Altair Inspire + Altair SimSolid: generatywne rozwiązanie do projektowania i symulacji

Altair Inspire + Altair SimSolid: generatywne rozwiązanie do projektowania i symulacji

05/06/2020

Altair firma technologiczna, która oferuje rozwiązania w zakresie rozwoju produktów, obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) i analizy danych, wprowadziła nową wersję Altair Inspire ™, w pełni zintegrowane generatywne rozwiązanie do projektowania i symulacji, które przyspiesza tworzenie, optymalizację i badanie innowacyjnych, strukturalnie wydajnych części i zespołów.

Najnowsza wersja oferuje jeszcze bardziej wydajne i dostępne środowisko pracy, umożliwiające symulację, która skróci czas wprowadzania produktów na rynek, zmniejszy koszty rozwoju i zoptymalizuje wydajność produktu.

Inspire jest teraz zintegrowany z Altair SimSolid ™ w celu szybkiej, dokładnej analizy strukturalnej złożonych zespołów. Dzięki integracji z interaktywnym środowiskiem inżynierii projektowania Inspire SimSolid zostały dołączone dwa solvery branżowe dla użytkowników w sektorach inżynieryjnym i produkcyjnym:

Altair OptiStruct ™ – to solver strukturalny z kompleksowymi, dokładnymi i skalowalnymi rozwiązaniami do analiz liniowych i nieliniowych w zakresie statyki i dynamiki, wibracji, akustyki, zmęczenia i dyscyplin wielofizycznych.
Altair MotionSolve ™ – solver wykonuje symulacje systemu 3D aby przewidzieć dynamiczną reakcję i zoptymalizować wydajność poruszających się obiektów. Uwzględniając realistyczne obciążenia wywołane ruchem i efekty środowiskowe, inżynierowie i projektanci mogą być pewni, że ich produkty, gdy zostaną wyprodukowane i będą działać, będą działały niezawodnie, będą spełniać wymagania dotyczące trwałości, nie będą nadmiernie wibrować ani nie ulegną zmęczeniu.

Jak podaje producent – produkt został opracowany z myślą o inżynierach produktu i specjalistach od symulacji, Inspire jest intuicyjny, łatwy do nauczenia w ciągu zaledwie kilku godzin i działa na standardowych laptopach i stacjach roboczych. Nie jest wymagana dodatkowa inwestycja w drogie karty graficzne, a użytkownicy nie potrzebują CAD ani innych specjalistycznych umiejętności.

Zmiany w projekcie można wprowadzać bezpośrednio w modelach bez powrotu do oryginalnego systemu CAD, a interaktywne modyfikacje, takie jak edycje geometrii, zmiany wymiarów i zamiany części, można teraz ponownie analizować „w locie” za pomocą SimSolid

Inspire umożliwia zarówno analitykom symulacji, jak i projektantom szybsze, łatwiejsze i wcześniejsze przeprowadzanie badań „co-jeśli”, zachęcając do współpracy i skracając czas wprowadzania produktu na rynek.

Dodatkowe funkcje produktu obejmują:

Dynamiczny ruch – łatwo generuj dynamiczny ruch złożonych mechanizmów i wykorzystuj te obciążenia dynamiczne jako skrzynki obciążeniowe do optymalizacji.
Optymalizacja topologii – wykorzystaj wiodące na świecie możliwości optymalizacji topologii, w tym zaawansowane ograniczenia produkcyjne, aby tworzyć możliwe do rozwiązania, rozwiązania rzeczywistych problemów.
Projektowanie do wytwarzania przyrostowego – zastosuj elementy sterujące zwisającymi kształtami, aby utworzyć więcej konstrukcji samonośnych, a następnie symuluj proces w celu zidentyfikowania i skorygowania potencjalnego odkształcenia, rozwarstwienia i nadmiernego nagrzewania przed zbudowaniem części.
Analiza strukturalna – zbadaj analizę liniowych trybów statycznych i normalnych na modelu i wizualizuj przemieszczenie, współczynnik bezpieczeństwa, procent plastyczności, napięcie i ściskanie, i więcej.
Konfiguracja zespołu – utwórz wiele konfiguracji zespołu, których można użyć do oceny różnych scenariuszy projektowych i wynikających z nich koncepcji.

Najnowsza wersja Inspire jest już dostępna, a SimSolid pozostaje również dostępny dla użytkowników jako samodzielne rozwiązanie.