Goldbeck – Nie ma parkingu – nie ma biznesu

|

Od 1987 r. grupa Goldbeck wybudowała ponad 500 naziemnych parkingów wielopoziomowych w całej Europie. Daje to ponad 170 tys. miejsc parkingowych. Lata doświadczeń procentują, bo firma realizuje kolejne takie inwestycje coraz efektywniej i coraz szybciej. Jedną z ostatnich jest parking wielopoziomowy we Wrocławiu.

O tym, że rynek parkingowy jest obiecujący, można się przekonać, odwiedzając strony internetowe większych miast. Na przykład na stronie jednego z warszawskich urzędów 2 października ukazało się ogłoszenie o postępowaniu na wybór koncesjonariusza, który zaprojektuje, zbuduje, sfinansuje i będzie zarządzał siecią nawet sześciu parkingów miejskich. Takich projektów będzie więcej.

„W Polsce brakuje wielopoziomowych parkingów, które umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie powierzchni działki. Mówię tu o lotniskach, dworcach PKP i PKS, galeriach handlowych, a w szczególności o urzędach i placówkach opieki zdrowotnej” – mówi Henryk Janocha z firmy Goldbeck.

PPP SZANSĄ NA KONIUNKTURĘ
Takie inwestycje jak budowa sześciu parkingów w Warszawie zgodnie z projektem ustawy nie będą powiększały długu publicznego, pod warunkiem że partner prywatny przejmie na siebie ryzyko budowy oraz ryzyko dostępności lub popytu z uwzględnieniem wpływu na te ryzyka gwarancji i finansowania przez partnera publicznego czy alokacji aktywów po zakończeniu umowy.

„To niewątpliwie powinno zachęcać gminy do projektów PPP. Trzeba jednak pamiętać o dobrym skonstruowaniu umowy z podmiotem prywatnym, bo błędy w zapisach mogą skutkować zaliczeniem inwestycji do długu publicznego” – komentuje adwokat Magdalena Dubrownik-Winnicka z Wrocławskiej Firmy Prawniczej Wojtysiak, Dubrownik-Winnicka sp. p. adwokatów. Dodać należy, że warunkiem sukcesu takiego przedsięwzięcia jest dobra lokalizacja strefy parkowania oraz powiązanie interesu finansowego miasta z partnerem prywatnym (tj. odpowiednie ustawienie stref i opłat parkingowych na terenach sąsiadujących z parkingiem)” – wyjaśnia Henryk Janocha.

Jak robimy parkingi
System „GOLDBECK – parkingi wielopoziomowe” zapewnia architektom i inwestorom duże możliwości kreatywnego tworzenia. Z lekkich i otwartych konstrukcji stalowych z dużymi rozpiętościami podpór można stworzyć jasne i przyjazne dla użytkownika parkingi wielopoziomowe. Ponadto zastosowanie wysokojakościowych specjalnych prefabrykatów żelbetowych w zakresie stropów międzypiętrowych pozwala na znaczną oszczędność kosztów eksploatacji.
Konstrukcja nośna
Słupy stalowe umieszczone poza strefami parkingowymi są rozmieszczone na całej wysokości budynku parkingu. Pomiędzy podporami, w odległości 2,5 m rozpięte są stalowe dźwigary stropowe o długości 16 m i konstrukcji zespolonej. Podstawowy wymiar płyty stropowej to 8 m × 2,5 m. Złącza płyt wyznaczają jednocześnie pasy jezdni i miejsca postojowe.
Stropy międzypiętrowe
Stropy międzypiętrowe to prefabrykaty żelbetowe, opracowane specjalnie dla systemu firmy Goldbeck. Produkcja przemysłowa we własnych zakładach produkcyjnych gwarantuje najwyższą jakość i umożliwia rezygnację z podatnej na ścieranie powłoki powierzchni. Stosowne obliczenia statyczne sytemu potwierdzają jego ekonomiczność i trwałość. W zależności od wymogów użytkowania zastosowane mogą być strukturalne lub gładkie powierzchnie betonu.
Elastyczność planowania
Bryły budynku o stałej szerokości 16 m i dowolnej długości mogą być sytuowane naprzeciwko i obok siebie, również w różnej liczbie kondygnacji. W ten sposób można optymalnie wykorzystać działki głębokie, wąskie, prostokątne, kwadratowe lub wielokątne. Jezdnie pomiędzy rzędami miejsc postojowych mają 6 m szerokości.
W przypadku odchyleń kątowych i połączeń poprzecznych szerokość wynosi albo 5 m (2 moduły siatki parkingu / ruch jednokierunkowy), albo 7,5 m (3 moduły siatki parkingu / ruch dwukierunkowy). W ten sposób można również bez problemu realizować zalecane wewnętrzne promienie łuków (min. 5 m). Parkingi w systemie opracowanym przez Goldbeck można wznosić jako wolno stojące lub ze stałym połączeniem z budynkiem. Nawet nierówny teren da się przeznaczyć pod budowę parkingu dzięki zastosowaniu wzajemnie przesuniętych poziomów i ramp na półpiętrach.

