MOSTOSTAL WARSZAWA – 70 lat w inwestycjach budowlanych

Autor:
|

Każdy z nas doskonale zna realizacje firmy Mostostal Warszawa, nawet jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat firma oddała do użytku wiele bardzo znaczących inwestycji na terenie całego kraju. Obecnie jest w trakcie realizacji kolejnego niezwykłego projektu – Centrum Kulturalno-Kongresowego na Jordankach w Toruniu. O dotychczasowych osiągnięciach, a także planach firmy opowiada nam José Angel Andres Lopez, wiceprezes zarządu Mostostal Warszawa ds. produkcji.

Z których swoich realizacji są państwo najbardziej dumni i dlaczego?

W roku 2015 Mostostal Warszawa obchodzi siedemdziesięciolecie swojej działalności. Na przestrzeni tych lat praktycznie w każdym większym mieście Polski zbudowaliśmy obiekt, z którego możemy być dumni, obiekt, który nie tylko spełnia swoje docelowe funkcje, lecz także współtworzy charakter i klimat miasta, stanowi istotny element, bez którego trudno sobie wyobrazić jego dzisiejszy krajobraz. W Katowicach była to rewitalizacja zabytkowego gmachu Filharmonii Śląskiej, w Krakowie – budowa jednej z najnowocześniejszych hal widowiskowo-sportowych – Kraków Areny. W Łodzi – Atlas Arena, w której mogliśmy dopingować naszą narodową drużynę siatkarzy sięgającą po historyczny złoty medal mistrzostw świata. Olsztyn wzbogacił się w Filharmonię Mazurską, Sosnowiec może być dumny z nowej sali koncertowej, a Warszawa – z Muzeum Pragi. Zrealizowane przez firmę inwestycje można liczyć w tysiącach. Nie sposób zapomnieć, że na przestrzeni tych lat Mostostal Warszawa zbudował większość istniejących mostów drogowych w Warszawie (oprócz mostu Północnego). Ponadto firma uczestniczyła w powstawaniu Zakładów Azotowych w Puławach, rafinerii w Płocku, Zakładów Chemicznych we Włocławku. Wybudowała najwyższy biurowiec w Europie – centralę Commerzbanku we Frankfurcie (wg projektu światowej sławy architekta Normana Fostera). Na swoim koncie mamy też budowę trzech stacji warszawskiego metra – Słodowca, Starych Bielan i Wawrzyszewa – wraz z łączącymi je tunelami. Mostostal Warszawa był też wykonawcą obu warszawskich mostów podwieszanych: Świętokrzyskiego oraz Siekierkowskiego, a także najwyższego podwieszanego mostu w Polsce z pylonem o wysokości 120 m i jednocześnie największego pod względem powierzchniowym mostu na świecie, czyli mostu Rędzińskiego we Wrocławiu. Kolejną z takich inwestycji w portfolio firmy jest budowa Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku czy Centrum Kulturalno-Kongresowego na Jordankach w Toruniu, która jest w trakcie realizacji.

W firmie funkcjonuje dział badań i rozwoju, który zajmuje się poszukiwaniem, rozwijaniem i rozpowszechnianiem nowych technologii budowlanych. Jakie są państwa osiągnięcia na tym polu?

Innowacyjność w biznesie to jedna z naszych kluczowych wartości. Mostostal Warszawa jako jedyna firma w całej branży budowlanej w Polsce prawie dziesięć lat temu powołała własny dział badań i rozwoju, który opracowuje innowacyjne technologie służące wzmocnieniu przewagi konkurencyjnej spółki. Obecnie dział dysponuje trzynastoosobową doświadczoną kadrą inżynierską, warsztatem do produkcji materiałów kompozytowych oraz laboratorium asfaltów i kruszyw. Mamy świadomość tego, że wspierając nowe technologie, inwestujemy w rozwój firmy, ale – co ważniejsze – również w rozwój polskiej myśli inżynierskiej. Współpracujemy niemalże ze wszystkimi liczącymi się jednostkami badawczymi w Polsce i z wieloma za granicą. Przedmiotem naszego zainteresowania są szczególnie: zastosowanie nowych materiałów budowlanych, efektywność energetyczna i zrównoważone budownictwo, a także technologie komunikacyjno-informacyjne wspomagające procesy produkcyjne.

Prowadzimy szereg procesów badawczych na różnych polach, m.in. prace rozwojowe nakierowane na zastosowanie nowych materiałów (dotychczas nieużywanych w budownictwie), takich jak kompozyty typu FRP i nanomateriały. Efektem tych prac jest m.in. budowa pierwszego w Polsce i jednego z nielicznych w Europie innowacyjnego mostu drogowego z kompozytów FRP, który powstaje w miejscowości Błażowa, pod Rzeszowem. Będzie to również jeden z największych pod względem rozpiętości przęsła tego typu most na świecie. Dużą wagę przywiązujemy też do kwestii związanych z rozwojem zrównoważonego budownictwa. Stale prowadzimy prace badawcze nad technologiami mającymi na celu racjonalizację zużycia energii oraz innych zasobów w budynkach oraz umożliwiającymi stosowanie materiałów przyjaznych środowisku naturalnemu. Pierwszy „budynek przyszłości”, czerpiący z wyników prac badawczych i rozwojowych Mostostalu Warszawa, powstaje na warszawskim Żoliborzu. Jest to projekt o nazwie Miejski Budynek Jutra 2030.

