Zbych-Pol & Mobet: prefabrykaty betonowe

Zbych-Pol & Mobet: prefabrykaty betonowe

13/05/2017
www.zbych-pol.pl

Zbych-Pol & Mobet to przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją prefabrykatów betonowych, produkcją i sprzedażą betonu towarowego, świadczeniem usług transportowych międzynarodowych oraz krajowych i spedycją. Firma dysponuje wyposażonym i rozbudowanym zapleczem technicznym. Dzięki własnemu taborowi samochodowemu zapewnia transport prefabrykatów bezpośrednio do klienta. Z prefabrykatów produkcji Zbych-Pol & Mobet powstały setki obiektów na terenie całego kraju.

„Firma istnieje już 27 lat – mówi Krystian Szczęsny, członek zarządu. – Początki naszego przedsiębiorstwa sięgają roku 1990, kiedy to rozpoczęto działalność gospodarczą pod nazwą Zbych-Pol. Zajmowaliśmy się wtedy transportem międzynarodowym, krajowym i sporadycznie spedycją”.

W 2002 r. Zbych-Pol podjął nowe wyzwanie, kupując od ministra Skarbu Państwa przedsiębiorstwo prefabrykacji w upadłości i łącząc ze sobą oba przedsięwzięcia. Od tego czasu firma szybko się rozwijała. Do dotychczasowej nazwy dołączył drugi człon i przedsiębiorstwo zaczęło figurować pod nazwą Zbych-Pol & Mobet. „Z perspektywy minionych lat śmiało możemy powiedzieć, że była to dobra decyzja” – zapewnia Krystian Szczęsny.

W związku z szybkim rozwojem nastąpiła zmiana formy prawnej. Dotychczasowy stan ograniczał dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Przekształcenie to pozwoliło firmie na lepszą obsługę jej klientów oraz poszerzenie obecnego zakresu zarówno produkcji, jak i usług. Obecnie firma zatrudnia około 180 pracowników, w większości na stanowiskach zbrojarza-betoniarza i kierowcy. Ponadto na sukces przedsiębiorstwa pracuje wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra specjalistów – są to przede wszystkim projektanci, laboranci, inżynierowie.

Zbych-Pol & Mobet stale się rozwija, nie jest jej obcy rozwój techniczny, dlatego też na bieżąco inwestuje w coraz to nowszy sprzęt i technologie. W ostatnim czasie firma nie próżnowała pod tym względem. „Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klienta, przez co jesteśmy zmuszeni do ciągłego inwestowania w nowocześniejsze technologie oraz sprzęt. Przez ostanie trzy lata sporo zainwestowaliśmy w automaty zbrojarskie, maszyny kroczące do elementów betonowych, wibroprasy, automatyczne przecinarki do cięcia termicznego. Posiadamy także świetnie wyposażone własne warsztaty elektryczno-mechaniczne, które pozwalają nam na ciągłe utrzymanie ruchu” – wyjaśnia Krystian Szczęsny. W wyposażeniu firmy znajdują się praktycznie wszystkie niezbędne urządzenia i maszyny potrzebne do produkcji prefabrykatów i betonu towarowego, takie jak trzy własne węzły betoniarskie, osiem betonomieszarek, dwie „pompo-gruszki” oraz jedna duża pompa do betonu o zasięgu 38 m. Firma ma także warsztat mechaniczny z niezbędnym asortymentem (spawarkami, maszynami skrawającymi oraz plazmą do wycinania szczegółowych elementów), który pozwala jej na samodzielne wykonanie form. Wywrotki, koparki i ładowarki pozwalają rozładować i przewieźć kruszywo przyjeżdzające do firmy transportem kolejowym. Do załadunku elementów niezbędnych jest sześć suwnic oraz wózki widłowe, z czego jeden o udźwigu 32 t. Aby park maszynowy działał sprawnie, zatrudnieni są w nim mechanicy samochodowi, elektrycy, spawacze oraz elektromechanicy. Firma wykonuje we własnym zakresie również wszystkie naprawy i serwisy maszyn oraz urządzeń, dzięki czemu zaoszczędza mnóstwo czasu i ma pewność, że żadna maszyna nie zawiedzie podczas coraz większej produkcji.