Nie tylko PPP
„Nie ma parkingu, nie ma biznesu” – można wyczytać w broszurach firmy Goldbeck. Jej przedstawiciele widzą olbrzymi potencjał w inwestycjach poza formułą PPP. Trudno się z nimi nie zgodzić, zwłaszcza że coraz więcej osób robiących zakupy lub udających się na spotkanie biznesowe chce wygodnie i szybko podjechać pod same drzwi. Często okazuje się, że ze względu na ograniczoną powierzchnię działki jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest parking wielopoziomowy.

„Czy to biuro, zakład przemysłowy, czy też firma usługowa lub produkcyjna, mobilność wymaga zagwarantowania niezbędnych miejsc parkingowych. Powinny one znajdować się w miarę możliwości w pobliżu oraz być zadaszone i bezpieczne. Wolnych powierzchni jest coraz mniej i są one coraz droższe, dlatego też koncepcja parkingów wielopoziomowych w naszym systemie stanowi idealne i efektywne rozwiązanie” – tłumaczy Henryk Janocha.

A to, że firma Goldbeck jest konkurencyjna na polskim rynku, udowodniła, zdobywając m.in. kontrakt na budowę wielopoziomowego parkingu w pobliżu biurowców i dworca PKP we Wrocławiu.
„O sukcesie parkingu wielopoziomowego decydują przede wszystkim optymalne rozwiązania konstrukcyjne, pozwalające na stworzenie jasnej i otwartej przestrzeni parkingowej oraz funkcjonalnych ciągów komunikacyjnych. Wszystko to należy dostosować do charakteru funkcjonalnego, jaki w danym miejscu ma spełniać parking. Konstrukcją podstawową systemu «GOLDBECK – parkingi wielopoziomowe», w jakim został zbudowany wrocławski obiekt, są elementy o długości 16 m i szerokości 2,5 m. Moduły te mogą być zestawiane ze sobą dla uzyskania dowolnej długości. Konstrukcja nośna to słupy stalowe rozmieszczone na całej wysokości budynku parkingu. Między podporami (odstępy co 2,5 m) rozpięte są stalowe dźwigary stropowe. Złącza płyt stropowych wyznaczają pasy jezdni i miejsca postojowe. Stropy międzypiętrowe to prefabrykaty żelbetowe, opracowane specjalnie dla naszego systemu i produkowane we własnych zakładach. Ponieważ je produkujemy, możemy zaoferować nie tylko solidność wykonania, ale i atrakcyjną jak na polski rynek cenę” – wyjaśnia Henryk Janocha.

