pytań od publiczności.

Konferencja będzie niezwykłą okazją do indywidualnych spotkań i konsultacji z doświadczonymi firmami dostarczającymi najnowsze światowe rozwiązania związane z robotyzacją przemysłu.  Wśród partnerów zobaczymy kluczowe firmy z branży przemysłowej – Universal Robots, KUKA, Mitsubishi Electric, Fanuc, Omron, Balluff, OnRobot, CoRobotics, Schunk, Troax, a także Aplitt, Fronius, Applied Technology czy Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną i Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny. Patronat Główny nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju i Nowych Technologii oraz Pracodawcy RP i Klaster Obróbki Metali.

Organizatorzy przewidują do 200 miejsc.

Strona wydarzenia: www.alnea.pl/ii-konferencja/

Zgłoszenie udziału drogą mailową na adres konferencje@alnea.pl z informacją o chęci udziału w wydarzeniu.