Znaczenie środków smarnych w budownictwie

Znaczenie środków smarnych w budownictwie

12/06/2019

Branża budowlana to silny sektor polskiej gospodarki – stanowi trzecie źródło PKB w Polsce[1]. Należą do niej nie tylko potężne firmy, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcąc osiągnąć sukces, muszą wyprzedzać konkurencję, m.in. poprzez wdrażanie nowych energooszczędnych, ekologicznych technologii, wydłużanie żywotności maszyn oraz ograniczanie kosztów. Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Shell Lubricants[2], w Polsce aż 72% przedstawicieli branży budowlanej jest zdania, że oszczędności może przynieść prowadzenie skutecznej strategii konserwacji urządzeń oraz maszyn.

 
Od koparek, spycharek i pogłębiarek, przez dźwigi i betoniarki aż po pojazdy do transportu ciężkiego. Każdą maszynę czy pojazd budowlany łączy jedno – muszą być wydajne i w pełni sprawne. Awarie sprzętu mogą wiązać się z koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków na naprawy i części zamienne, opłaty za wynajęcie maszyn zastępczych, godziny nadliczbowe operatorów, a nawet kary za niedotrzymanie terminów wykonania robót. Warto zatem dbać o urządzenia budowlane, zwracając szczególną uwagę na układy i ich podzespoły, które pracują w najcięższych warunkach i są najbardziej narażone na uszkodzenia. Kluczowy wpływ na prawidłowe funkcjonowanie oraz bezawaryjność maszyn budowlanych ma prowadzenie przemyślanej gospodarki smarnej. W tym wybór wysokiej jakości smarów, olejów hydraulicznych i silnikowych oraz olejów do mostów napędowych i skrzyń biegów, a także efektywne zarządzanie nimi.

Niedoceniony potencjał

Jak pokazują wyniki badania Shell Lubricants, aż 88% polskich firm budowlanych priorytetowo traktuje wydłużenie żywotności maszyn i urządzeń. Choć przedsiębiorstwa dostrzegają korzyści płynące z proaktywnego podejścia do konserwacji floty, to jednak nie wszystkie firmy wdrażają taką strategię. Równo 50% respondentów przyznało, że ten obszar jest często niedoceniany, dopóki nie wystąpi awaria. Prawie połowa badanych (40%) uważa, że kierownictwo wyższego szczebla nie docenia znaczenia konserwacji i prowadzenia efektywnej gospodarki smarnej

Do poważnych problemów, z którymi zmagają się przedsiębiorstwa budowlane należy także zaliczyć braki kadrowe, presję związaną z koniecznością ograniczania kosztów i maksymalizacją zwrotu z inwestycji oraz niewystarczająca wiedza pracowników na temat konserwacji maszyn i prowadzenia racjonalnej gospodarki smarnej. Przemawiają za tym wyniki badania Shell Lubricants. W Polsce 40% respondentów przyznaje, że w firmach, w których pracują, brakuje personelu, aż 76% uważa, że pracownicy odpowiedzialni za konserwację maszyn i urządzeń powinni przejść dodatkowe szkolenie z zakresu smarowania. Ponadto, 82% badanych jest zdania, że ich przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia dostawcy środków smarnych, który mógłby podzielić się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem. Firmy budowlane stoją więc przed wyzwaniami, które mogą hamować ich rozwój lub mu sprzyjać. Kluczem do sukcesu jest otwartość na zmiany i współpracę z zewnętrznymi specjalistami, którzy mogą pomóc uzupełnić luki w wiedzy pracowników.
Rober Gałkowski, ekspert techniczny Shell Polska

Współpraca kluczem do sukcesu firm budowlanych

Warto zaznaczyć, że 34% polskich przedsiębiorstw budowlanych przyznaje, że często doświadcza awarii spowodowanych nieskutecznym smarowaniem. Aż 90% twierdzi, że problemy związane z niezawodnością maszyn i urządzeń generują dodatkowe, nieplanowane koszty. Mimo to aż 58% badanych przyznaje, że smarowanie rzadko jest priorytetem. W nowoczesnych firmach budowlanych wdrożenie kompleksowego programu zarządzania gospodarką smarowniczą powinno mieć priorytetowe znaczenie. Jak pokazuje praktyka, najefektywniejszym rozwiązaniem jest oddanie zaplanowania efektywnej gospodarki smarnej w ręce specjalistów. Znają oni specyfikę branży, śledzą zmieniające się normy środowiskowe, mają dostęp do najbardziej zaawansowanych produktów oraz narzędzi i jednocześnie mogą ocenić funkcjonowanie firmy budowlanej obiektywnie, a więc będą w stanie dostrzec więcej szans i problemów, które z perspektywy wewnętrznej mogą być niewidoczne. Na tej podstawie eksperci są w stanie opracować najbardziej efektywną strategię konserwacji, zaoferować środki smarne oraz usługi optymalnie pasujące do specyfiki danego przedsiębiorstwa.

Współpracując z naszymi klientami z branży budowlanej, pomagamy unowocześniać praktyki w zakresie gospodarki smarnej i konserwacji. Dbamy o to, aby kluczowe podzespoły maszyn i urządzeń były optymalnie chronione oraz zabezpieczone przed gromadzeniem się osadów powodujących spadek wydajności. Ma to na celu maksymalne zwiększenie wydajności, redukcję nieplanowanych przestojów oraz kosztów napraw i wydatków na części zamiennych. A w konsekwencji ograniczenie całkowitych kosztów użytkowania (TCO) i zwiększenie konkurencyjności firm prowadzonych przez naszych klientów – opowiada Rober Gałkowski, ekspert techniczny Shell Polska.

Shell oferuje szereg profesjonalnych usług technicznych, które mają na celu pomaganie klientom w podnoszeniu kwalifikacji ich pracowników oraz we wdrażaniu skutecznej gospodarki smarnej. Dobrym przykładem jest Shell LubeAnalyst – najnowocześniejsza metoda monitorowania stanu środków smarnych stosowanych w maszynach budowlanych, dzięki której można ocenić stan oleju lub smaru, określić potencjalne problemy i dokonać porównania wydajności urządzeń – czy Shell LubeAdvisor, czyli usługa doradcza zaprojektowana z myślą o firmach, które dążą do osiągnięcia znaczących korzyści poprzez zwiększenie wydajności oraz ograniczenie przestojów. Obejmuje przeprowadzenie audytu oraz stałe wsparcie ekspertów technicznych Shell w efektywnym zarządzaniu całym cyklem użytkowania środków smarnych – od zakupu, przez przechowywanie i użytkowanie, po utylizację.

[1] Badanie „Budownictwo przyszłości. Pod lupą” zrealizowane przez Ecorys Polska na zlecenie EFL SA.
[2] Badanie „Powering Peak Performance” zostało przeprowadzone na zlecenie Shell Lubricants przez firmę badawczą Edelman Intelligence na podstawie 400 wywiadów z pracownikami z sektora budowlanego, którzy kupili, mieli wpływ na zakup lub używali środków smarnych / smarów w ramach wykonywanej pracy na terenie 8 europejskich krajów (Francji, Włoch, Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Turcji, Holandii, Hiszpanii). Prace w terenie przeprowadzono w dwóch turach: pierwsza (obejmująca Niemcy i Wielką Brytanię) odbyła się między marcem a majem 2018 r., druga (obejmująca Francję, Włochy, Polskę, Hiszpanię, Holandię i Turcję) w listopadzie i grudniu 2018 r.