Autor:
|
www.rafiz.com.pl

Projektowanie i wykonywanie urządzeń do produkcji, przetwarzania i konfekcjonowania materiałów sypkich to główny obszar specjalizacji firmy Rafiz, w którym doskonali się ona od początku lat 90. Rozwijający się rynek i zmieniające potrzeby klientów pociągnęły za sobą poszerzenie oferty. Obecnie Rafiz wytwarza również urządzenia do produkcji płynnychpółpłynnych materiałów budowlanych oraz linie technologiczne do produkcji nawozów sztucznych – projektuje nowe zakłady, modernizuje istniejące, wkomponowuje nowe linie produkcyjne w zastaną infrastrukturę, stosując rozwiązania nie tylko dobrze znane już w branży, lecz także systemy nowatorskie, zaprojektowane przez własnych inżynierów, sprawdzone w działaniu.

Firma projektuje, wykonuje i programuje systemy sterowania liniami technologicznymi oraz kompletnymi zakładami przemysłowymi wraz z wizualizacją komputerową, a wśród jej rozwiązań są zarówno proste węzły produkcyjne dla małych zakładów, jak i w pełni zautomatyzowane, wysokiej wydajności linie technologiczne

Do tej pory firma Rafiz zaprojektowała i wyprodukowała wiele maszyn i urządzeń oraz linii technologicznych dla producentów i dystrybutorów cementu, wapna, gipsu, kredy, dolomitu, chemii budowlanej, torfu, węgla drzewnego, węgla brunatnego, grafitu, nawozów sztucznych, herbicydów, tworzyw sztucznych pylistych i granulowanych, parafiny, sody, cukru, zbóż, pasz, grysu kukurydzianego.

Jej klientami są firmy krajowe i zagraniczne, takie jak: Henkel, Kreisel, Lafarge, Alpol, Izolbet, Quick Mix, Saint Gobain, Caparol, Cedat, Anser, KGHM Polska Miedź, Trade Trans, Krex, Akzo Nobel – Nobiles, Śnieżka, ZCH Złotniki, Siarkopol, Conmix. Rafiz to firma rodzinna, założona przez Jerzego Strygnera, który przez lata działał w przemyśle budowlanym i cementowym, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Obecnie przedsiębiorstwem zarządzają jego córka i jej mąż – Izabela i Rafał Dyczkowscy.

Od urządzeń po całe zakłady
Jak usłyszeliśmy w firmie, zaczęło się od urządzeń do pakowania produktów sypkich – cementu i materiałów budowlanych z cementu. Nie był to przypadek, gdyż firma powstała w Wierzbicy koło Radomia, gdzie funkcjonowała jedna z największych cementowni w tej części Europy. Do tej pory pakowaczki są sztandarowym produktem Rafizu, choć obecnie produkowane maszyny charakteryzują się o wiele wyższym stopniem zaawansowania technologicznego, wykorzystują sterowanie oparte na produktach firmy Siemens i oprzyrządowanie pneumatyczne Festo. Stopniowo oferta firmy się poszerzała: najpierw o mieszalniki do produktów sypkich, których obecnie jest duży wybór, a potem o silosy, stacje dozowania, transport technologiczny. Znaczącym punktem w rozwoju firmy było rozpoczęcie produkcji urządzeń dla linii technologicznych wytwarzających płynne materiały budowlane.

