Organizator: Grupa MTP
31 sierpnia - 3 września 2021, Poznań
Zakończone