KREISEL: chemia budowlana, gipsy, tynki

|
www.kreisel.pl

Rozmowa ze Szczepanem Gawłowskim, prezesem KREISEL Technika Budowlana.

Proszę przedstawić główne profile działalności firmy Kreisel.

Kreisel Technika Budowlana od ponad 15 lat jest uznanym producentem chemii budowlanej w Polsce. Naszymi sztandarowymi produktami są zaprawy klejące i murarskie, gipsy oraz tynki w pełnej gamie blisko 100 produktów. Cały czas jednak rozwijamy się i wprowadzamy nowości dla specjalistów. W zeszłym roku nasz asortyment powiększył się o białą cienkowarstwową zaprawę murarską, profesjonalny system naprawy betonów i żelbetu klasy PCC, pełny system renowacji zabytków oraz specjalistyczny tynk cementowo-wapienny do obróbki ościeży.

Proszę przedstawić, w jakim stopniu poszczególne grupy produktów mają udział w Państwa produkcji i przychodach.

Największy udział w przychodach firmy mają zaprawy klejące do systemów dociepleń. Równie dobrze sprzedają się tynki zewnętrzne w bardzo bogatej ofercie, jak i wewnętrzne. Udział tych produktów w sprzedaży firmy sięga blisko 65%, dzięki ich renomie, a także skali ich stosowania.
Proszę scharakteryzować i opisać każdą z ważniejszych grup produktów firmyKreisel.

Niezmienną popularnością wśród klientów i wykonawców cieszą się zaprawy Kreisel do systemów dociepleń. Wśród nich wyróżnić należy zaprawę Lepstyr i Styrlep oraz tynki nowej generacji silikonowo-silikatowe. Cechuje je przede wszystkim wysoka jakość i wytrzymałość na warunki atmosferyczne. Podobnie jest z zaprawami do klejenia okładzin ceramicznych. W zeszłym roku uruchomiliśmy serię tynków produkowanych z wykorzystaniem nanotechnologii. Sylikon Protect 031 to masa tynkarska wykonana właśnie w tej technologii, która już zdobyła swoich wiernych klientów.

Za co ekipa budowlana lub remontowa doceni Państwa produkty?

Przede wszystkim za ich łatwość aplikacji, jak i niezawodność oraz trwałość, sprawdzoną przez lata użytkowania. To nasze sztandarowe cechy. Systematycznie szkolimy wykonawców z technologii KREISEL i przynosi to efekty. Prawdziwi fachowcy wiedzą, że budując lub remontując kompleksowo budynek, należy stosować produkty tego samego producenta. To jest podstawą gwarancji i trwałości.

Powiedzmy, że buduję średniej wielkości dom jednorodzinny – podczas jakich prac wykorzystam produkty firmy Kreisel?

Właściwie na każdym etapie prac budowlanych produkty Kreisel znajdą zastosowanie. Zaczynając od zapraw murarskich, gipsów, poprzez wylewki podłogowe, bezspoinowe systemy ociepleń, tynki zewnętrzne, a kończąc na środkach uszczelniających, gruntujących oraz farbach. W trakcie prac wykończeniowych na pewno skorzystamy z zapraw klejących do płytek ceramicznych, fug oraz środków czyszczących. Wszystkie elementy domu oparte o zastosowanie cementu, gipsu lub farby są naszym udziałem.

Jakie błędy są najczęściej popełniane przy budowie domu?

Przede wszystkim, jeśli chodzi o chemię budowlaną, to częstym błędem jest stosowanie ze względów oszczędnościowych różnych produktów wielu producentów. Ponadto nie przestrzeganie reżimów technologicznych oraz ignorowanie warunków atmosferycznych i charakteru podłoża. Błędem jest także zatrudnienie niesprawdzonej ekipy budowlanej, która nie ma doświadczenia i odpowiednich certyfikatów oraz odbytych szkoleń.

Proszę przedstawić obecne zakłady produkcyjne, zakres ich działania oraz Państwa możliwości produkcyjne.

