Kolejne firmy w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Autor:
|
www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl

Do organizacji przystąpili: Rembor General Sp. z o.o. Sp. k. oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych. – Zaczęło się od siedmiu firm w 2010 roku. Obecnie Porozumienie zrzesza 12 generalnych wykonawców: Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota-Engil Central Europe, Polimex-Mostostal, PORR Polska Infrastructure, Skanska,  Strabag, Unibep oraz Warbud. Dziś  grono zaangażowanych w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa podmiotów poszerza się. Coraz więcej średnich i mniejszych firm budowlanych gotowych jest wprowadzić u siebie standardy i rozwiązania wypracowane przez Porozumienie oraz budować świadomość i kulturę BHP – mówi Jerzy Werle, Prezes Warbud SA, spółki pełniącej prezydencję w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

3_img_0103

Jak informuje organizacja: „od czasu utworzenia, Porozumienie wypracowało jednolite standardy BHP obowiązujące wszystkich jego członków. Wśród nich są: szkolenia okresowe oraz informacyjne przed rozpoczęciem prac, „Załącznik do umów podwykonawczych dot. BHP”, Zarządzanie ryzykiem – Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót oraz Standardy dla Prac Szczególnie Niebezpiecznych, „Standardy minimalnych wymagań wobec podwykonawców”, obowiązek używania  okularów ochronnych na każdej budowie. Przykładem skutecznego budowania kultury BHP jest  „Tydzień Bezpieczeństwa” – wspólna inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa pracy, w której bierze udział ponad 30 tys. pracowników polskich budów. W tym roku odbędzie się 4. edycja tego wydarzenia.

Działalność Porozumienia wspierają: Państwowa Inspekcja Pracy, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Związek Zawodowy „Budowlani”, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność” oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Porozumienie jest otwarte na nowych przedstawicieli branży budowlanej, którzy chcą działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa w budownictwie. Od 2016 r. jego działaniom przewodniczy spółka Warbud, sprawując dwuletnią prezydencję, po kadencjach firm Skanska i Budimex.”