Używanie myszy 3D w aplikacjach CAD prowadzi do zauważalnej poprawy ergonomii

Używanie myszy 3D w aplikacjach CAD prowadzi do zauważalnej poprawy ergonomii

17/04/2020

Jak wskazuje raport z badania przeprowadzonego przez Instytut Fraunhofera na zlecenie 3dconnexion, używanie myszy 3D w aplikacjach CAD prowadzi do poprawy ergonomii. Użytkownik wykonuje o 29 procent mniej ruchów dłonią, natomiast jego wydajność wzrasta o 28 procent. Poniżej przedstawiamy część raportu.

Całość można znaleźć pod linkiem: www.3dconnexion.de/ergonomics/download/Ergonomic_Report_3D_Mouse_FraunhoferIAO_2018.pdf

Studium zostało podzielone na etap badań laboratoryjnych i etap obserwacji terenowych. Celem badania laboratoryjnego było dokonanie pomiaru i obserwacji kwestii związanych z czynnikiem ludzkim, aspektów zdrowotnych, a także wydajności pracy.

W badaniu wzięło udział 12 mężczyzn i 2 kobiety, a średnia wieku uczestników wynosiła 23 lata. Wszyscy korzystali z myszy przy użyciu prawej ręki, pomimo że jedynie dwunastu uczestników badania było praworęcznych.

Przebieg pracy został poddany obserwacji, przy czym realizacja zadania miała odbyć się przy wykorzystaniu oprogramowania NX 10 oraz tradycyjnego układu klawiatury i myszy komputerowej. Po upływie tygodniowego okresu szkoleniowego w zakresie obsługi dostarczonej myszy 3D uczestnikom badania przedstawiono kolejne zadanie do realizacji, podobne do poprzedniego, lecz tym razem przeznaczone do wykonania przy użyciu myszy 3D. Oba zadania charakteryzowały się podobnym stopniem trudności, lecz każde z nich wymagało użycia innego zestawu narzędzi. W trakcie realizacji zadań rejestrowano wszystkie ruchy myszy oraz wykonane kliknięcia przycisków przy jednoczesnej obserwacji postawy ciała użytkownika.

W ramach obserwacji terenowych badanie skupiono na grupie zawodowych użytkowników oprogramowania CAD wykonujących codzienne obowiązki przy jego użyciu. W badaniu wzięło udział ośmiu mężczyzn i dwie kobiety, a średnia wieku uczestników wyniosła 38 lat. Wszyscy uczestnicy badania byli praworęczni, średnio każdy z nich posiadał około czternastu lat doświadczenia w zakresie obsługi programów CAD (0,5 roku-30 lat) i wykonywał pracę przy użyciu oprogramowania CAD przez 6 godzin dziennie, przy czym czterech uczestników korzystało już z myszy 3D marki 3Dconnexion.

Źródło: 3dconnexion

Źródło: 3dconnexion

Wyniki

Zdrowie
Użytkownik korzystający z myszy 3D utrzymuje zdrowszą postawę ciała w pozycji siedzącej – wyprostowaną i podpartą na fotelu – dzięki umieszczeniu obu rąk na biurku podczas pracy w oprogramowaniu CAD .

Liczba ruchów kołka do przewijania (używanego w oprogramowaniu NX do przybliżania i oddalania obrazu modelu) ulega znacznemu zmniejszeniu (t (13) = 2,52, p = 0,028), co prowadzi do całkowitego ograniczenia liczby ruchów palców o 28,6%. To z kolei prowadzi do ograniczenia liczby ruchów palców z poziomu „niebezpiecznego” (ponad 1500 ruchów na godzinę) do poziomu „akceptowalnego”. Liczba kliknięć przycisków myszy oraz odległość pokonana przez mysz nie uległy znaczącemu zmniejszeniu w trakcie badania laboratoryjnego.

Użyteczność i komfort użytkowania
Stwierdzono, iż praca przy wykorzystaniu urządzenia SpaceMouse Enterprise w kontekście zawodowym charakteryzuje się doskonałym poziomem użyteczności, odzwierciedlonym w postaci wyniku 86,3 w skali SUS (Skala Użyteczności Systemu) w porównaniu do poziomu użyteczności określanego jedynie jako dobry (SUS: 62,3) w przypadku tradycyjnego modelu pracy przy użyciu klawiatury i standardowej myszy komputerowej.

Po upływie 1,5 tygodnia pięciu z sześciu uczestników badania określiło stopień trudności pracy przy użyciu myszy 3D jako średnio trudny; po upływie trzech tygodni pięciu z sześciu uczestników określiło stopień trudności jako łatwy lub bardzo łatwy. Użytkowanie programu CAD określono jako bardziej „płynne” i bardziej „harmonijne” przy wykorzystaniu myszy 3D. Uczestnicy badania, którzy korzystali z myszy 3D po raz pierwszy (zarówno w badaniu laboratoryjnym, jak i terenowym), zgłosili nieintuicyjny kierunek osi drążka przy pierwszym użyciu urządzenia. Dla tych użytkowników mogłoby być pomocne udzielenie lepszych instrukcji w zakresie sposobu korzystania z drążka myszy 3D. Ponadto przydzielenie klawiszy funkcyjnych do piktogramów objaśniających prezentowanych na wyświetlaczu urządzenia mogłoby zostać zoptymalizowane poprzez zmniejszenie przestrzeni między oboma obszarami.

Podsumowanie
W ogólnym ujęciu stwierdzono, że podczas pracy przy użyciu urządzenia SpaceMouse Enterprise użytkownik utrzymuje zdrowszą postawę ciała i odnotowuje mniejsze obciążenie dominującego układu dłoń-ramię. Urządzenie charakteryzuje wysoki poziom użyteczności, a praca w aplikacjach CAD przy jego użyciu staje się w widoczny sposób bardziej wydajna.