„Innowacyjna Bariera”, czyli bezpieczniej na budowach z Mostostal Warszawa
Rys. Mostostal Warszawa

„Innowacyjna Bariera”, czyli bezpieczniej na budowach z Mostostal Warszawa

21/02/2016
Kategoria: Budownictwo

Co roku branża budowlana odnotowuje ponad 6000 wypadków przy pracy. Według statystyk najwięcej jest upadków z wysokości. Wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom Mostostal Warszawa opracował Projekt „Innowacyjnej Bariery”, który znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracowników budowlanych.

Innowacyjne rozwiązanie techniczne chroniące pracowników budowlanych przed wypadnięciem z rusztowań, ma na celu wprowadzenie systemowych rozwiązań z zakresu zabezpieczenia „słabego punktu” rusztowań, który może być przyczyną upadków z wysokości. Nowatorskie i uniwersalne rozwiązanie, służące poprawie bezpieczeństwa pracy będzie mogło zostać wdrożone na każdej budowie, na której prowadzone są prace na wysokości. Na podstawie liczby pracowników zatrudnionych w sektorze budowlanym Mostostal Warszawa szacuje, że innowacyjne rozwiązanie umożliwi poprawę warunków pracy ok. 207 tysiąca osób w Polsce.

„Mostostal Warszawa podejmuje szereg kompleksowych działań, aby wyeliminować czynniki ryzyka. Jesteśmy m.in. jednym z sygnatariuszy-założycieli „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” – inicjatywy największych firm budowlanych w Polsce, które pod wspólną banderą podejmują działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa pracy. Dzięki naszym dotychczasowym działaniom wiele udało już się zmienić w kwestii dotyczącej bezpieczeństwa. Jednak droga do całkowitej zmiany sytuacji na polskich budowach jest bardzo długa. Nadal, każdego roku w branży budowlanej odnotowuje się ponad 6000 poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Wg statystyk wśród wydarzeń skutkujących śmiercią dominują upadki z wysokości. W dążeniu do realizacji celu nadrzędnego naszej firmy, jakim jest „zero wypadków” na budowach, prowadzimy szereg badań i staramy się wprowadzać na rynek innowacyjne rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa pracy. Efektem tych prac jest m.in. Projekt „Innowacyjnej Bariery” – powiedział Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa.

Projekt, którego pełna nazwa to „Zabezpieczenie boczne pionu komunikacyjnego w rusztowaniach systemowych” to autorski pomysł Działu Badań i Rozwoju oraz Działu BHP Mostostalu Warszawa. Autorzy projektu zaproponowali dwa rozwiązania: barierę (w 2 wariantach) oraz siatkę ochronną. W przypadku bariery istotą rozwiązania jest opracowanie mocowania elementu w sposób umożliwiający najbardziej efektywne zabezpieczenie pracowników.

W wariancie 1 – rozwiązanie polega na ochronie pracownika na wysokości 1000 mm od poziomu każdego stopnia drabiny, w poszerzonej o 150 mm strefie ochronnej poprzez zamontowanie bariery skośnej w taki sposób, aby służyła jako ochrona przed wypadnięciem, a nie jako poręcz.

W wariancie 2 – bariera jest zamontowana pionowo. Alternatywnym rozwiązaniem jest siatka zabezpieczająca o odpowiednich parametrach (długość, wysokość, wielkość oczka, grubość sznurka siatki oraz kolor siatki).

Na podstawie liczby pracowników zatrudnionych w sektorze budowlanym1 Mostostal Warszawa szacuje, że opracowane rozwiązanie potencjalnie mogłoby być zastosowane dla 50 procent pracowników wykonujących pracę lub przemieszczających się po rusztowaniach. Zakładając, że na każdej z budów może zabezpieczyć 50 procent pracowników, daje to łącznie możliwość poprawy warunków pracy ok. 207 tysiąca osób w Polsce. W chwili obecnej Mostostal Warszawa wprowadza rozwiązanie na place swoich budów, kolejnym etapem rozwoju projektu będzie promocja projektu i wprowadzenie systemowych rozwiązań na place budów wszystkich sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Projekt zakończył niedawno testy i otrzymał pozytywną ekspertyzę Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Został również nagrodzony „Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy” przyznaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Nie jest to pojedyncza nagroda otrzymana przez Mostostal Warszawa w uznaniu za wysiłki podjęte w kierunku wykorzystania innowacyjnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa pracy. W 2014 r. firma otrzymała nagrodę od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy za innowacyjny System Elektronagrzewu Betonu Nowej Generacji stworzony przez Dział Badań i Rozwoju we współpracy z Polskim Instytutem Automatyki i Pomiarów. Jest to jedyny na rynku tak zaawansowany technologicznie system, który znajduje zastosowanie przy pracach w niskich temperaturach, z urządzeniami pod napięciem, w warunkach ograniczonej widoczności oraz na wysokościach.