mostostal_PP_w28_2

© Fot.: Marek Kesy

W 2014 r. zrealizowaliśmy również m.in. pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie sezonowych magazynów ciepła, który został uruchomiony na terenie Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „Drewnica” w Ząbkach k. Warszawy. STES (ang. Seasonal Thermal Energy Storage) został wybudowany przez Dział Badań i Rozwoju Mostostalu Warszawa w ramach współfinansowanego przez Komisję Europejską projektu Einstein. Zbiornik o pojemności 800 m3 jest w stanie zgromadzić w okresie wiosenno-letnim około 167,6 GJ energii. Wykorzystanie ciepła w budynku jest możliwe dzięki odpowiednio przystosowanej instalacji kotłowni oraz zastosowaniu prototypowej pompy ciepła o mocy 120 kWth.

Mostostal działa na wielu obszarach – nie tylko buduje mosty, od czego zaczynał, lecz także realizuje inwestycje drogowe, przemysłowe i te związane z ochroną środowiska. Czy w którymś z tych kierunków zamierzają państwo działać szczególnie aktywnie?

Mostostal Warszawa należy do ścisłej czołówki polskich przedsiębiorstw przemysłowych i jest aktywny we wszystkich kluczowych sektorach rynku budowlanego zarówno w kraju, jak i za granicą. Występując w roli generalnego wykonawcy, realizujemy inwestycje wszelkiego rodzaju obiektów z zakresu budownictwa: ogólnego, przemysłowego, ekologicznego, energetyki oraz infrastrukturalnego i drogowego. Przez lata zdobyliśmy szerokie doświadczenie w tworzeniu konstrukcji stalowych i instalacji technologicznych dla przemysłów petrochemicznego, chemicznego i energetycznego. Lista wykonanych przez nas inwestycji obejmuje osiedla mieszkaniowe, budynki biurowe i użyteczności publicznej. Możemy pochwalić się wieloma referencjami w zakresie generalnego wykonawstwa obiektów wielkokubaturowych: stadionów i hal sportowych, centrów handlowych, kompleksów magazynowych oraz hal przemysłowych. Siedem dekad obecności na rynku budowlanym zaowocowało realizacją wielu prestiżowych obiektów mostowych oraz licznych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, energetyki czy ochrony środowiska. Ważnym elementem naszej działalności w ramach sektora inżynierskiego jest również wykonawstwo budowli podziemnych poparte doświadczeniem zdobytym przy budowie warszawskiego metra. Jak widać na przykładzie realizowanych przez nas inwestycji, staramy się być liderem w pięciu kluczowych obszarach: budownictwie ogólnym, energetycznym, przemysłowym, infrastrukturalnym i drogowym oraz ekologicznym.

Jakie inwestycje, oprócz Centrum Kulturalno-Kongresowego na Jordankach, firma realizuje obecnie? Jakie plany na przyszłość ma Mostostal? 

Obecnie budujemy między innymi terminal pasażerski mazurskiego lotniska w Szymanach, realizujemy inwestycje mieszkaniowe dla firmy Ronson w Warszawie i Poznaniu, prowadzimy remont kapitalny wraz z przebudową budynku dla AGH w Krakowie, budujemy halę sportową w Zakopanem, Centrum Kreatywności Targowa 56 na warszawskiej Pradze i jeden z najnowocześniejszych parków wodnych w Europie, który powstanie w Tychach. Na ukończeniu jest Stadion Miejski w Tychach. Do inwestycji z zakresu ochrony środowiska należą m.in. bardzo nowoczesne zakłady unieszkodliwiania odpadów w Szczecinie czy Promniku koło Kielc. Realizujemy również jedną z największych obecnie inwestycji przemysłowych w Europie i największą w Polsce po roku 1989 – chodzi o budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole. Jest to projekt strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Ostatnio opublikowali państwo sprawozdanie finansowe z rocznej działalności. Jak obecnie wygląda sytuacja finansowa spółki?

Mostostal Warszawa – dzięki realizacji zaplanowanej strategii na lata 2013–2014 – powrócił na ścieżkę rentowności i rok 2014 zakończyliśmy z zyskiem EBITDA wynoszącym 74,3 mln zł, zyskiem przed opodatkowaniem – 63,3 mln zł i zyskiem netto – 53,7 mln zł. Grupa podtrzymuje tendencję do poprawy wyników, która została zapoczątkowana w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Pozytywny wpływ na wyniki finansowe miały podjęte przez nas w ostatnich latach działania restrukturyzacyjne w postaci redukcji kosztów działalności i efektywniejszego wykorzystania potencjału Grupy Kapitałowej, a także wejście w pełną fazę budowy bloków energetycznych w Opolu, która zapewnia Mostostalowi istotne przychody. W zeszłym roku zakończyliśmy proces restrukturyzacji, tak aby móc pracować w organizacji dużo skuteczniejszej i bardziej efektywnej. Mamy też ambicję, aby stać się liderem i nadal mieć znaczący wkład w unowocześnianie kraju, tak jak to robiliśmy przez ostatnie 70 lat.