„Warto zaznaczyć, że wzrost i rozwój firmy był zawsze ściśle związany z potrzebami naszych klientów, a nierzadko wprost z nich wynikał – mówi Rafał Dyczkowski, współwłaściciel. – Rozwiązania, które oryginalnie były opracowane, aby rozwiązać konkretny problem danego klienta, stawały się później produktem standardowym. W ten właśnie sposób Rafiz stał się integratorem robotów paletyzujących, opracowując własne głowice manipulacyjne do obsługi najpierw worków, a potem wiaderek. Obecnie współpracujemy z COMAU i ABB. Nasze najnowsze urządzenia to paletyzer do worków i kapturownica (stretch hood). Paletyzer automatycznie układa na paletach od 1,2 tys. worków na godzinę. Kapturownica zakłada na paletę kaptur z folii typu stretch, co pozwala na skuteczne zabezpieczenie materiału w transporcie”. Jak zapewnia Rafał Dyczkowski, kapturownice oferowane przez Rafiz są wszechstronne: „Nasze maszyny standardowo obsługują kilka różnych wielkości palet i szeroki zakres wysokości ładunków. Przy opracowaniu najnowszego modelu kapturownicy skupiliśmy się natomiast na podniesieniu jej wydajności, co oznacza standaryzację ładunku. Jednak przy zastosowaniach w układach wymagających wysokich wydajności – na przykład zabezpieczaniu palet z kartonami z płytkami ceramicznymi – takie rozwiązanie jest bardziej efektywne”.

Praca w linii
Pomimo znacznego poszerzenia oferty w dalszym ciągu urządzenia i linie technologiczne do produkcji materiałów budowlanych to dziedzina, w której firma Rafiz jest najbardziej aktywna. Jak zaznaczają przedstawiciele, jej urządzenia i całe linie można znaleźć niemal u wszystkich znaczących producentów materiałów tego typu w Polsce, takich jak Kreisel, Atlas, Saint Gobain, Greinplast, Kleib, Caparol. Potrzeby rynku wymagają od firmy dużej elastyczności, gdyż oprócz tego, że często sprzedaje ona urządzenia standardowe, np. mieszalniki, pakowaczki, równie często realizuje zamówienia wymagające opracowania rozwiązań dedykowanych – na przykład stacji dozowania specyficznych materiałów, paletyzacji, naważania.

„Bliska współpraca z klientem i dokładne poznanie jego potrzeb, a także szczegółowa analiza uwarunkowań lokalizacyjnych pozwalają opracować rozwiązania «szyte na miarę» – mówi Rafał Dyczkowski. – Zdarzają się typowe instalacje, kiedy klient zamawia linię technologiczną, która na przykład ma być zbudowana w nowej hali. Jednak znacznie częściej trzeba dopasować wymogi technologiczne do istniejącego budynku, w którym znajdują się już inne urządzenia. Również przewidywany zakres produkcji może być różny i wtedy trzeba odpowiednio skonfigurować układ linii. Każdy klient ma swoją specyfikację, swoje potrzeby. Dlatego nieoceniona jest praca biura projektowego”.

W firmie pracują dwa działy projektowe. Jeden jest odpowiedzialny za przygotowanie ofert, opracowanie konfiguracji urządzeń, ich dobór i ustawienie linii. Dopiero dokładnie „rozrysowana” linia technologiczna jest podstawą oferty. Drugi zajmuje się opracowaniem projektów konstrukcyjnych dla produkcji oraz pracuje nad nowymi urządzeniami.

Jak wyjaśnił nam Rafał Dyczkowski, najprzyjemniejsze są inwestycje typu green field, kiedy specjaliści firmy mają okazję do zaprojektowania ergonomicznej, wydajnej i oszczędnej linii produkcyjnej. Wówczas często przygotowuje się dla klientów gotowe rozwiązania – pod klucz – wraz z zaprojektowaniem i budową hali produkcyjnej przewidzianej specyficznie dla projektowanej linii technologicznej. Największe z budowanych przez Rafiz zakładów produkujących sypkie materiały budowlane mają wydajność kilkudziesięciu ton dziennie.

Zazwyczaj nie jest to jednorodna produkcja, gdyż na tej samej linii produkowane są materiały o różnym składzie, np. tynki i kleje – cementowe lub gipsowe. W tym zakresie oferta firmy obejmuje linie technologiczne oraz kompletne zakłady: produkcji i konfekcjonowania chemii budowlanej (suche tynki, gładzie, kleje, fugi itp.); suszenia i przesiewania piasku kwarcowego, wapiennego, żwiru itp.; hydratyzacji wapna; mieszalnie pasz; mieszania, granulacji i konfekcjonowania nawozów sztucznych; przetwarzania i konfekcjonowania torfu; dozowania, mieszania i konfekcjonowania innych materiałów sypkich; sterowanie w wersji uproszczonej dla prostych węzłów produkcyjnych; centralne systemy sterowania liniami technologicznymi i zakładami produkcyjnymi z wizualizacją komputerową.

