Hydrobudowa Polska – perełka w koronie Grupy PBG

|

Dzięki realizacji znacznej ilości dużych i prestiżowych projektów na terenie całej Polski, poznańska spółka czuje się pewnie na rynku budownictwa hydrotechnicznego, inżynieryjnego i specjalistycznego, a wyniki finansowe są lepsze z roku na rok.

Hydrobudowa Polska S.A., która powstała w wyniku połączenia Hydrobudowy Włocławek S.A. i Hydrobudowy Śląsk S.A., to tak naprawdę mniejsza grupa kapitałowa, wchodząca w skład dużej i znanej Grupy PBG, uczestnika indeksu WIG20. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu podmiotów tworzących obecną HYDROBUDOWĘ POLSKA S.A., firma może pochwalić się silną pozycją na rynku ochrony środowiska i budownictwa specjalistycznego (w tym głównie projekty infrastrukturalne – budowa stadionów w Poznaniu, Gdańsku i Warszawie). Prognozowany udział w skonsolidowanych przychodach dla tych gałęzi to odpowiednio 61% i 30%. W ramach Grupy HBP działają następujące spółki: Hydrobudowa 9, zajmująca się generalnym wykonawstwem inwestycji w obszarze ochrony środowiska, hydro-techniki oraz budownictwa drogowego i mostowego oraz P.R.G. Metro, prowadząca działalność z zakresu budowy tuneli metra, kolejowych, drogowych i wentylacyjnych. Dodatkowo, w strukturach Grupy funkcjonuje Gdyńska Projekt Sp. z o.o. związana z działalnością deweloperską. Bardzo prestiżowe „kontrakty stadionowe” na Mistrzostwa Europy 2012 oraz współfinansowane przez Unię Europejską projekty z zakresu ochrony środowiska złożyły się na wielki sukces i pozwoliły osiągnąć Grupie HBP wartość portfela zamówień sięgającą ok. 3 mld złotych. Dzięki temu prognozowane przychody na rok 2009, kształtują się na poziomie 1,5 mld zł, a skonsolidowany zysk netto ma wynieść 92 mln zł.

W ramach porównania, w 2008 r. Grupa Kapitałowa HBP uzyskała 1 225 492 tys. zł. przychodu i 65 543 tys. zł. zysku netto. Mnogość kontraktów i projektów, w których uczestniczą spółki Grupy pozwala szefom firmy nie przejmować się kryzysem, a o spowolnieniu nie ma mowy, trzeba jak najszybciej ukończyć prestiżowe, ale też często trudne i skomplikowane projekty. Niewątpliwie należą do nich stadiony. Grupa Kapitałowa PBG zajmie się przygotowaniem trzech z czterech obiektów mających powstać na Euro 2012. W ramach polsko – niemiecko – austriackiego konsorcjum Grupa HBP oraz PBG wybudują Stadion Narodowy w Warszawie oraz Baltic Arenę w Gdańsku. W Poznaniu, spółka wraz z firmą AK-Bud Kurant zajmie się modernizacją i rozbudową istniejącego już Stadionu Miejskiego. Bez wątpienia są to najbardziej prestiżowe realizacje, oczy wszystkich obywateli będą bacznie śledzić te spektakularne inwestycje. Polska infrastruktura sportowa od dłuższego czasu była słabo rozwinięta i ostro krytykowana, zresztą nie bez powodów, a teraz dzięki Hydrobudowie i całej Grupie PBG mamy szansę na znaczne jej rozbudowanie i unowocześnienie. Dla wielu ludzi, stadiony w Polsce to sprawa honoru projekty te są obarczone dużą presją czasową. Miejmy nadzieję, że bez większych trudności i zgodnie z harmonogramem Hydrobudowa, wywiąże się ze swojej części prac przy tych obiektach a nasz kraj będzie mógł się pochwalić stadionami na prawdziwie europejskim poziomie. Dodatkowo, w ramach infrastruktury sportowej, firma w 2008 roku oddała do użytkowania zmodernizowaną skocznię w Wiśle Malince.