Rozwój firmy widać również w kolejnych inwestycjach budowlanych, bowiem przedsiębiorstwo właśnie kończy budowę hali o konstrukcji betonowo-stalowej, nad którą prace rozpoczęto w połowie 2016 r. Jest to już piąta hala produkcyjna Zbych-Pol & Mobet, a zarazem największa, ma bowiem powierzchnię ponad 6,5 tys. m2. Powstanie tego obiektu ma pozwolić na ulokowanie oraz uruchomienie dwóch kolejnych linii produkcyjnych. Wraz z halą w najbliższym otoczeniu specjalnie na jej potrzeby został postawiony nowy węzeł betoniarski fińskiego producenta Tecwill. W samej hali funkcjonują cztery suwnice firmy Abus o łącznym udźwigu 64 t oraz 32 t, a w najbliższej przyszłości zakupiona zostanie podwieszana kolejka transportująca mieszankę betonową na poszczególne stanowiska.

„Należy wspomnieć, że wszystkie elementy, nie tylko prefabrykowane, ale także konstrukcje stalowe, zostały wyprodukowane przez nasze przedsiębiorstwo. Ponadto większość prac budowlanych również została wykonana własnymi siłami” – dodaje Krystian Szczęsny.

zbych-pol

Własny transport wspomaga działalność produkcyjną

Zbych-Pol & Mobet zaczynał jako firma transportowa i to właśnie tego typu usługi były jej główną działalnością do roku 2002. Transport nadal jest w jej ofercie, jednak z chwilą, kiedy przedsiębiorstwo Zbych-Pol zakupiło od Skarbu Państwa majątek upadającej spółki, stał się on działalnością pomocniczą, uzupełniającą kompleksową ofertę. Jak mówią przedstawiciele firmy, połączenie w ramach jednej działalności transportu i produkcji okazało się strzałem w dziesiątkę. Produkowane elementy dowożone są własnym transportem, co pozwala na dostarczanie odbiorcom towarów na korzystnych warunkach. Dzisiaj większość taboru wykorzystywana jest do wywozu własnych elementów na terenie kraju oraz poza jego granicami. W relacji międzynarodowej zostały tylko dwa auta, które świadczą usługi głównie na terenie Europy Zachodniej – w Niemczech, we Francji, w Danii. „Nie specjalizujemy się w konkretnych transportach, wozimy różne ładunki. Jeśli chodzi o spedycję, to jest ona też w głównej mierze wykorzystywana do poszukiwania kontrahentów na nasze zlecenia krajowe do wywozu naszych elementów” – dodaje Krystian Szczęsny. Pojazdy firmy są przystosowane zarówno do przewozu ładunków normalnej wielkości, jak i materiałów objętościowych oraz towarów niebezpiecznych ADR. Firma współpracuje z licznymi przewoźnikami i spedycjami na terenie całego kraju i Europy Zachodniej. Ponadto od wielu lat jest członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych z siedzibą w Warszawie oraz Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych w Bydgoszczy z siedzibą w Lipnikach.

Prefabrykacja przyszłością budownictwa?

Głównym obszarem działalności Zbych-Pol & Mobet jest produkcja elementów prefabrykowanych dla nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego i budownictwa przemysłowego. Firma może się pochwalić licznymi certyfikatami i wyróżnieniami, między innymi certyfikatami zgodności na prefabrykaty wydane przez CEBET oraz aprobatami technicznymi wydanymi przez CNTK. Krystiana Szczęsnego zapytaliśmy o to, jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc produkować prefabrykaty: „Wszystkie wyroby budowlane przed wprowadzeniem do obrotu podlegają procedurom oceny zgodności, każdy producent prefabrykowanych elementów budowlanych, wprowadzający element do obrotu, zgodnie Krajową Oceną Techniczną ze znakiem B lub z normą zharmonizowaną ze znakiem CE musi mieć certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nadawany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą”. Co zrobić, aby taki certyfikat otrzymać? „Pierwszym etapem jest zakupienie dokumentacji projektowej, na której podstawie wykonuje się minimum trzy elementy prefabrykowane, i przeprowadzenie badań typu wyrobu we własnym zakresie. Wyniki badań wraz z całą dokumentacją i wnioskiem przesyłane są do jednostki notyfikującej, która rozpatruje wniosek, wyznacza termin inspekcji zakładu i audytu zakładowej kontroli produkcji. Po zakończeniu inspekcji, jeśli zostaną spełnione wszystkie wymagania, producent otrzymuje certyfikat ZKP w systemie 2+ zgodnie z Krajową Oceną Techniczną lub normą. Certyfikat jest ważny pod warunkiem przestrzegania przez producenta określonych zasad wymienionej dokumentacji”.

Oferta firmy Zbych-Pol & Mobet w zakresie prefabrykacji znajduje zainteresowanie również za granicą. Firma jest otwarta na rynki zagraniczne i współpracuje z wieloma firmami spoza Polski. Jak do tej pory miała już odbiorców z Niemiec, Dani, ze Szwajcarii, gdzie dostarczała produkowane przez siebie bariery rozdzielające pasy ruchu na autostradach. Jej produkty dotarły także na rynki bliskowschodnie, gdzie w dużej mierze eksportuje prefabrykowane pomosty wag żelbetowych.