Gałęzią przemysłu, która zaczyna mieć coraz większe znaczenie, jest produkcja nawozów sztucznych. Urządzenia marki Rafiz znajdują się w zakładach produkujących nawozy z wapnia, kredy, nawozy NPK. Firma ma doświadczenie w tworzeniu całego ciągu produkcyjnego – od przygotowania mieszanki, poprzez granulowanie materiału i przygotowanie ziarna, po konfekcjonowanie gotowego wyrobu.

Standardowa linia suchych materiałów budowlanych zaprojektowana i wybudowana przez firmę Rafiz uwzględnia kilka etapów produkcji. Najpierw są to silosy na materiały główne – z oprzyrządowaniem: odpylanie, czujniki poziomu, czujniki sygnalizujące min. i max., aeracja (udrażnianie zsypu); transport (przenośniki ślimakowe lub inne dostosowane do wymagań surowca) do wagi oraz waga surowców głównych. Na kolejnym etapie, na którym przetwarzane są dodatki, linia uwzględnia zbiorniki, układ naważania i transport do mieszalnika (na przykład pneumatyczny lub grawitacyjny – znowu zależnie od wymagań technologii i warunków logistycznych). Kolejnym punktem jest mieszanie, a po nim następuje pakowanie – to zadanie dla pakowaczek; przewidziany jest tu także transport. Wreszcie przychodzi czas na paletyzację, czyli automatyczny układ czyszczenia worka, potem automatyczny układ formowania worka w sześcian, a na końcu na robot paletyzujący lub paletyzer i kapturownicę. Niejednokrotnie, zwłaszcza przy wysokich wydajnościach produkcji, częścią linii produkcyjnej jest stacja suszenia piasku. Firma produkuje także suszarnie bębnowe. Linie do materiałów płynnych są poszerzone o kolejne elementy, takie jak zbiorniki na żywicę, zbiornik na wodę i stacja uzdatniania wody, stacja dozowania dodatków płynnych – bateria zbiorników z pompami, inne niż w wypadku linii na materiały sypkie mieszalniki, np. disolwery trójwałowe; pompy; a zamiast etapu pakowania jest rozlewanie.

„Planując dowolną inwestycję, warto pomyśleć, jak taka linia produkcyjna powinna docelowo wyglądać – wyjaśnia Rafał Dyczkowski. – Być może budżet inwestycji nie pozwoli od razu zautomatyzować wszystkich procesów; być może zrealizowanie całości inwestycji należy rozłożyć na kilka etapów, ale planując ustawienie linii, warto pomyśleć z wyprzedzeniem, co taka idealna linia powinna zawierać, i zaplanować to w ustawieniu. Pozwoli to potem na bezkolizyjne dostawianie kolejnych elementów układanki – na przykład stacji paletyzacji czy zabezpieczania palet (kapturownicy)”.

Coraz ważniejszym zagadnieniem przy planowaniu linii technologicznej staje się automatyzacja procesów. Z jednej strony oznacza to bezobsługowe urządzenia, z drugiej strony taki dobór urządzeń i zaprojektowanie układu czujników, które pozwolą na śledzenie informacji dotyczących każdego aspektu produkcji. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie w ofercie firmy znalazły się również systemy sterowania liniami technologicznymi oraz kompletnymi zakładami przemysłowymi wraz z wizualizacją komputerową, obejmujące panele dotykowe, wizualizację procesów produkcji, zabezpieczenia – zarówno programowe, jak i technologiczne – eliminujące możliwość pojawiania się błędów w procesach produkcyjnych, wszechstronne raportowanie. Swoje linie technologiczne Rafiz wyposaża w oprogramowanie sterujące całością procesów. Zależnie od wymagań klientów, oprogramowanie może dotyczyć wybranych procesów produkcyjnych lub obejmować całość pracy linii, poczynając od informacji o zapasach surowca w silosach i zbiornikach, a kończąc na szczegółowych statystykach produkcji.