Obecnie Kreisel dysponuje pięcioma zakładami w Polsce i kopalnią kruszyw. W 2008 roku uruchomiliśmy jedną z największych naszych inwestycji – fabrykę w Lubieniu Kujawskim koło Włocławka. Zakład ten to inwestycja ponad 20 milionów złotych. Jest to druga co do wielkości fabryka KREISEL w kraju. Zaopatrzy ona regiony północnej Polski. Oczywiście są plany budowy następnych zakładów.

Ilu pracowników Państwo zatrudniacie? Jakiego typu są to specjaliści?

Firma zatrudnia ponad 500 pracowników. Są to wysokiej klasy fachowcy techniczni oraz technolodzy, pracujący w naszych laboratoriach, a także znakomici specjaliści od marketingu i handlu.

Które z Państwa produktów zasługują na miano innowacyjnych?

Przede wszystkim są to wspomniane już produkty tworzone w nanotechnologii oraz system naprawy betonów, system renowacji zabytków i wiele innych specjalistycznych produktów.

W jaki sposób można nadal udoskonalać kleje, gipsy tynki itp.?

Udoskonalenie produktów chemii budowlanej cały czas jest ważnym elementem strategii jej producentów. W naszych laboratoriach pracują nad tym uznani fachowcy. Przyszłością tego rodzaju produktów jest ich wszechstronne zastosowanie oraz zwiększenie właściwości ekologicznych. W dobie, kiedy ochrona środowiska naturalnego jest jednym z wiodących zagadnień obecnej gospodarki, nie można jej lekceważyć. Zwiększona trwałość i odporność na warunki atmosferyczne jest priorytetowym założeniem producentów tego rodzaju materiałów z wykorzystaniem nowych rozwiązań w zakresie chemii.

Proszę powiedzieć coś na temat działalności na rzecz rozwoju i badań produktów.

Rynek konsumenta w swoim rozwoju i przemianach stawia przed producentami duże wyzwania w sprostaniu oczekiwaniom. Mamy duży potencjał laboratoryjny i produkcyjny, aby szybko na zapotrzebowanie reagować. Obecnie firma dysponuje pięcioma laboratoriami: w Poznaniu, Kaliskach, Ujeździe, Będzinie i Rogowcu. Dzielą się one na dwa rodzaje: laboratoria kontroli jakości oraz laboratoria badawcze. Te pierwsze zajmują się bieżącym weryfikowaniem jakości surowców i produktów oraz badaniami wyrobów, na które zgłoszono reklamacje. Kontrola odbywa się w nich zgodnie z systemem Zakładowej Kontroli Produkcji i systemem ISO 9001, co potwierdzone jest regularnymi audytami Instytutu Techniki Budowlanej i innych jednostek nadzorujących. Drugi typ laboratoriów opracowuje nowe produkty, udoskonala istniejące receptury oraz monitoruje nowości rynku chemicznego. Dzięki laboratoriom firma posiada jedną z najszerszych ofert spośród producentów chemii budowlanej.

Proszę powiedzieć coś na temat techniki silosowej.

Techniki silosowe służą do maszynowego przygotowywania i aplikacji zapraw na miejscu inwestycji. Jest to rozwiązanie ekonomiczne, ekologiczne i praktyczne dla wykonawcy. Ofertę techniki silosowej KREISEL wprowadził już w 2003 roku jako jeden z pierwszych na rynku polskim. Ciągle stara się ją poszerzać, docierając do coraz większego grona firm wykonawczych. Ważnym elementem tego procesu było otwarcie fabryki w Lubieniu Kujawskim, która jest dostosowana do obsługi technologii silosowej.

Proszę przedstawić najważniejsze Pana zdaniem nagrody zdobyte przez firmę Kreisel.

