Rozwiązania SOLIDWORKS PDM w branży logistyki wewnętrznej

Rozwiązania SOLIDWORKS PDM w branży logistyki wewnętrznej

05/10/2017
Artykuł promocyjny
|

Europa Systems to firma, która już od ponad 20 lat specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu rozwiązań z obszaru automatyzacji procesów logistyczno-magazynowych. Ich celem jest zwiększenie wydajności i optymalizacji procesów operacyjnych przedsiębiorstw, a tym samym zagwarantowanie szybkiego zwrotu z inwestycji.

Dzięki temu założeniu produkty firmy stanowią światowej klasy rozwiązania dostarczane do klientów w 35 krajach. Obecnie przedsiębiorstwo może się pochwalić pozycją lidera wśród producentów systemów logistyki wewnętrznej w Europie Środkowej, bogatym portfolio klientów z branż budowlanej, papierniczej, oponiarskiej, samochodowej, przemysłu rozlewniczego i spożywczego oraz zespołem blisko 200 inżynierów, techników i wysokiej klasy specjalistów pracujących w zakładzie produkcyjnym oraz biurach w Żabowie i Szczecinie.

Innowacyjność, a potrzeba zmian

Budowanie pozycji lidera rynku wymagało czasu, inwestycji oraz nieocenionego doświadczenia wynikającego ze zrealizowanych projektów. Chcąc jednak dostarczać nowoczesne rozwiązania, firma sama musiała się stać przedsiębiorstwem nowoczesnym i innowacyjnym. Przyczynić się do tego powinny sposób organizacji pracy w przedsiębiorstwie oraz wykorzystanie narzędzi na miarę XXI w. Szeroko rozumiana innowacyjność miała nie tylko być hasłem marketingowym, lecz także przynosić wymierne korzyści w postaci usprawnienia pracy poszczególnych działów firmy, skrócenia czasu dostarczenia produktu do klienta oraz ułatwienia projektowania nowych rozwiązań.

Zmiany rozpoczęto od etapu projektowania produktów. Początkowo firma tworzyła koncepcje i projekty swoich rozwiązań, opierając się na wykorzystaniu rozwiązania typu CAD 2D. Taki sposób pracy nie pozwalał jednak na sprawną organizację prac projektowych oraz szybkie wprowadzanie zmian w przygotowanych projektach. W związku z tym w 2004 r. firma zdecydowała się na wdrożenie nowoczesnego programu do projektowania CAD 3D i kupiła dwie licencje SOLIDWORKS.

Były one wykorzystywane do modelowania bryłowego oraz tworzenia dokumentacji rysunkowej. Program umożliwił firmie parametryczne projektowanie bryłowe produktów, generowanie rozkrojów blach, właściwe budowanie struktury urządzeń oraz generowanie list materiałowych BOM. W konsekwencji Europa Systems wdrożyła intuicyjne rozwiązanie, które pozwoliło szybko reagować na potrzeby klientów. W kolejnych latach – m.in. dzięki wykorzystaniu modułu PhotoView 360 zawartego w SOLIDWORKS – prezentacja przygotowanych projektów stała się pełniejsza i łatwiejsza, gdyż oparto ją na przygotowanych wizualizacjach i renderingach.

Organizacja pracy dużych zespołów

Wraz ze wzrostem udziału spółki w rynku systemów logistyki wewnętrznej firma zwiększała zatrudnienie, a tym samym liczbę posiadanych licencji SOLIDWORKS. Naturalną konsekwencją zaistniałej sytuacji była konieczność wdrożenia rozwiązania, które pozwoliłoby na pracę zespołową opartą na niezakłóconej wymianie informacji.

Z pomocą przyszedł wdrożony przez firmę SOLIDEXPERT program SOLIDWORKS PDM. Dzięki niemu przedsiębiorstwo było w stanie zbudować wspólną bibliotekę projektów, do której dostęp ma wielu pracowników firmy znajdujących się w różnych lokalizacjach. Dodatkowo PDM pozwolił na szybkie wyszukiwanie projektów, umożliwił tworzenie nowych produktów na bazie wcześniej wykonanych projektów. Dzisiaj możemy mówić, że SOLIDWORKS PDM zautomatyzował procesu przygotowania dokumentacji technicznej w przedsiębiorstwie oraz umożliwił pracownikom podglądanie modeli 3D podczas realizacji procesów produkcyjnych. W rezultacie – dzięki wykorzystaniu oprogramowania SOLIDWORKS PDM – Europa Systems zredukowała czas przygotowania dokumentacji projektowej oraz produkcyjnej.

Optymalizacja produkcji

Kolejnym naturalnym krokiem dla Europa Systems w drodze do tworzenia innowacyjnego przedsiębiorstwa oraz osiągnięcia pozycji lidera rynku było podjęcie działań w obszarze optymalizacji produktów. W portfolio firmy znajdziemy rozwiązania takie jak automatyczne systemy transportu, automatyczne systemy magazynowania oraz przenośniki, urządzenia i komponenty. Projekty wspomnianych rozwiązań to duże i skomplikowane zespoły poddawane oddziaływaniu sił i czynników zewnętrznych.

W celu zbadania wytrzymałości oraz geometrii oferowanych urządzeń firma zdecydowała się na wdrożenie rozwiązania SOLIDWORKS Simulation. Za pomocą tego oprogramowania można wykonywać analizy wytrzymałościowe, zmęczeniowe czy wyboczenia tworzonych produktów. Dzięki temu prowadzona jest skuteczna optymalizacja produktu od najwcześniejszej fazy projektowania. W konsekwencji firma jest w stanie zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procesu projektowania, skrócenie czasu potrzebnego do wdrożenia produktu, zmniejszenie zapotrzebowania na tworzenie fizycznych prototypów, zoptymalizowanie tworzonego produktu, a to wszystko bez zlecania analizy MES firmom zewnętrznym.

Podsumowanie

Europa Systems, decydując się na wykorzystanie rozwiązań z portfolio SOLIDWORKS, zapewniła sobie spójne środowisko pracy w obszarze przygotowania szeroko rozumianej dokumentacji projektowej i okołoprojektowej.

Dzięki intuicyjności, zaawansowaniu pod względem funkcjonalnym oraz wzajemnej współpracy wdrożonych rozwiązań SOLIDWORKS, SOLIDWORKS PDM oraz SOLIDWORKS Simulation firma mogła bez przeszkód dążyć do uzyskania miana nowoczesnej i innowacyjnej. Dzisiaj można mówić, że wdrożone rozwiązania SOLIDWORKS były jednym z narzędzi do osiągnięcia założonego celu. Zwieńczeniem wieloletniej pracy oraz przeprowadzonych zmian organizacyjnych w firmie było otwarcie Centrum Badań i Rozwoju 5 sierpnia 2017 r.