Nadążyć za potrzebami klientów
Jednym z powodów, dla których firma utrzymuje się na rynku od ponad 20 lat, z pewnością jest wsłuchiwanie się w potrzeby klientów, nawet tych najbardziej wymagających. W firmie słyszymy: „Największe wyzwania pojawiają się wtedy, gdy nasi klienci zwracają się do nas z prośbą o nowe rozwiązania – w ten sposób zazwyczaj w naszej ofercie pojawiają się nowe produkty. Tak na przykład doszło to stworzenia automatycznej linii rozlewania farb i tynków. Jest to produkt, który pojawił się w naszej ofercie stosunkowo niedawno, a cieszy się dużym powodzeniem. Mówimy tu o całkowicie zautomatyzowanej stacji rozlewania, z magazynem pojemników, systemem transportowym, dwustopniowym, elektronicznie kontrolowanym systemem naważania, automatycznym zakładaniem dekli na pojemniki i również automatycznym systemem szczelnego zamykania pojemników. Coraz częściej logicznym następstwem zastosowania takiej stacji rozlewania staje się instalacja robota paletyzującego.

Innym rozwiązaniem, które pojawiło się dzięki naszym klientom, było ultrasoniczne zgrzewanie worka, co pozwala na praktycznie bezpyłową pracę pakowaczek. Wymagało to przerobienia systemu zrzutu worka, ale w tej chwili wszystkie nasze maszyny pakujące mogą być wyposażone w taką przystawkę”. Aktualnie największe wyzwanie dla firmy to automatyzacja procesów – jej odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów w tej dziedzinie było wprowadzenie do oferty automatycznych zakładarek worków, które mogą pracować ze stanowiskami pakującymi składającymi się z jednej lub kilku pakowaczek.

„Jesteśmy dumni z tego, że bardzo często klienci, u których już działają nasze linie technologiczne lub nasze urządzenia, zwracają się do nas z prośbą o ich modernizację lub rozbudowę bądź też opracowanie nowych rozwiązań usprawniających czy też zwiększających ich wydajność – mówi Rafał Dyczkowski. – Często jest tak, że klient, który już ma naszą linię produkcyjną suchych tynków i zapraw, prosi o przygotowanie technologii produkcji farb i tynków, a potem wraca z prośbą o ofertę na automatyzację paletyzacji”.

Co dalej? W najbliższych latach motywami przewodnimi nowych projektów firmy będą automatyzacja i zwiększanie wydajności procesów produkcyjnych, choć nie należy zapominać o inwestycjach w park maszynowy. „W tej chwili stosujemy najnowsze technologie – między innymi cięcie wodą – i sami produkujemy niemal wszystkie urządzenia wchodzące w skład projektowanych przez nas linii technologicznych. Ponieważ jakość naszych urządzeń jest dla nas niezwykle ważna, przekłada się to na nieustające unowocześnianie procesu produkcji” – mówi Rafał Dyczkowski.

Firma skupia się także na zakończeniu kilku zagranicznych projektów – w Kazachstanie, na Białorusi, Łotwie, Ukrainie, a także na Półwyspie Arabskim, gdzie może się już pochwalić kilkoma znaczącymi inwestycjami.

„Zdecydowanie stawiamy na jakość. Współpracujemy ze sprawdzonymi, wyselekcjonowanymi dostawcami takimi jak Siemens czy Festo. Rafiz zapewnia obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną swoich instalacji oraz urządzeń i nie może sobie pozwolić na jakościowe niedoskonałości” – podsumowuje Rafał Dyczkowski.