Taniej, szybciej, bardziej nowocześnie
Wspomniany system prefabrykacji został dostosowany do polskich przepisów. W porównaniu z tradycyjną technologią budowania parkingów naziemnych czas realizacji jest krótszy o 50–60%, koszty zaś są mniejsze o 40%. Również liczba miejsc parkingowych, a więc możliwości zarabiania, są większe niż w budownictwie tradycyjnym. „Nie bez znaczenia jest bogata paleta rozwiązań aranżacyjnych wnętrza i wyglądu elewacji – mówi Henryk Janocha. – Wszystko da się dopasować do istniejącej zabudowy. To, że budujemy z prefabrykatów, nie ogranicza designu obiektu. Każdy może mieć indywidualny kształt, formę, kolor. Korzystamy również z całej gamy materiałów wykończeniowych, począwszy od stali szlachetnej, blach perforowanych, elementów przeszklonych, cegieł, płytek, kamienia, po tkaniny liniowe. System oferuje najróżniejsze możliwości adaptacyjne i tworzy architekturę zintegrowaną z warunkami zabudowy oraz umożliwia atrakcyjne ukształtowanie przestrzeni zewnętrznych i wewnętrznych.

Jasna i przejrzysta konstrukcja budynku zapewnia dobrą widoczność i wywołuje wrażenie lekkości konstrukcji”.

Parkingi Goldbeck wznosi jako konstrukcje wolno stojące lub połączone z innymi budynkami. Także na nierównym terenie – dzięki zastosowaniu wzajemnie przesuniętych poziomów i ramp na półpiętrach. Główna konstrukcja stalowa jest sprowadzana z Niemiec, stropy i pochylnie prefabrykowane z Czech, a ciągi komunikacyjne, szachty windowe i schody z Polski.

Nie tylko parkingi
Goldbeck buduje na bazie prefabrykowanych podzespołów systemowych szybko, ekonomicznie i „pod klucz”. W portfolio grupy znajduje się szereg budynków biurowych, hal produkcyjnych i magazynowych, parkingów wielopoziomowych, szkół i hal sportowych oraz instalacji solarnych. Są one zlokalizowane w całej Europie. Firma remontuje również już istniejące obiekty. „W różnych częściach świata buduje się inaczej. Wpływają na to uwarunkowania klimatyczne, tradycje kulturowe, przepisy wynikające z obowiązującej sztuki budowlanej, moda oraz upodobania. To zapewnia różnorodność i daje poczucie silnego indywidualizmu. Istnieją jednak pewne kryteria identyczne dla wszystkich. Bez względu na to, gdzie parkujemy, chcemy, aby nasz pojazd był bezpieczny, myślimy także o własnym komforcie.

Ofertę firmy uzupełnia szereg usług: od projektowania i planowania budowy ze szczególnym uwzględnieniem kosztów eksploatacji, po zarządzanie już istniejącymi nieruchomościami.

Ostatnia realizacja
W południowej części centrum Wrocławia, nieopodal galerii handlowej Arkady Wrocławskie oraz historycznego dworca PKP, w zespole nowoczesnych obiektów biurowo-usługowo-handlowych powstał pierwszy wybudowany w Polsce przez firmę Goldbeck kubaturowy parking wielopoziomowy otwarty wraz z infrastrukturą. Budynek parkingu został zaprojektowany jako siedmiokondygnacyjny (jedna kondygnacja na poziomie -1), połączony częścią podziemną z budynkiem biurowym. Posiada 323 miejsca postojowe, w tym 8 dla osób niepełnosprawnych. Budynek zaprojektowano w systemie prefabrykowanym opracowanym przez Goldbeck. Komunikacja piesza pomiędzy poziomami odbywa się za pomocą obudowanej klatki schodowej i windy osobowej zlokalizowanych w zachodniej części budynku. Udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych są wejścia bezprogowe. Pasy międzykondygnacyjne zaprojektowano z paneli o odporności ogniowej, ściany klatki schodowej – jako prefabrykowane żelbetowe, fragmenty elewacji – jako płyty prefebrykowane betonowe i kraty stalowe, a jej niektóre elementy zostały pokryte piaskowcem. Parking przeznaczony jest dla pracowników kompleksu biurowego.
Miejsce: Wrocław, Swobodna/Borowska
Kubatura: 24 600 m3
Powierzchnia całkowita budynku: 9 500 m2
Powierzchnia ruchu: 9 150 m2
323 miejsca postojowe (8 dla niepełnosprawnych)
11 półpięter (poziomy -1, parter i 5 pięter)
Czas realizacji: 5 miesięcy