Jak ocenia Krystian Szczęsny, prefabrykacja w Polsce cieszy się coraz większym zainteresowaniem, niestety jest to spowodowane ogromnym brakiem podstawowej kadry pracowniczej na budowie, tj. zbrojarza-betoniarza, cieśli szalunkowego itd. „Szczególnie szybko prefabrykacja rozwija się w sektorze przemysłowym, coraz liczniej projektanci oraz inwestorzy decydują się na tego typu rozwiązania technologiczne. W mieszkaniówce postęp ten idzie trochę wolniej, prefabrykuje się przede wszystkim stropy, balkony i biegi schodowe, pozostałe elementy firmy wolą budować tradycyjnymi sposobami, a szkoda, bo na Zachodzie czy Północy wygląda to znacznie lepiej – oczywiście na korzyść prefabrykacji. Wydaje mi się, że gospodarka budowlana z roku na rok ma się coraz lepiej. Zdecydowanie chętniej na inwestowanie decydują się prywatni inwestorzy zarówno w sektorze przemysłowym, jak i mieszkaniowym”.

Jak dodaje Krystian Szczęsny, w Polsce zainteresowanie inwestorów prefabrykacją w branży budowlanej z roku na rok się zwiększa. W znacznym stopniu spowodowane jest to dotacjami unijnymi. Praktycznie większość inwestycji infrastrukturalnych i kolejowych została wykonana dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Także prywatni inwestorzy chętnie korzystają z tej pomocy, co można odczuć w naszym kraju. „Polska jest też chętnie wybierana jako miejsce na inwestycje przez duże zagraniczne korporacje, takie jak Volkswagen, Amazon, co w moim odczuciu też wpływa pozytywnie na gospodarkę. Obecnie najczęściej prefabrykuje się budynki przemysłowe – hale magazynowe, produkcyjne. Tego typu konstrukcje są chętnie wybierane zarówno przez inwestorów, jak i projektantów”.

Jak wyjaśnia Krystian Szczęsny, wykorzystanie elementów prefabrykowanych jest nieporównywalnie szybsze niż wykorzystanie konstrukcji monolitycznych czy murowanych. Zdecydowanie łatwiej przywieźć gotowy element, niż wylewać go na budowie. Krótki czas montażu generuje niskie koszty wykonawcze oraz znacznie redukuje wykorzystanie pracy ludzkiej. Zaletą jest również bezpieczeństwo, gdyż elementy są kontrolowane już na etapie produkcji, co powoduje, że można je precyzyjniej wykonać.

Postęp technologiczny w dziedzinie prefabrykacji jest bardzo widoczny. Z roku na rok w ofercie firm produkujących akcesoria do gotowych elementów betonowych znajdujemy coraz bardziej zaawansowane technologicznie elementy łączące dwa prefabrykaty ze sobą lub innym materiałem. Rozwiązania takie znacznie skracają czas i ułatwiają montaż, co korzystnie wpływa na całokształt branży. Dostawcy domieszek do betonu także nie zostają w tyle. Różnego rodzaju polimery coraz bardziej ułatwiają uzyskanie wymaganych parametrów oraz dostosowanie mieszanki do swoich wymagań. Dzięki nim można np. zachować plastyczność betonu, nie tracąc tym samym czasu na twardnienie mieszanki betonowej, co jest bardzo dużym ułatwieniem, nie wspominając już o samozagęszczalnych betonach SCC, które pozwalają na całkowite uniknięcie zagęszczania mieszanki betonowej. Również same prefabrykaty są stale udoskonalane, aby jak najbardziej ułatwić i skrócić montaż na budowie. Produkuje się elementy coraz bardziej zaawansowane technologicznie oraz o coraz bardziej skomplikowanych kształtach.

Gdy mowa o budownictwie, ważnym tematem – szczególnie w ostatnich latach – stała się energooszczędność, która jest również ważną cechą prefabrykatów. „Podczas produkcji można użyć zamiast zwykłego kruszywa, tzw. ciepłego kruszywa, np. keramzytu – wyjaśnia Krystian Szczęsny. – Podczas produkcji ścian warstwowych można użyć styroduru czy innych warstw docieplających w taki sposób, aby spełniały one odpowiednie warunki cieplne. Pozostaje nam tylko odpowiednio docieplić styki prefabrykatów, czyli miejsca najbardziej narażone na utratę ciepła. Producenci chemii budowlanej stale udoskonalają materiały izolacyjne, co dodatkowo ułatwia ich izolowanie. Proces produkcyjny gotowych elementów domów może wymagać znacznego zużycia energii, jednakże kiedy podzielimy ją na wszystkie gotowe elementy, okaże się, że potrzeba jej znacznie mniej, niż gdy dom wykonujemy tradycyjnymi metodami. Dlatego też śmiało możemy powiedzieć, że prefabrykowane domy mogą konkurować z tradycyjnymi pod względem ekologicznym”.

