Integracja systemu CAD z ERP i PDM w Automationstechnik

Integracja systemu CAD z ERP i PDM w Automationstechnik

01/06/2020
Artykuł promocyjny
Autor:
|

Założona w 1996 r. krakowska firma Automationstechnik jest dostawcą stanowisk i linii do automatyzacji procesów montażu realizowanych na indywidualne zamówienie. 150 pracowników firmy rocznie realizuje około 60 projektów, od pojedynczych komponentów, przez stanowiska montażowe po kompletne, zautomatyzowane linie produkcyjne. 

Wśród jej klientów są polscy i zagraniczni producenci z branży motoryzacyjnej, którzy wykorzystują rozwiązania AT do produkcji podzespołów odpowiadających m.in. za bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Firma realizuje także zamówienia dla innych branż przemysłowych, takich jak RTV i AGD, producentów elektrotechniki użytkowej oraz transportu w przemyśle spożywczym

Od początku istnienia spółka projektuje swoje urządzenia wykorzystując oprogramowanie Autodesk InventorAutoCAD wchodzące w skład Product Design & Manufacturing Collection.

Rozwój firmy sprawił, że pojawiła się potrzeba lepszego zarządzania dokumentacją projektową oraz nadzoru i automatyzacji procesów. Dlatego też wdrożono system typu PDM (ang. Product Data Management), Autodesk Vault.

PSP Solution było odpowiedzialne za cały projekt, wdrażając swoje autorskie narzędzie i ujednolicając dane o projektowanych częściach i podzespołach. Dzięki temu usprawniono m.in. procesy tworzenia zamówień dla poddostawców – które obecnie tworzone są automatycznie na podstawie listy materiałowej generowanej przez oprogramowanie do projektowania – oraz ofertowania.

Dzięki zaimplementowanym rozwiązaniom wyeliminowano wszystkie zbędne czynności w procesie opracowania oraz dystrybucji danych i dokumentacji.

Integracja rozpoczyna się już na poziomie opracowania dokumentacji CAD. Konstruktorzy z poziomu swojego narzędzia codziennej pracy mają zapewniony dostęp do informacji zarezerwowanych wcześniej dla systemów klasy CRM i ERP.

Spływające zadania, terminy, indeksy materiałowe oraz możliwość ich zakładania, dane nt. dostępności asortymentu magazynowego lub kosztów i terminów dostaw elementów zakupowych widoczne są bez konieczności przeskakiwania między oknami dialogowymi.

W rezultacie na każdym etapie możliwe jest efektywniejsze zarządzanie projektem. Weryfikacja zgodność projektu z wytycznymi technicznymi, założonym budżetem oraz zadeklarowanym czasem dostawy. Pozwala to na jak najlepsze spełnienie oczekiwań klientów oraz pilnowanie kosztów.

Kolejnym krokiem było wyeliminowanie konieczności żmudnego ręcznego zasilania systemu ERP w dane skumulowane w listach materiałowych BOM. To na podstawie tych danych uruchamiane są kolejne działy firmy, które zamawiają, wytwarzają i kompletują komponenty w gotowy produkt. Dlatego tak krytyczne jest aby dane pojawiając się w ERP były kompletne, właściwe i aktualizowane w sposób automatyczny w przypadku wprowadzania zmian.

Tutaj rozwiązania integracyjne wyszły wprost naprzeciw oczekiwaniom klienta, zapewniając automatyczny transfer kompletu niezbędnych danych wprost z systemu PDM do ERP, z linkami do obowiązującej wersji dokumentacji wykonawczej. W rezultacie proces został skrócony z godzin do sekund, a zarządzanie zmianą w końcu pozwala skoncentrować się na warstwie merytorycznej a nie na pamiętaniu o systemach, w których ta informacja ma się pojawić.

Dzięki integracji danych CAD z ERP, pracy z cyfrowym zestawieniem materiałowym BOM oraz automatyzacji procesów możliwe stało się wyeliminowanie takich zjawisk jak błędy pojawiające się dopiero na montażu, opóźnieniach w dostawie z powodu braku drobnego komponentu zakupowego czy pracy na niewłaściwej wersji dokumentacji

Dodatkowo zintegrowanie Inventora i Autodesk Vault z systemem ERP pozwala na powiązanie podzespołów z konkretnymi dostawcami, co zdecydowanie uprościło realizację zakupów i usprawniło pracę działu zamówień, a także praktycznie wyeliminowało ryzyko popełnienia błędu podczas zamawiania komponentów.

Dzięki tym rozwiązaniom projektowanie i produkcja stają się sercem funkcjonowania organizacji, a wytwarzane przy tym dane mogą być wykorzystywane w wielu obszarach firmy – wyjaśnia Piotr Pyśk, prezes zarządu firmy PSP Solution.