Lafarge podsumował 10 lat inwestycji w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Lafarge podsumował 10 lat inwestycji w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

28/03/2018
Kategoria: Budownictwo

W ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przez ostatnią dekadę spółka zainwestowała 411 mln zł, przyczyniając się do powstania ponad 60 miejsc pracy. W efekcie zmodernizowano technologię produkcji i systemy ochrony środowiska oraz podniesiono jakość produktów i obsługi klienta. Wszystko z myślą o stworzeniu tam jednego z najnowocześniejszych zakładów na świecie.

O inwestycji Lafarge w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
W 2008 roku Lafarge w Polsce otrzymał zezwolenie strefowe umożliwiające rozpoczęcie inwestycji w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W ramach zezwolenia firma zobowiązała się do zainwestowania 400 mln zł oraz stworzenia 24 miejsc pracy. Projekt oficjalnie zakończył się z początkiem 2018 roku, a nakłady firmy na modernizację i rozbudowę Cementowni Kujawy przekroczyły 411 mln zł. Inwestycja przyczyniła się także do powstania ponad 60 nowych miejsc pracy w Lafarge w Polsce oraz po stronie współpracujących podwykonawców, dostawców i firm serwisujących.

Inwestycje w ochronę środowiska (102 mln zł)
– modernizacja filtrów,
– zamknięcie hal składowych do produkcji klinkieru i cementu oraz paliw (jeden z nielicznych zakładów na świecie z takim rozwiązaniem),
– budowa silosu klinkieru i czterech silosów cementu,
– stworzenie platformy paliw alternatywnych – dzięki której materiały takie jak plastik, papier, tekstylia, czy pocięte opony są przetwarzane w energię, która dostarcza ponad 80% ciepła niezbędnego do wypału klinkieru.

Inwestycje w nowe technologie produkcji (234 mln zł)
– instalacja nowego młyna pionowego przemiału cementu wraz z zasilaniem energetycznym,
– zastosowanie kalcynatora liniowego z wydłużonym czasem spalania paliw,
– możliwość stałego monitorowania procesu produkcji, spalania i emisji.

Inwestycje w poprawę jakości produktów i obsługi klienta (75 mln zł)
– oddzielny przemiał materiałów do produkcji cementu, mieszanie, transport i dwa nowoczesne terminale załadunku cementu luzem,
– dodatkowe wagi samochodowe oraz samoobsługowy system załadunku cementu luzem,
– budowa i wyposażenie automatycznego laboratorium,
– instalacje do odciągania i redukcji materiałów w procesie produkcji np. chloru.