Firma w swoim dorobku ma ponad 60 wyróżnień i nagród z zakresu produktu oraz osiągnięć ekonomicznych. Kluczowe to: Godło Teraz Polska, Lider Polskiego Biznesu i siedmiokrotne potwierdzenie efektów rynkowych w tzw. diamentach, 6 medali Targów Budma, 4 Medale Europejskie, Gazele Biznesu w tym Super Gazela za wieloletnie sukcesy i wiele innych branżowych, technicznych i marketingowych. Każda nagroda jest dla nas prestiżowa i ważna. Proszę powiedzieć w jaki sposób narodził się pomysł założenia firmy.

Firma Kreisel Technika Budowlana została założona w Poznaniu w lipcu 1993 roku. Inicjatorem tego przedsięwzięcia była grupa polskich biznesmenów ze mną na czele oraz właściciel niemieckiej firmy – Norbert Kreisel. Widzieliśmy lukę na polskim rynku w dziedzinie chemii budowlanej i postanowiliśmy spróbować. Opłaciło się. W Niemczech Kreisel istnieje już od prawie trzydziestu lat. W Polsce w ciągu 15 lat zdobył czołową pozycję wśród firm branży chemii budowlanej.

Proszę powiedzieć coś na temat działalności sponsorskiej firmy Kreisel.

Sponsoring sportowy był dla nas formą wykreowania marki do właściwego klienta, a okazał się najskuteczniejszą formą reklamy. Z naszych doświadczeń wynika, że sponsoring taki jest najkorzystniejszy, jeśli chodzi o dyscypliny popularne, cieszące się dużą oglądalnością oraz te, w których Polacy osiągają sukcesy na poziomie międzynarodowym. Na przestrzeni ponad 12 lat sponsorowaliśmy około 20 dyscyplin. Wydaliśmy łącznie na ten cel blisko 22 mln zł. Kreisel zaangażował się we wspieranie m.in.: żużla, kolarstwa, skoków narciarskich, kajakarstwa, wioślarstwa, siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, tenisa, rajdów samochodowych, żeglarstwa, himalaizmu oraz polskich olimpijczyków. Jesteśmy także od 9 lat oficjalnym sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski.

Proszę przedstawić działalność charytatywną firmy Kreisel.

Firma stara się pomagać wszystkim potrzebującym. Od dawna przekazujemy znaczne środki finansowe na cele charytatywne, np. dla szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Kiekrzu, fundacji Betlejemka, ośrodków Monaru, Lednicy o. Góry i wielu innych. Nie traktujemy tej formy działalności w kategoriach działań marketingowych. Skala naszego wsparcia potrzebującym w naszych materiałach, jak i w gotówce rocznie wynosi blisko 120 tys. zł.

Jak Pan oceniłby konkurencyjność w Państwa branży?

Konkurencja jest nieodłącznym zjawiskiem wolnego rynku. Mobilizuje nas do działania i ciągłego rozwoju. Mamy poważnych konkurentów zarówno rodzimych, jak i zagranicznych, jest to branża wysoce konkurencyjna, na tzw. trzy miejsca na półce przypada ponad 50 chętnych producentów.

Proszę przedstawić główne kanały dystrybucji firmy Kreisel.

Sieć dystrybucyjna KREISEL podzielona jest na województwa. W każdym z tych obszarów mamy dyrektora handlowego z zespołem handlowo-technicznym, którzy dbają o współpracę z klientami. Naszymi głównymi odbiorcami, oprócz sieci DIY takich jak: Leroy Merlin, Obi, Castorama, Praktiker, są sieci składów budowlanych PSB, VOX, PATIO, a przede wszystkim ok. 1000 firm o charakterze hurtowni budowlanych.
Proszę przedstawić Państwa strategię i plany na przyszłość.

W planach mamy unowocześnianie zakładów produkcyjnych i budowanie nowych fabryk. Będziemy kontynuować działania umacniające naszą pozycję na rynku tynków szlachetnych, w tym nowego produktu – tynku Silikon Protect 031, wprowadzonego do sprzedaży w kwietniu 2009 – i rozwijać technologie produktów gipsowych Zamierzamy ponadto kontynuować i rozwijać ogólnopolski cykl szkoleń i kształcenia technicznego firm wykonawczych.

