Co nowego w ZW3D 2019 CAD

Co nowego w ZW3D 2019 CAD

03/12/2018
Źródło informacji: ZW3D

Wydajność przy wyświetlaniu, obliczaniu oraz zaznaczaniu elementów jest większa niż w przypadku wersji 2018. Korzyści można zauważyć, gdy mamy do czynienia ze skomplikowanymi kształtami i dużymi złożeniami.

Definiowanie przez użytkownika własnych operacji

ZW3D 2019 umożliwia użytkownikom ponowne wykorzystanie własnych operacji, poprzez definiowanie ich we własnych bibliotekach. Wszystkie te operacje można znaleźć w nowej przeglądarce biblioteki. Dzięki temu istnieje możliwość zmniejszania powtarzania operacji, co upraszcza historię oraz poprawia przejrzystość projektowania.

3D BOM

ZW3D 2019 umożliwia użytkownikom łatwe zarządzanie właściwościami komponentu z poziomu złożenia 3D, co zapewnia przyspieszoną wydajność podczas projektowania produktu. Tabela 3D BOM:

 • Obsługuje zarówno komponenty jak i kształty,
 • Łatwe zarządzanie komponentami,
 • Dostosowywany szablon BOM,
 • Możliwość zmiany wartości atrybutów,
 • Eksportowanie Excela z szablonem,
 • Połączenie z 2D BOM.

Elastyczne złożenie

Domyślnie utworzony podzespół jest sztywny w Złożeniu, ale można go przekształcić w elastyczne, gdzie wszystkie poszczególne komponenty mogą poruszać się w ramach wcześniej zdefiniowanych wiązań. Umożliwia to łatwiejsze sprawdzenie ruchu całego złożenia. Projekt montażu złożenia w programie jest bardziej intuicyjny.

Nowa biblioteka części

Zw3D 2019 umożliwia dodawanie nowych części do biblioteki, co zapewnia łatwy dostęp i ponowne użycie biblioteki części. Parametry można pobierać z excela lub konfigurować w Zw3D.

Szkic 2D

ZW3D 2019 wprowadza wiele nowych funkcji i ulepszeń w arkuszach 2D.
Pozwala na dodawanie:

 • Auto wymiarów,
 • Ulepszonych Balonów,
 • Wymiarów symetrycznych,
 • Ukrywanie komponentów złożenia,
 • Możliwa edycja atrybutów symbolu wykończenia powierzchni,
 • Zoptymalizowany menadżer stylu.

Projektowanie form

W wersji 2019 zostało dodanych wiele usprawnień przy projektowaniu form, między innymi:

 • Bardziej przejrzysty i stabilny kreator do tworzenia matrycy i stempla,
 • Nowa definicja podziału,
 • Więcej metod automatycznego tworzenia powierzchni podziału.

Zoptymalizowane narzędzie do tworzenia elektrody

Narzędzie do tworzenia elektrod zostało zoptymalizowane do wydajniejszej pracy poprzez:

 • Tryb do tworzenia półproduktów narzędzi opartych na kształcie lub złożeniu,
 • Możliwość dostosowywania szablonów,
 • Zoptymalizowaną adnotację wymiarów na rysunku,
 • Więcej predefiniowanych parametrów elektrody, takich jak zaokrąglenie wartości wymiaru,
 • Dodatkowe opcje konfiguracji rysunków.

Inne usprawnienia CAD

Zostały także dodane nowe funkcje poprawiające szybkość pracy, przejrzystość projektu oraz obsługę importu nowych formatów:

 • Szkic wewnętrzny, opcja ta pozwala na przyporządkowanie szkicu do operacji,
 • Nowy translator – zdolność do importu rysunków 2D z programów Solidworks i CATIA,
 • Nowe polecenia takie jak Analiza podcięć czy Analiza wysokości,
 • Szyk/ Lustro tworzy nowe elementy wraz z Wiązaniami.