Mikrotuneling

Autor:
|

W sierpniu bieżącego roku Sobet S.A. – spółka specjalizująca się w budownictwie inżynieryjnym – powiększyła swój park maszynowy o bardzo nowoczesny i zaawansowany technologicznie system mikrotunelingowy. Urządzenia tego typu znajdują się w posiadaniu zaledwie kilku spółek w Polsce.

Co to jest mikrotuneling

Mikrotuneling to najnowocześniejsza metoda budowy podziemnej infrastruktury. Pozwala ominąć utrudnienia, jakie towarzyszą budowie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych sposobem tradycyjnym (rozkopane ulice, objazdy, obniżenie poziomu wód gruntowych, wycinka drzew). Wykorzystanie mikrotunelingu to znaczne ograniczenia ingerowania w zagospodarowanie terenu oraz zmniejszenie do minimum oddziaływania na środowisko. Technologia ta to również oszczędności – redukuje się koszty związane z zajęciem pasa drogi oraz koszty zakupu/wynajmu szalunków.

Budowa sieci kanalizacji metodą mikrotunelingu polega na drążeniu tunelu przy pomocy tarczy wiertniczej z jednoczesnym przeciskiem rur przewodowych. Prace te są w bardzo dużej mierze zautomatyzowane. Jest to technologia jednoetapowego wykonywania rurociągów. Sterowanie przeciskiem odbywa się poprzez specjalną głowicę przegubową, której położenie zmieniane jest za pomocą hydraulicznych siłowników sterujących.

Proces przeciskania rur mierzony jest przy wykorzystaniu promienia lasera, co zapewnia bardzo dużą dokładność wykonania rurociągu. Wiązka promieni lasera umieszczonego w tylnej części wykopu początkowego (komora nadawcza) odbierana jest przez elektroniczny odbiornik zaopatrzony w tarczę celowniczą. Stąd do stanowiska sterowniczego przesyłane są niezbędne informacje o położeniu osi głowicy wiercącej. Są one przetwarzane i protokołowane. Sterowanie całym procesem przecisku odbywa się przy pomocy komputera.

Zaletami mikrotunelingu są:

•    precyzja wykonania rurociągu dzięki wykorzystaniu lasera, za pomocą którego wyznacza się trajektorię przewiertu,
•    zminimalizowanie ilości robót ziemnych,
•    możliwość realizacji robót nawet przy wysokim poziomie wód gruntowych,
•    zmniejszenie do zera ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu i środowisko naturalne,
•    brak utrudnień w ruchu ulicznym,
•    możliwość realizacji robót niezależnie od warunków atmosferycznych,
•    skrócenie czasu wykonywania robót.

System mikrotunelingowy, który posiada Sobet S.A. to światowej klasy urządzenie wyprodukowane przez renomowaną firmę mts PERFORATOR GmbH – model mts 1000, za pomocą którego spółka wykonuje przewierty o średnicy od DN600 do DN1800.

Przekrój przez mikrotuneling

 Drugim urządzeniem, jakie Sobet nabył w tym samym czasie, jest hydrauliczna wiertnica pozioma PBA95 tego samego producenta. Budowa rurociągów przy jej pomocy odbywa się 3‑etapowo. Dzięki temu urządzeniu spółka – jako jedna z niewielu – może wykonywać przewierty w bardzo twardych podłożach skalistych oraz przewierty „ślepe” (niewymagające komory odbiorczej) – przyłącza do czynnych
rurociągów.

Dzięki opisanym urządzeniom Sobet S.A. – spółka notowana na NewConnect – będzie mogła realizować nieosiągalne do tej pory atrakcyjne projekty. ■