Inną, może nieco mniej medialną, ale za to bardzo dochodową gałęzią działalności Grupy HBP jest ochrona środowiska. Na niej wyrosła Hydrobudowa Polska i nadal zajmuje się głównie tą strefą. Poznańska spółka specjalizuje się w kompleksowej realizacji inwestycji budownictwa inżynieryjnego i hydrotechnicznego – przesył wody i ścieków, oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody, zapory wodne, zbiorniki retencyjne oraz kanały wodne i regulacja rzek. Rynek ten wiąże się z bardzo szerokim strumieniem pieniędzy płynącym z Unii Europejskiej. Na lata 2007-2013 Unia przewidziała ok. 63 mld zł dla naszego kraju. Wiele pieniędzy ma zostać przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych o ok. 2 mld m3, do 3,3 mld m3, prace związane z wałami przecipowodziowymi na długości ok. 1000 km oraz regulacje rzek na długości ok. 4000 km. Dochodzi do tego planowana modernizacja tamy we Włocławku lub budowa elektrowni wodnej w Nieszawie oraz wiele mniejszych inwestycji. Jak widać, potencjalny rynek związany z ochroną środowiska jest ogromny i nie ma problemów z finansowaniem. Hydrobudowa na tym polu doskonale się odnajduje. W ciągu ostatnich 5 lat firma wykonała ponad 350 tys. metrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz zmodernizowała lub wybudowała 20 oczyszczalni ścieków. Jedną z nich, jest oczyszczalnia Kraków – Płaszów, bardzo duża i skomplikowana inwestycja, pomyślnie zakończona w 2006 r.

Hydrobudowa, zdając sobię sprawę ze swojej silnej pozycji na rynku, bierze udział w coraz to większej ilości inwestycji. Firma dzięki przynależności do Grupy PBG, wieloletniemu doświadczeniu i zaawansowaniu technicznemu, może zaoferować klientom bardzo konkurencyjne stawki i wysoki poziom wykonania zleconych prac, co ma znaczny wpływ na ilość wygrywanych przetargów. Ostatnio spółka zależna Hydrobudowy Polska, Hydrobudowa 9 jako lider konsorcjum, podpisała ze spółką Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy umowę na modernizację stacji wodociągowej. Wartość kontraktu to 82,45 mln zł netto, a Hydrobudowa 9 wykona około 70% prac.
Kolejnym projektem jest warta ok. 102 mln zł budowa stopnia wodnego w Malczycach. Głównym celem tej inwestycji jest zahamowanie procesów erozji w korycie rzeki Odry. Istnieje jeszcze wiele potencjalnie ważnych kontraktów w roku 2009 m.in. trzyetapowa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Czajka w Warszawie, z budżetem wynoszącym ok. 245 mln euro oraz budowa oczyszczalni ścieków w Lublinie i Piotrkowie Trybunalskim. Patrząc na liczby i ilość nowopowstających i planowanych inwestycji, można stwierdzić, że rynek ochrony środowiska to bez wątpienia bardzo dochodowa i rozwinięta branża polskiego przemysłu. Hydrobudowa Polska zajmuje w tym obszarze bardzo mocną pozycję.

Dla poznańskiej spółki to wciąż mało – poprzez posiadanie 86,46% udziałów w P.R.G. Metro Sp. z o.o. firma chce zwiększyć swój udział w działalności związanej z budową Metra Warszawskiego oraz tuneli kolejowych, drogowych i wentylacyjnych. Spółka ta zajmuje się obecnie m.in. przebudową układu torowego głowicy zachodniej, wraz z przebudową wyjazdów z elektrowozowni na STP Kabaty I linii metra w Warszawie, budową kolektora sanitarnego ‘’W’’ Warszawa Wawer oraz Kolektora Dolnej Trasy Wisły w Krakowie. Stacja metra A-23 „Młociny” zrealizowana przez konsorcjum z udziałem P.R.G. Metro dostała nagrodę „Złote Wiertło” za rok 2008, w kategorii „Budownictwo użyteczności publicznej”. Ten ogólnopolski konkurs, dla firm budowlanych, promuje najlepszych wykonawców, pracujących zgodnie z najwyższymi standardami jakości i wykorzystujących najnowocześniejsze materiały i technologie. Pod uwagę brana jest również terminowość realizacji i dobre tempo budowy, a także uwzględnienie rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych.

