AutoEvent

12-14 czerwca, Rawa Mazowiecka
AutoEvent
Organizator: Polska Izba Motoryzacji
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

Branżowa konferencja „AutoEvent” organizowana jest przez Polską Izbę Motoryzacji nieprzerwanie od roku 2005.

Uczestnikami tego największego corocznego spotkania są przedstawiciele firm dostarczających części i komponenty do produkcji nowych samochodów (na tzw. pierwszy montaż), czyli TIER1, TIER2, TIER3 oraz OEM. W gronie uczestników są również firmy zajmujące się produkcją/ dostarczaniem materiałów i fabrykatów, maszyn, urządzeń, narzędzi, robotów, automatyki i oprogramowania dla przemysłu.
Dużą grupę stanowią firmy świadczące takie usługi jak: transport i logistyka, pośrednictwo w poszukiwaniu zasobów ludzkich, finansowanie działalności, kontrola jakości, certyfikacja produktów i usług, etc.

AutoEvent jest spotkaniem trzydniowym. Integralne wydarzenia towarzyszące konferencji to:
– wystawa targowa (25 – 35 firm),
– rozmowy kooperacyjne B2B,
– seminaria eksperckie,
– rozstrzygnięcia dwóch plebiscytów: „Menedżer Roku” i „Inwestycja Roku” oraz dodatkowych konkursów organizowanych przez firmy uczestniczące,
– dwa wieczory integracyjne o charakterze rozrywkowym.

Więcej informacji o wydarzeniu dostęne na stronie www.autoevent.pl