TOKENY – nowe możliwości licencjonowania NX CAD/CAM/CAE

Autor:
|

SIEMENS Digital Industries Software, producent programu NX, wprowadził nowy bardziej elastyczny sposób licencjonowania oprogramowania, który pozwala użytkownikowi na korzystanie z całej gamy dodatkowych modułów bez potrzeby inwestowania w ich zakup.

W przypadku oprogramowania NX występują obecnie trzy rodzaje licencji:

Extended – to licencje „rozciągnięte” w czasie czyli tradycyjne licencje stałe (wieczyste)
Rental – licencje które się wypożycza na określony czas zwykle kilku miesięcy na czas trwania danego projektu
Subscription – czyli licencje czasowe, które wygasają po ustaniu okresu subskrypcji

Obok wymienionych wyżej rozwiązań najnowszym wprowadzonym modelem licencjonowania oprogramowania są tokeny. Początkowo były dostępne do pakietów NX CAE (Simcenter), a obecnie są wprowadzane do pakietów NX CAD i NX CAM.

Rys. 1. Struktura modułów NX CAD

Rys. 1. Struktura modułów NX CAD

TOKENS – nowy model licencjonowania za pomocą tokenów
Jak to działa w praktyce prześledzimy na podstawie licencji NX CAD. Jako baza do korzystania z tokenów służy podstawowa (lub wyższa) wersja pływająca pakietu NX CAD. Każdy dodatkowy moduł jest wyceniony na określoną ilość tokenów, które licencja podstawowa pobiera z dostępnej puli tokenów (to również licencja). Użytkownik wykupuje licencję na pakiet np. 100 tokenów, które umożliwiają mu dostęp w danej chwili do dowolnego modułu lub modułów, których wartość nie przekracza w danej chwili 100.

Sama licencja na określoną ilość tokenów pływa w sieci. W praktyce mając dwa stanowiska NX CAD można już efektywnie wykorzystywać licencje typu tokeny. W przypadku pakietów CAD użytkownik ma dostęp do ~90 modułów, które rozszerzają możliwości podstawowej wersji pakietu NX CAD. Poniżej zostaną opisane tylko wybrane moduły.

Translatory
NX wyposażony jest standardowo w dwukierunkowe translatory IGES, STEP, PARASOLID, JT, STL, DWG/DXF. Wczytuje tez natywne pliki Solid Edge, SolidWorks i I-DEAS. Korzystając z tokenów może dodatkowo wykorzystać translatory do natywnych formatów CATIA v4 i v5 czy Creo (Pro/Engineer) czy plików ACIS.

NX Realize Shape
Za pomocą metod modelowania Subdivision użytkownicy mogą tworzyć zaawansowane kształty produktów 3D z niespotykaną dotąd szybkością i łatwością obsługi. Zestaw narzędzi nadaje się zarówno do tworzenia szybkich koncepcji 3D, jak i ostatecznych kształtów powierzchni o najwyższej jakości. NX Realize Shape jest w pełni zintegrowany z wszystkimi innymi funkcjami modelowania NX

Rys. 2. NX Realize Shape

Rys. 2. NX Realize Shape

Lattice Structures Design
Często stosowane w produkcji addytywnej (druk 3D), struktury kratowe (zwane także siatkowymi) pozwalają na redukcję wagi bez utraty integralności strukturalnej. NX Lattice Structures Design zapewnia potężny zestaw możliwości projektowych w tym niestandardowe komórki struktur w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb projektowych, takich jak np. zwiększona wytrzymałość, sztywność, odporność na uderzenia, absorpcji energii lub porowatości, jak również niestandardowe i randomizowane struktury.

Rys. 3. NX Lattice Structure

Rys. 3. NX Lattice Structure

Structure Designer
Tworzy ramy konstrukcyjne w sposób bardziej efektywny dzięki łatwej w użyciu możliwości modelowania ram konstrukcyjnych. Można tworzyć ramy konstrukcyjne w ciągu kilku minut, korzystając z asystenta rysowania ram, który przy pomocy minimalnych kliknięć może tworzyć szkielety 2D.

Rys. 4. Structure Designer

Rys. 4. Structure Designer

NX Topology Optimization for Designers
To narzędzie służy do optymalizacji projektowania, może być wykorzystywane do automatyzacji ulepszania projektów, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań w zakresie wydajności, materiałów i produkcji. Zawiera ono potężne możliwości optymalizacji, w tym możliwość konfiguracji i przeprowadzania optymalizacji pojedynczego komponentu lub zespołu (złożenia), możliwość dodawania wariacji projektowych i produkcyjnych w celu kontrolowania wyników optymalizacji.

NX PMI Effectivity
Narzędzie NX PMI Effectivity pomaga użytkownikom, którzy projektują produkty zawierające dużą liczbę wariantów, określić, które informacje o produkcie i produkcji (PMI) na modelu są istotne dla każdej konfiguracji produktu. Narzędzie NX PMI Effectivity dodaje możliwość wnioskowania o efektywności obiektów PMI w oparciu o odniesienie do geometrii zawarte w PMI. Pozwala to na wyświetlanie tylko tych obiektów PMI, które są istotne dla wybranej konfiguracji produktu.

Rys. 5. Wymiary 3D PMI

Rys. 5. Wymiary 3D PMI

NX Animation Designer
Dzięki tej łatwej w użyciu aplikacji do symulacji ruchu, projektanci mogą tworzyć symulacje kinematograficzne każdego produktu z ruchomymi częściami w oparciu o czas. Ta aplikacja pomaga projektantom lepiej zrozumieć, jak produkt będzie działać i określić odstępy między częściami podczas ruchu. Program NX Animation Designer może być również używany do tworzenia animacji demontażu dla atrakcyjnych wizualnie prezentacji produktów.

Rys. 6. NX Animation Designer

Rys. 6. NX Animation Designer

NX Routing
NX Routing to wszystkie ogólne rozwiązania potrzebne do tworzenia, edycji kopiowania i przenoszenia ścieżek przewodów elektrycznych, hydraulicznych itp.

Rys. 7. NX Routing

Rys. 7. NX Routing

NX Mold Wizard
Dzięki temu kompletnemu środowisku pracy można szybko i sprawnie tworzyć projekty form, wykorzystując funkcje wspomagające i bazy komponentów do projektowania form. Nowatorskie funkcje wspomagają krytyczne procesy niezbędne do wykonania zadań związanych z projektowaniem form. Podejście to obejmuje wdrożenie narzędzi, które upraszczają, automatyzują i prowadzą użytkowników krok po kroku przez zadania związane z projektowaniem form wtryskowych z tworzyw sztucznych.

Rys. 8. NX MOLD Wizard

Rys. 8. NX MOLD Wizard

NX Mechatronics Concept Designer
NX Mechatronics Concept Designer (MCD) oferuje funkcjonalne podejście projektowe do budowy modeli koncepcyjnych, które łączą w sobie komponenty mechaniczne, elektryczne i softwarowe komponenty w oparciu o wymagania produktowe na poziomie systemowym.

Umożliwia on wczesne tworzenie koncepcji w zakresie projektowania mechanicznego, elektrycznego i automatyzacji oraz związanych z nimi, równoległych, interdyscyplinarnych przepływów pracy, wspierając w ten sposób proces rozwoju produktu.

Omówiono tutaj tylko wybrane kilka modułów dostępne w nowym sposobie licencjonowania, które pozwala na optymalizację wydatków ponoszonych na licencje. Do pakietów NX CAM i NX CAE (SIMCENTER) wprowadzono podobny model licencjonowania co jest unikalnym rozwiązaniem na światowym rynku.