Proszę powiedzieć coś na temat Państwa inwestycji – niedawno zakończonych bądź planowanych.

W tym roku zakończyliśmy modernizację fabryki w Rogowcu koło Bełchatowa do produkcji wyrobów gipsowych oraz rozpoczynamy budowę nowego zakładu produkującego wyroby gipsowe w Ostrołęce w oparciu o surowce tamtejszej elektrociepłowni.

Czy zajmujecie się Państwo także eksportem? W jakim stopniu i do jakich krajów?

Naszym głównym kierunkiem eksportowym jest wschód Europy. Posiadamy od ponad 14 lat zakład na Litwie i nowo otwarte zakłady w Rosji i na Ukrainie. Rynek wschodni to obecnie około 10% naszych przychodów eksportowych, reszta jest produkowana w wymienionych zakładach. Szczególnym wyzwaniem jest tutaj ogromny rynek rosyjski.

Czy surowce i materiały użyte do wytworzenia Państwa produktów są pochodzenia polskiego?

W ponad 95% surowce do produkcji są polskie, jedynie skromną  część wyspecjalizowanej chemii, która jest nie osiągalna na naszym rynku, sprowadzamy z Europy.

Proszę przedstawić wyniki finansowe firmy za rok 2008 lub I/II kwartał 2009.

Wyniki sprzedaży firmy KREISEL w pierwszym półroczu 2009, w kontekście spowolnienia całej gospodarki, są niewątpliwie zadowalające. Sprzedaż w tym okresie wyniosła ponad 142 miliony złotych, czyli na poziomie podobnym do bardzo dobrego roku 2008. Duża aktywność marketingowa i konsekwentna działalność handlowa przynoszą efekty. U podstaw sukcesów leży wyjątkowa elastyczność firmy na sytuację rynkową i oczekiwania partnerów.

Oferujecie Państwo produkty o bardzo wysokiej jakości – w jaki sposób udało się osiągnąć ten cel?

Jakość naszych produktów zawdzięczamy długoletnim badaniom i doświadczeniom naszych specjalistów. Zatrudniamy najlepszych fachowców i nie ograniczamy środków finansowych na laboratoria. Każdy produkt jest dokładnie sprawdzany i testowany. Także współpraca z wyspecjalizowanymi europejskimi laboratoriami naszych partnerów z Holdingu, tj. firm: Fixt, Röfix i Hasit pomagają wymiernie w tym
procesie.

Co może Pan powiedzieć o wpływie kryzysu na Pańską firmę? Czy można powiedzieć, że był mocno odczuwalny?

Nie można powiedzieć, by branża budowlana była w głębokim kryzysie. Kryzys, a właściwie spowolnienie, które teraz po nim następuje, daje się oczywiście odczuć. Przepływ płatności jest utrudniony, sprzedaż nieznacznie spadła. Jednak wierzę, że jest to pewien powtarzalny cykl w gospodarce i większości firm uda się po nim wyjść na prostą, a możliwości w budownictwie w kraju są ogromne jeszcze przez kilka lat.

Firma Kreisel jest obecna na rynku od roku 1993 – proszę przedstawić kilka momentów, które miały największy wpływ na obecny kształt firmy.

Firma rozwijała się bardzo dynamicznie. Pierwsze lata były oczywiście trudne, ze względu na w pewnym stopniu zacofanie technologiczne w polskim sektorze budowlanym. Udało nam się jednak skutecznie działać. Niewątpliwie świetnym marketingowym posunięciem było wspieranie polskiego sportu, a zwłaszcza zaistnienie w świadomości klienta jako sponsora reprezentacji Polski w piłce nożnej – był to rok 2000. Także otwarcie każdej nowej fabryki było w pewnym sensie przełomowe. Pokazuje to, że firma cały czas się rozwija i jest popyt na nasze produkty. Jest to zasługa całego zespołu, jego pasji tworzenia i działania. ■