Dobre miejsce na rynku

27 lat istnienia na rynku pozwoliło firmie na zdobycie silnej pozycji, mimo że – jak to ocenia jej przedstawiciel – dziś konkurencja jest większa niż w okresie, kiedy Zbych-Pol zaczynał swoją przygodę z prefabrykacją. „Kiedy my uczyliśmy się technologii betonu, inni prężnie działali na rynku. Ale śmiało mogę powiedzieć, że ich dogoniliśmy, i chociaż konkurencja jest duża, wypracowaliśmy swoją markę i rozpoznawalność. Współpracujemy z największymi korporacjami budowlanymi oraz obsługujemy wiele mniejszych firm z branży. Budujemy doświadczenie każdego dnia. Stworzyliśmy stałą bazę klientów i jesteśmy pewni swojej pozycji na rynku, ale też otwarci na nowe wyzwania. Warto przy tym wspomnieć, że planów mamy sporo. Jesteśmy młodym i ambitnym zespołem, który nie boi się wyzwań. Najbliższe plany dotyczą nowej hali produkcyjnej i nowych technologii, które zamierzamy niebawem uruchomić”.


Kilka pytań do Krystiana Szczęsnego o realizacje firmy Zbych-Pol & Mobet

Proszę opowiedzieć o największym bądź najtrudniejszym zamówieniu, jakie dotąd państwo zrealizowali w zakresie prefabrykacji.

Myślę, że jedną z najtrudniejszych realizacji była budowa wiaduktu nad linią kolejową E59 w Mosinie dla firmy Skanska. Dostarczyliśmy tam 50 prefabrykowanych przęseł mostowych w kształcie litery C, elementy miały prawie 16 m długości i wagę 32 t każdy. Ze względu na to, że montaż elementów odbywał się nad czynną linią kolejową, największym wyzwaniem okazała się logistyka. Ponieważ były to elementy ponadgabarytowe, transporty musiały się odbywać w godzinach nocnych. Ze względu na to, że w naszym taborze samochodowym nie mamy pojazdów przystosowanych do wożenia ponadgabarytów, zadanie to zleciliśmy koszalińskiej firmie Trans Europa. Pięć pojazdów jeździło co noc przez dwa tygodnie, aby sprostać potrzebom budowy.

Proszę przedstawić naszym czytelnikom kilka najciekawszych państwa realizacji z zakresu prefabrykacji.

Trzeba wymienić przede wszystkim:

  • wykonanie i dostawę elementów prefabrykowanych na potrzeby budowy Kinopolis w Poznaniu, która obejmowała prefabrykację ścian konstrukcyjnych w ilości około 21 000 m2 oraz płyt stropowych kanałowych w ilości przekraczającej 30 000 m2,
  • wykonanie i dostawę obciążników siodłowych DN1400 dla rurociągu Jamał–Europa Zachodnia w liczbie 34 tys. szt.,
  • wykonanie przęseł obiektu mostowego drogowego nad linią kolejową LK59 – były to prefabrykaty przęsłowe ramowe o świetle poziomym 14,5 m w liczbie 50 szt.,
  • wykonanie i dostawę płyt stropowych stropu zespolonego typu filigran dla potrzeb budowy osiedla mieszkaniowego Wilczak w Poznaniu w ilości około 28 000 m2,
  • wykonanie i dostawę prefabrykatów przepustów posadowionych na palach dla potrzeb budowy I etapu zachodniej obwodnicy Poznania.

Jakie projekty realizują państwo obecnie?

Obecnie realizujemy roboty na budowach takich jak: drogi S17 Garwolin–Kurów, S7 Koszwały–Kazimierzowo, S11 – obwodnica Szczecinka, S5 Wrocław–Nowe Marzy. Poza tym dostarczamy elementy na budowy takie jak: budowa tarczy antyrakietowej w Redzikowie oraz kilkanaście innych budów osiedli wielorodzinnych i hal produkcyjnych czy magazynowych, gdzie dowozimy m.in. słupy, belki, podwaliny, stropy czy doki prefabrykowane.