Jak widać Hydrobudowa Polska S.A., a także cała grupa PBG dokonuje ciągłej ekspansji na polskim rynku, stale zwiększając swoje przychody i zyski. Firma posiada ogromny portfel zamówień, który zdobyła dzięki swemu doświadczeniu, nowoczesnym metodom działania i renomie jaką posiada.

Zapraszam do przeczytania wywiadu z prezesem Hydrobudowy Polskiej S.A., Jerzym Ciechanowskim.

Portfel zamówień grupy Hydrobudowy pęka w szwach. Przed Wami dużo pracy?

To prawda, w chwili obecnej wartość portfela zamówień przekroczyła 3 mld złotych. Oznacza to, że najbliższy okres będzie bardzo pracowity dla całej Grupy Hydrobudowy. Szczególnie, ze względu na realizację kontraktów stadionowych, które powstać mają praktycznie w jednym czasie.

Które branże przyniosą Hydrobudowie największy zysk i na jakim się będzie kształtował poziomie?

Będzie to budownictwo inżynieryjne związane z rynkiem ochrony środowiska oraz  budownictwo specjalistyczne związane z inwestycjami infrastrukturalnymi. Mam tu na myśli zarówno projekty związane z budową stadionów: w Poznaniu, Gdańsku i Warszawie jak i projekt związany z budową sortowni odpadów w Gdańsku.  Marża brutto na tych projektach jest dla nas satysfakcjonująca i kształtuje się na poziomie średniej  marży brutto z ostatniego okresu.

Proszę przedstawić najważniejsze projekty z rynku ochrony środowiska.

Jesteśmy w trakcie budowy największych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji na terenie całego kraju. Ostatnio pozyskaliśmy do swojego portfela zamówień kontrakt na budowę kolektorów do oczyszczalni ścieków Czajka na kwotę blisko 53 mln euro. Ponadto możemy pochwalić się realizacją oczyszczalni ścieków w Krakowie i w Poznaniu o wartości kilkudziesięciu milionów euro. Bardzo dużym przedsięwzięciem z zakresu ochrony środowiska jest również budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Gdańsku o wartości blisko 300 mln złotych.

Stadion Narodowy. Cała Polska będzie śledziła jego powstawanie, czujecie presję?

Niewątpliwie realizacja tak potężnego i bacznie obserwowanego projektu jakim jest budowa Stadionu Narodowego jest dla naszej Grupy niezwykle mobilizująca. Biorąc pod uwagę czas realizacji, nie możemy sobie pozwolić na żadne pomyłki. Jednak mimo presji czasu, czujemy się bezpiecznie. Proszę pamiętać również o tym, że wygraliśmy ten kontrakt wspólnie z Alpinie Bau, która ma znakomite doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć. Budowała między innymi stadion Allianz Arena w Monachium. Jestem przekonany, że połączenie naszych sił przyniesie sukces w postaci ukończonego w terminie Stadionu Narodowego na EURO 2012. To przecież ważne dla nas wszystkich, prawda?

A do tego dochodzi jeszcze Balitc Arena i modernizacja stadionu w Poznaniu. Co może Pan powiedzieć na temat tych realizacji?

Projekt w Poznaniu to modernizacja już istniejącej infrastruktury. Duże znaczenie dla projektu i jego złożoności ma fakt, iż budowa jest realizowana w sercu miasta. Prace na tym kontrakcie są już na wysokim stopniu zaawansowania. Natomiast na projekcie w Gdańsku na początku czerwca wykonane zostało pierwsze wylewanie betonu pod fundamenty, zatem już można oglądać pierwsze efekty pracy, co dla kibiców jest najbardziej miarodajne. Specyfiką budowy stadionu gdańskiego są trudne warunki terenowe, które wymagały dużych nakładów w zakresie prac przygotowawczych.

Czy nie obawiacie się opóźnień, jeśli chodzi o te sportowe obiekty? Mistrzostwa Europy coraz bliżej.

Jesteśmy przekonani, że opóźnień nie będzie i zdążymy w zakładanym terminie. Kontrakty stadionowe, jak zresztą dla wielu Polaków, są dla nas sprawą priorytetową.

Jak wyglądają prognozy finansowe na rok 2009?

