Przewidywanie zniekształceń podczas druku 3D
Fot. Siemens

Przewidywanie zniekształceń podczas druku 3D

30/11/2018
Źródło informacji: Siemens
www.siemens.com/plm/additivemanufacturing

Siemens ogłosił nowe rozwiązanie w ramach symulacji procesu wytwarzania przyrostowego (AM Process Simulation), służące do przewidywania zniekształceń podczas drukowania 3D. Produkt jest w pełni zintegrowany z kompleksowym rozwiązaniem firmy Siemens Additive Manufacturing, które pomaga producentom w projektowaniu i drukowaniu w pełni użytecznych części.

Opierając się na kompleksowej platformie innowacji cyfrowych firmy Siemens, oraz portfolio Simcenter™, rozwiązanie AM Process Simulation wykorzystuje cyfrowego bliźniaka do symulacji procesu wytwarzania przed rozpoczęciem drukowania. W ten sposób przewiduje zniekształcenia powstające podczas drukowania i automatycznie generuje skorygowaną geometrię w celu skompensowania/ usunięcia tych zniekształceń.

Symulacja ta ma pierwszorzędne znaczenie dla uzyskania właściwej jakości wydruku za pierwszym razem i jest niezbędna do osiągnięcia wydajności wymaganej dla w pełni uprzemysłowionego procesu wytwarzania przyrostowego

Podczas drukowania 3D elementów metalowych, metoda stosowana do łączenia kolejnych warstw druku zazwyczaj wiąże się z wysoką temperaturą. W miarę narastania warstw ciepło resztkowe może powodować wypaczenie części wewnątrz drukarki, powodując różne problemy, począwszy od problemów strukturalnych samej części, aż po zatrzymanie procesu drukowania. Takie problemy powodują, że wiele wydruków kończy się niepowodzeniem, a uzyskanie prawidłowego wydruku za pierwszym razem jest bardzo trudne. Symulacja procesu drukowania może pomóc w eliminacji tych problemów.

Nowy produkt do symulacji procesów firmy Siemens jest zintegrowany z technologią druku proszkowego (Powder Bed Fusion) i w przewidywania zniekształceń w druku części ofercie Siemens PLM Software Additive Manufacturing służy do metalowych. Produkt prowadzi użytkownika przez cały proces pracy, pozwalając ocenić zniekształcenia, przewidzieć kolizje wtórne i obszary przegrzania, oraz przekazując inne ważne informacje zwrotne z procesu drukowania.

Rozwiązanie AM Process Simulation oferuje możliwość iteracji kolejnych etapów projektowania z danymi uzyskanymi w wyniku symulacji. Ta zamknięta pętla zwrotna jest możliwa dzięki ściśle zintegrowanemu charakterowi platformy cyfrowej innowacji firmy Siemens. Utworzone dane symulacyjne zasilają cyfrowy wątek informacji, który informuje o każdym etapie procesu drukowania. Ten cyfrowy szkielet umożliwia systemowi opracowanie wstępnie skompensowanych modeli i, co ważniejsze, bezproblemowe wprowadzenie ich z powrotem do projektowanego modelu i procesów produkcyjnych bez konieczności dodatkowej translacji danych. Klienci potrzebują dziś tak wysokiego poziomu integracji, aby odnieść sukces w industrializacji procesu wytwarzania przyrostowego.

Rozwiązanie będzie dostępne w styczniu 2019 roku, jako część najnowszej wersji oprogramowania NX™ i Simcenter 3D. Więcej informacji na temat produkcji wysokiej jakości części w procesie wytwarzania przyrostowego, można uzyskać na stronie