Prognozowanie w spółkach budowlanych jest obarczone dużym ryzykiem. Jako spółka giełdowa, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania Dobrych Praktyk spółek publicznych a bycie w Grupie Kapitałowej PBG obliguje nas do prowadzenia jak najlepszych relacji z naszymi akcjonariuszami finansowymi. PBG jako akcjonariusz większościowy stawia przez nami wysokie wymagania, które są jednak możliwe do spełnienia. Publikacja prognozy jest jednym z elementów transparentności spółek giełdowych. Została ona oparta na istniejącym portfelu zamówień. Aby ją dotrzymać musimy jedynie ominąć różnego rodzaju ryzyka, występujące w branży budowlanej. Zakładamy wypracowanie przychodów ze sprzedaży na poziomie około 1,5 mld złotych, wypracowanie zysku operacyjnego na poziomie około 114 mln złotych i osiągnięcie zysku netto  w wysokości ponad 90 mln złotych.

Konkurencja zaspała?

Grupa Hydrobudowa prowadzi swoją działalność opierając się przede wszystkim o specjalistyczne usługi budowlane. Bardzo często zdarza się, że konkurencja na tych rynkach jest dosyć ograniczona. To co można zaobserwować w chwili obecnej to zwiększenie konkurencji na rynku małych zleceń o wartości między 20 a 50 mln euro, gdzie pojawili się nowi gracze, którzy do tej pory działali na rynku budownictwa ogólnego czy też kubaturowego. W przypadku projektów o znaczącej wartości jednostkowej, konkurencja jest praktycznie ta sama i nadal ograniczona. W dużych przetargach można spotkać od trzech do pięciu ofert. To pokazuje, że nie wszystkie firmy spełniają wymogi co do kwalifikacji, referencji czy też mają utrudniony dostęp do finansowania.

Jak Pan ocenia sytuację Hydrobudowy Polska na Polskim rynku?

Myślę, że w wielu segmentach Hydrobudowa ma silną i niezagrożoną pozycję. Jest podmiotem dużym, co umożliwia jej ubieganie się o największe projekty w Polsce na rynku ochrony środowiska. Znaczącą przewagą jest również posiadanie wykwalifikowanej kadry, niezbędne referencje i umiejętność dobierania sobie dobrych partnerów. Z przekonaniem mogę powiedzieć, że Hydrobudowa Polska to jedna z największych firm w Polsce działających na rynku ochrony środowiska i hydrotechniki a dodatkową jej zaletą jest poszerzanie swojej działalności na innych atrakcyjnych rynkach, takich jak na przykład budownictwo infrastrukturalne.

Czy planujecie Państwo szukać kolejnych wielkich inwestycji czy raczej skupicie się na dotychczasowych zamówieniach?

Poza udziałem w przetargach z zakresu ochrony środowiska i hydrotechniki nasza Grupa aktywnie zabiega o kontrakty dotyczące budowy dróg, biorąc udział w przetargach o łącznej wartości liczonej w miliardach złotych. Ponadto, interesującą dla nas inwestycją będzie projekt związany z rozbudową metra w Warszawie. W ubiegłym roku dokonaliśmy akwizycji spółki P.R.G. Metro, która wzmocniła nas referencjami i doświadczeniem w tym zakresie. Dodatkowo, obiecującym rynkiem będzie rynek związany z budową sortowni odpadów w największych polskich miastach. Są to wielomilionowe inwestycje, a my jako nieliczni w Polsce mamy partnera zachodniego, który dostarcza niezbędną technologię. Czujemy się więc pod tym względem komfortowo.

Jak wygląda sytuacja i prognozy dla Hydrobudowy na giełdzie?

Jako spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych staramy się zawsze dokładać wszelkich starań aby nasi akcjonariusze byli zadowoleni. Skupiamy się na tym w czym jesteśmy naprawdę dobrzy, realizujemy założoną strategię i zazwyczaj osiągamy zakładane cele. Jesteśmy przekonani, że działania te przyczyniają się do wzrostu wartości Spółki a tym samym wzrostu wartości dla jej akcjonariuszy. Co do prognoz dotyczących giełdy prosimy zapytać specjalistów, którzy się naprawdę na tym znają.

(fot. Hydrobudowa Polska S.A.)